pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 25 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1853. jan. 5.

I. Miklós elismeri III. Napóleont Franciaország császárának.

1853. jan. 9. - febr. 21.

Oroszország újabb javaslata Angliának az Oszmán Birodalom felosztására. Eszerint Konstantinápoly Oroszországé, Moldva, Havasalföld, Szerbia és Bulgária orosz protektorátus lenne; Egyiptom és Kréta pedig Angliáé. Anglia elutasítja a javaslatot.

1853. jan. 19.

Új közigazgatási rendelet Magyarországon.

1853. febr. 6.

A milánói felkelés kirobbanása.

1853. febr. 19.

Porosz-osztrák kereskedelmi szerződés, amely Poroszország gazdasági győzelmét szentesíti Ausztria fölött.

1853. febr.

Angol-francia titkos megegyezés az Oroszországgal szembeni közös fellépésről.

1853. márc. 2.

Menysikov orosz nagykövet Konstantinápolyban előadja Oroszország - döntően az Oszmán Birodalom görögkeleti vallású lakossága fölötti protektorátust igénylő - követeléseit.

1853. márc. 3.

Miután Ausztria ultimátumára a Porta leállítja a Montenegró ellen januárban indított támadást, Montenegró és Ömer pasa Podgoricában békét köt (majd a szultán visszahívja a vérengző pasát). Montenegró visszakapja megszállt területét. Az osztrák közbelépést Danilo fejedelem személyesen köszöni meg.

1853. ápr. 8.

Poroszország a Zollverein 12 éves meghosszabbításaként a német adóunió és vámunió egyesítésével új vámszövetséget hoz létre (1854. jan. 1-jén lép életbe), amivel ismét túlsúlyra juttatja Németországban a kisnémet irányzatot.

1853. máj. 17.

Az orosz cár ultimátumban követeli a szultántól, hogy ismerje el kizárólagos protektorátusát az Oszmán Birodalom pravoszlávjai fölötti, és állítsák helyre ortodox egyház régi kiváltságait a birodalomban, ismerjék el a görögök jogait, vonják vissza a katolikusoknak adott török engedményeket. kapcsolódó térképek: 58

1853. máj. 21.

A Porta brit ösztönzésre elutasítja az orosz ultimátumot.

1853. jún. 8.

I. Miklós formális hadüzenet nélkül elrendeli a román fejedelemségek - annexiónak szánt - megszállását. kapcsolódó térképek: 100

1853. jún. 14.

Az angol-francia flotta vet horgonyt a Dardanellák bejárata mellett levő Besika-öbölben.

1853. jún. 26.

I. Miklós hadikiáltványban deklarálja, hogy egyháza jogainak és kiváltságainak megsértését háborús oknak tekinti.

1853. júl. 2.

Mihail Gorcsakov a Besszarábiában összevont 80 ezres orosz haderővel átkel a Pruton, és megkezdi bevonulást a román fejedelemségekbe. kapcsolódó térképek: 58

1853. júl. 31.

Kompromisszumos osztrák javaslat értelmében a Porta ismét kötelezőnek ismerné el a drinápolyi és a kücsük-kajnardzsai béke feltételeit. A javaslattal a cár is egyetért. Brit nyomásra azonban a szultán elutasítja.

1853. szept. 1.

Az ostromállapot megszüntetése Bécsben és Csehországban.

1853. szept. 14.

Angol-francia hajóraj demonstratív felvonulása Konstantinápolyhoz, a Porta védelmében.

1853. szept.

Miklós cár Olmützben találkozik Ferenc Józseffel, majd Berlinben a porosz királlyal, akiktől biztosítékot kér, hogy a Duna vonalát nem lépik át.

1853. okt. 4.

Az orosz provokációk nyomán a szultán hadat üzen a cárnak, s ezzel kezdetét veszi az újabb orosz-török (keleti vagy krími) háború kapcsolódó térképek: 58


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék