pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 16 találat | 0 - 16
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1881. jan. 1.

Az első népszámlálás (a Berlinben megcsonkított) Bulgáriában, amely szerint a 20millió lakos kétharmada bolgár. A legszámottevőbb török kisebbség aránya: 26% . kapcsolódó térképek: 102

1881. márc. 13.

/márc. 1. A narodovolecek merénylőcsoportja több éves cárvadászat végén megöli II. Sándort. Utódja III. Sándor lesz (1881-1894) lesz. A merénylőket április 27/15-én kivégzik.

1881. márc. 26.

Hohenzollern Károly fejedelmet a független Románia királyává kiáltják ki. A koronázásra május 10-én kerül sor . kapcsolódó térképek: 100 108

1881. márc.

Újabb, engedékenyebb török javaslat a thesszáliai határra vonatkozóan a februárban megnyílt nagyhatalmi (Anglia, Németország, Ausztria, Franciaország, Oroszország, Olaszország, Oszmán Birodalom) konstantinápolyi konferencián . kapcsolódó térképek: 71

1881. ápr. 21.

A nagyhatalmak által szorongatott szultán nagy létszámú haderőt küld Prizrenbe, amely leveri az albán ellenállást. A török hadak megtörik az ulcinji ellenállást is, és a várost átadják Montenegrónak. A Prizreni Ligát feloszlatják, vezetőit letartóztatják.

1881. ápr. 27.

A németbarát, konzervatív I. Sándor bolgár fejedelem az új orosz cár támogatta államcsínnyel megbuktatja a liberális Karavelov-kormányt, s az alkotmányt felfüggesztve a nemzetgyűléssel 7 évre teljhatalmat szavaztat meg magának.

1881. ápr. - júl.

Az ukrajnai Elizavetgrádból induló zsidóellenes pogromok Dél-Oroszországban, amelyek az egész Zsidó Letelepedési Körzetre átterjedve 1884-ig tartanak.

1881. máj. 6.

Szerbia kereskedelmi szerződése a Monarchiával az országot osztrák gazdasági függésbe hozza.

1881. máj. 24.

A konstantinápolyi nagyhatalmi konferencián megállapodás születik a thesszáliai görög-török határrendezésről . Az albán ellenállás miatt Epirusznak csak egy kis részét (Arta körzete) ítélik oda Görögországnak. A szerződést június 25-én írják alá. Ezzel Görögország területe is kiterjed Macedóniáig. kapcsolódó térképek: 71 104 108 333

1881. jún. 18.

Az Oroszországgal végleg szakítani nem kívánó Bismarck Berlinben keresztülviszi a három (orosz, osztrák, német) császár egyezményének titkos megújítását három évre. Az általános semlegesség elvén túl leszögezik, hogy a két bolgár állam alkalmas időben egyesülhet, s a Monarchia hasonlóképpen alkalmas időben annektálhatja Bosznia-Hercegovinát. Szükséghelyzetben konzultációt irányoznak elő, s elfogadják a Tengerszorosok lezárásának orosz értelmezését.

1881. jún. 28.

Szerbia titkos védelmi szerződése a Monarchiával, amellyel kapcsolódik a kettős szövetséghez. A Monarchia a szerződésben támogatja a szerb igényeket Ó-Szerbiára (Bosznia-Hercegovina egy része és a macedóniai Koszovói vilajet). Cserében a szerződés tiltja az osztrákellenes szervezkedést szerb területen és Bosznia-Hercegovinában, továbbá a Monarchia vétójogot kap Szerbia szerződéskötéseit illetően. Ezzel az ország politikailag is függésébe kerül a Monarchiától.

1881. júl. 15.

Királyi rendelettel felszámolják az eddig közvetlenül Bécsből igazgatott horvát-szlavón Határőrvidéket, s a terület Horvátországhoz kerül . kapcsolódó térképek: 43

1881. júl.

Pápai bulla létrehozza Bosznia-Hercegovina önálló egyházi tartományt, Szarajevó érseki székhellyel.

1881. aug. 28.

A forradalmárok tevékenységi területének számító orosz kormányzóságokban rendkívüli rendszabályokat vezetnek be (amelyek 1917 márciusáig maradnak érvényben).

1881. dec. 28.

Nemzetközi kezelésbe kerülnek a török államadósságok, az országot pedig nemzetközi pénzügyi ellenőrzés alá . A nyugati hatalmak támogatják Abdul Hamid önkényuralmát (utóbbi jelei az újoszmán mozgalom üldözése, a pániszlám mozgalom támogatása, keresztényüldözés). kapcsolódó térképek: 64

1881.

Év folyamán: Az észtek lakóterületük egyetlen kormányzóságba való egyesítését igénylik . kapcsolódó térképek: 314


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék