pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 17 találat | 0 - 17
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1833. febr. 2.

Miután II. Mahmud segítségkérő tapogatózását Anglia és Franciaország elutasította, a szultán Oroszországtól kér segítséget Mohamed Alival szemben, elismerve vazallusi státuszát vele szemben.

1833. febr. 6.

A kiskorú (Wittelsbach) Ottó bajor herceg görög uralkodó megérkezik Nauplionba, Görögország fővárosába (Athén csak a kormány 1835-ös átköltözésével lesz főváros), s bajor híveivel kezd kormányozni. Az oroszbarát vonal helyébe brit orientáció lép.

1833. márc. 20.

Orosz flottademonstráció Mohamed Alival szemben a Boszporuszban, majd az orosz csapatok április 5-én Unkiar Iszkelesznél partraszállnak, hogy megállítsák az egyiptomi sereget. kapcsolódó térképek: 53 117 117

1833. márc. 22.

Poroszország kezdeményezésére és vezetésével a porosz-hesseni és a délnémet vámszövetség egyesülésével megalakul a Német Kereskedelmi és Vámszövetség (Zollverein). kapcsolódó térképek: 63

1833. márc. 31.

Az utolsó török csapatok is elhagyják Görögországot.

1833. ápr. 7.

Oroszellenes élű francia flottademonstráció a Szorosokban.

1833. máj. 3.

Mohamed Ali a kutahyai egyiptomi-török békeszerződésben a szultán fennhatóságát és adókötelezettséget elismerve megtartja ill. megkapja Egyiptom, Szíria, Palesztína és Kilikia kormányzását. Ezzel a francia diplomácia által támogatott Egyiptom potenciális nagyhatalom lesz, egy nagy arab birodalom megteremtésének esélyével. kapcsolódó térképek: 53

1833. máj. 25.

A nehéz helyzetbe került szultán a konstantinápolyi határszerződésben átengedi Szerbiának az igényelt és annektált hat nahijét. kapcsolódó térképek: 51 99 99

1833. júl. 8.

A 8 évre szóló unkiar-iszkeleszi orosz-török barátsági szerződésben a cár a Porta protektorának nyilvánítva magát, garantálja az Oszmán Birodalom integritását, kérésre fegyveres segítséget ígér, aminek fejében a szultán a fekete-tengeri szorosokat az orosz hadihajók kivételével minden állam elől elzárja. kapcsolódó térképek: 50 53 53 64 117 53 53 64 117

1833. aug. 4.

A görög egyház függetlenségéről szóló nyilatkozat, amelynek értelmében leválasztják azt a patriarchátusról (amit Konstantinápoly hivatalosan 1850-ben ismer el), s feje a görög király lesz.

1833. aug. 4.

Az unkier-iszkeleszi szerződésben megnyilvánuló orosz dominancia nyomán a szultán hattiserifben ismeri el Szerbia autonómiáját.

1833. szept. 10.

Orosz-porosz-osztrák felhívás Teplitzben a Szent Szövetség reaktiválására a forradalmi mozgalmak ellen. Következménye a münchengrätzi és a berlini szerződés lesz.

1833. szept. 18.

Ausztria (Ferenc császár) és Oroszország (Miklós cár) a szeptember 10-20-i tanácskozás során megköti az Oszmán Birodalom épségét garantáló münchengrätzi (a csehországi Mnichovo) szerződést - azaz a védnökséget Oroszország megosztja Ausztriával. Titkos záradékában az egyiptomi pasa ellen konkretizálják az általános elveket, fellépve hatalma kiterjesztése ellen európai területre. kapcsolódó térképek: 53 54 54

1833. okt. 18.

A berlini szerződésben ("Keleti Szent Szövetség") Ausztria, Oroszország és Poroszország kölcsönös segítségnyújtást irányoz elő külső támadás és belső zavarok esetére, azaz tulajdonképpen garantálják egymás lengyel birtokait, és egy új forradalom esetére megegyeznek a lengyelek elleni közös fellépésben. A három birodalom közös megszállás alá veszi - bár nem annektálja - Krakkót. Mindezzel felülbírálják a bécsi rendezést.

1833. nov.

A szultán szabályozza/korlátozza a muzulmánok jelenlétét Szerbiában.

1833.

II. Péter montenegrói uralkodót Moszkvában megerősítik püspöki tisztében. Jelentős anyagi támogatást kap Oroszországtól.

1833.

Pontosítják az orosz-finn határt. kapcsolódó térképek: 311


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék