pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 23 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1850. jan. 3.

I. Miklós rendelete értelmében a Balti kormányzóságokbanaz orosz lesz a hivatalos nyelv.

1850. jan. 10.

A román vezetők a császárhoz intézett emlékiratukban a románlakta területek egységes koronatartománnyá alakítását kérik.

1850. jan. 31.

Törvényesítik IV. Frigyes Vilmos porosz uralkodó 1848-as oktrojált alkotmányát. kapcsolódó térképek: 55

1850. febr. 27.

Bajorország, Hannover, Szászország és Württemberg szövetkezése a porosz uniós törekvésekkel szemben ("négy király szövetsége"). Hamarosan Ausztria is előáll a maga "Mittel-Europa"-tervével.

1850. márc. 20. - ápr. 29.

Erfurtban ülésezik a IV. Frigyes Vilmos által összehívott német parlament ("uniós parlament"), azzal a céllal, hogy Ausztria mellőzésével saját vezetése alatt kimondassa a német egység megvalósítását (Német Unió). Az uniót azonban ellenzik a porosz reakciós pártok, Ausztria, valamint a négy király szövetsége. Döntőbíróul a cárt kérik fel.

1850. ápr. 7.

A horvát báni tanács február 26-i feloszlatása után császári pátens kibocsátása Horvátország és Szlavónia államjogi helyzetének szabályozásáról. Eszerint országgyűlés nélküli osztrák típusú tartományi közigazgatást léptetnek életbe.

1850. ápr. 9.

Montenegró támadása Podgorica és Spuz ellen.

1850. ápr. 12.

A franciák visszahelyezik hatalmába IX. Pius pápát.

1850. máj. 7.

A határőrvidéki alaptörvény a Habsburg Birodalom határőrvidékeit koronaországgá nyilvánítja, és részlegesen felszámolja a feudális viszonyokat.

1850. máj.

Louis Bonaparte Napóleon tiltakozása a Portánál a palesztinai szent helyeken kirobbant római katolikus-ortodox ellentét miatt. A jeruzsálemi szent helyek vallási fennhatóságának kérdése 1851-ben orosz-francia ellentéthez vezet.

1850. jún. 15.

Kossuth az emigrációban felvázolja első államszövetségi tervét.

1850. júl. 2.

Miután a dán csapatok Idstedtnél leverik a schleswigi felkelőket, porosz-dán béke Berlinben. Poroszország beleegyezik, hogy Schleswig-Holstein Dániával perszonáluniót alkosson.

1850. aug. 2.

A londoni nagyhatalmi konferencia döntése garantálja a júliusi berlini békét, amelynek értelmében Schleswig-Holstein Dániáé lesz (londoni jegyzőkönyv).

1850. szept. 13.

A magyarországi közigazgatás újraszabályozása keretében a katonai kerületekben polgári közigazgatást vezetnek be.

1850. okt. 28.

I. Miklós Varsóban közvetít Poroszország és Ausztria között. A Német Uniót feloszlatják, Poroszország elfogadja a Német Szövetség helyreállítását.

1850. nov. 1.

Az osztrák és bajor csapatok bevonulnak Kurhessenbe, ahol októberben felkelés tört ki.

1850. nov. 5.

Poroszország Ausztria ellen mozgósít.

1850. nov. 25.

Az októberi kurhesseni felkelés kapcsán Schwarzenberg ultimátumban követeli Poroszországtól, hogy hagyjon fel az uniós törekvésekkel. Eljárását I. Miklós is támogatja.

1850. nov. 29.

Az orosz közvetítésű porosz-osztrák olmützi szerződés Poroszország teljes politikai vereségeként osztrák vezetés alatt lényegében változatlan formában restaurálja a Német Szövetséget ("olmützi pontok"). Poroszország tehát a szerződésben lemond német egyesítési terveiről. kapcsolódó térképek: 61

1850. dec. 3.

-1851. máj. 15. A német fejedelmek drezdai konferenciája a Német Szövetség régi alkotmányát állítja helyre.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék