pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 27 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1877. jan. 15.

Szerbia vereségének hatására a balkáni keresztények védelmében a reichstadtit megerősítő újabb orosz-osztrák megegyezés az Oszmán Birodalom felosztásáról Budapesten. Eszerint Szerbia, Montenegró és a Novipazári Szandzsák semleges övezetet alkot, a Monarchia annektálja Bosznia-Hercegovinát, Oroszország pedig Délnyugat-Besszarábiát és Batumit. A Monarchia semlegességet ígér egy orosz-török háború esetére, Oroszország pedig cserében támogatást ad Bosznia és Hercegovina megszerzéséhez. kapcsolódó térképek: 65

1877. jan. 18.

A díván deklarálja az oszthatatlan Oszmán Birodalom függetlenségét és integritását.

1877. jan. 21.

A sikertelen konstantinápolyi konferencia berekesztése.

1877. márc. 1.

Szerb-török béke a status quo alapján. Montenegróval fennmarad a hadiállapot. kapcsolódó térképek: 65

1877. márc. 31.

A nagyhatalmak a londoni jegyzőkönyvben ismét megfogalmazzák a Portának szóló reformköveteléseiket. Egyúttal elfogadják a szerb békét, Montenegrót pedig új tárgyalásra utasítják. kapcsolódó térképek: 65

1877. ápr. 10.

A szultán elutasítja a londoni jegyzőkönyv követeléseit, és ismételten a nagyhatalmak beavatkozását birodalma ügyeibe. Ez casus belli Oroszország számára. kapcsolódó térképek: 65

1877. ápr. 16.

Román-orosz konvenció az orosz csapatok román területeken való áthaladásáról és (Délnyugat-Besszarábia miatt) Románia integritásának garantálásáról.

1877. ápr. 24.

Az orosz cár Kisinyovban hadat üzen az Oszmán Birodalomnak (deklarálva, hogy célja a pravoszlávok felszabadítása a török iga alól), majd a 250 ezres orosz hadsereg átkel a Pruton. Ezzel kezdetét veszi a Balkánt átformáló utolsó nagy orosz-török háború (1877-1878). A hérom szláv állam együttes fellépésén fellelkesült orosz társadalom a pánszlávizmus nevében támogatja a háborút (maga a cári kiáltvány is leszögezi: "Bennünket a szláv ügy vezérel"). kapcsolódó térképek: 65 67 71 95

1877. máj. 21.

Románia deklarálja függetlenségét, és egyidejűleg Oroszország oldalán hadba lép az Oszmán Birodalom ellen . kapcsolódó térképek: 65

1877. jún. 17. - jún. 26.

Szulejmán pasa Niksic-Spuž irányú támadása Montenegró ellen, amelyet a montenegróiak visszavernek ("kilenc véres nap"), s kijutnak a tengerhez.

1877. jún. 22.

A törökök Galaţi-nál és Brailánál kiürítik a Duna-vonalat.

1877. jún. 27.

Az orosz hadsereg átkel a Dunán. Bolgár önkéntes csapatok csatlakoznak hozzá.

1877. júl. 14.

Az orosz csapatok a Hajikoji-szoroson átkelnek a Balkánon.

1877. júl. 16.

Az oroszok előtt kapitulál Nikápoly.

1877. júl. 19.

A szisztovói győzelem után az orosz csapatok elfoglalják a Sipka-szorost a Balkán-hegységben.

1877. júl. 20.

A szultán csapatai Plevna váránál feltartóztatják az oroszokat, akik megkezdik a vár módszeres ostromát. Ezzel a gyors orosz győzelem terve kudarcot vall . kapcsolódó térképek: 65

1877. júl. 31.

Az orosz cár Károly román fejedelem katonai támogatását kéri.

1877. aug. 14.

A Monarchia és Anglia megállapodása a balkáni orosz hódítás megengedhető mértékéről.

1877. aug. 21. - szept. 17.

Gurko tábornok és Szulejmán pasa csapatainak nagy harcai a Sipka-szorosnál. Az oroszok megtartják a környező magaslatokat.

1877. aug. 31.

A román hadsereg csatlakozása után a Plevnát ostromló orosz-román seregek parancsnoki tisztét Károly román fejedelem veszi át.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék