pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 18 találat | 0 - 18
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1897. jan. 15.

Újabb fegyveres felkelés Krétán a görög uralom ellen, muzulmánellenes tömegmészárlásokkal.

1897. febr. 9.

/jan. 28. Az első modern népszámlálás Oroszországban, amely szerint a birodalom lakossága 125,7 millió (az európai Oroszországé 93,5 millió) fő, amelynek 44,5%-a nagyorosz, 17,9%-a ukrán, 6,3%-a lengyel, 4,7%-a belorusz, 4,0%-a zsidó. kapcsolódó térképek: 2 5 6 7 8 9 17 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 87 87 88 89 187 206 282 311 318

1897. febr. 14.

Görög csapatok szállnak partra, és indítanak harcot Krétán. kapcsolódó térképek: 71 104

1897. márc. 3.

Szerb-bolgár megegyezés macedóniai kulturális-egyházi befolyásuk közös növeléséről, valamint a monarchia térségbeli fellépése, továbbá a Porta ellen.

1897. márc. 20.

A Porta a nagyhatalmak nyomására teljes autonómiát ad Krétának.

1897. ápr. 5.

Csehországban a cseh lesz a "belső használatú" hivatalos nyelv.

1897. ápr. 17.

A Porta az 1896. májusában kirobbant krétai felkelés görög támogatása miatt hadat üzen Görögországnak, s másnap megindítja támadását. Ezzel elkezdődik a görög-török háború.

1897. ápr. 27. - 29.

Osztrák-orosz egyezmény Szentpétervárott. A két uralkodó kiáll a balkáni status quo mellett

1897. máj. 8.

Osztrák-orosz megegyezés ("közel-keleti Antant") Szentpétervárott a balkáni status quo fenntartásáról, annak felborulása esetén pedig a térség felosztásról: eszerint a Monarchia kapná Bosznia-Hercegovinát és Szandzsákot, Janina és Szkutari között létre kellene hozni Albániát, a többi területen pedig a kisállamok osztozhatnak, az erőegyensúly szem előtt tartásával. Ettől kezdve a két hatalom együttműködik a keleti kérdés kiéleződésének megakadályozásában. Az egyesült angol-francia-orosz kérdés kiéleződésének megakadályozásában. Az egyesült angol-francia-orosz-német-olasz-osztrák/magyar flotta a görögöket támogatja.

1897. máj. 17.

Végleges görög vereség Domokosznál.

1897. máj. 19.

Görög-török fegyverszünet.

1897. aug. 26. - 31.

Az első cionista kongresszus a svájci Bázelben (a 159 küldött közül 85 oroszországi, ill. orosz származású), amely Theodor Herzl és Karl Weizmann kezdeményezésére célul tűzi ki, hogy Palesztinában hazát biztosítson a zsidó népnek. A kongresszus Cionista Központot hoz létre . kapcsolódó térképek: 29

1897. okt.

Vilnában megalakul a szociáldemokrata jellegű Bund (Litvánia, Lengyelország és Oroszország Általános Zsidó Munkásszövetsége). Ez lesz a legjelentősebb zsidó munkáspárt. kapcsolódó térképek: 91

1897. okt.

Milán ismét visszatér Szerbiába, s 1900-as újabb emigrációjáig ténylegesen ő uralkodik (bár formailag Sándor a cár).

1897. nov. 26.

A nagyhatalmak nyomására a görög királyi házból származó György herceg kerül az autonóm Kréta élére.

1897. nov.

A területük felosztásától tartó albán nacionalisták első pejëi találkozója.

1897. dec. 16.

A török győzelemmel (a Porta egyetlen fényes győzelme a korszakban) végződő háborút lezáró görög-török béke Isztambulban. A nagyhatalmak megakadályozzák a győzelem kiaknázását: jelentéktelen, bár katonailag fontos thesszáliai görög területvesztés (6 nahije átadása), és 4 millió török fontnyi jóvátétel mellett az autonóm krétai vilajet élén - amelyet a török csapatoknak el kell hagyniuk - a görög György marad kormányzóként. Oroszország vétót jelent be Kréta görög annektálásával szemben. Anglia megszállja a szigetet, s Epiruszt kívánja felajánlani cserében a görögöknek. A háborúban török oldalon harcoló albánok 1898-ban ismét önkormányzatot követelnek . kapcsolódó térképek: 71 104 104

1897. dec.

Oroszország elfoglalja Port Arthurt, s ezzel jégmentes kikötőre tesz szert a Távol-Keleten.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék