pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 41 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1756. okt. 1.

A Csehországba betörő poroszok Lobositznál legyőzik a szászok segítségére vonuló osztrák sereget.

1757. jún. 18.

Nagy Frigyes első vereség az ostromlott Prága melletti Kolínnál az osztrákoktól. A porosz csapatok elhagyják Csehországot, az osztrákok azonban nem tudják kihasználni a helyzetet.

1758. okt. 14.

Az osztrák sereg a felső-lausitzi Hochkirchnél csatát nyer ugyan II. Frigyes ellen, de azután visszaszorul Csehországba.

1792. ápr. 20.

A francia törvényhozó gyűlés XVI. Lajos kezdeményezésére hadat üzen I. Ferencnek mint "Magyarország és Csehország királyának". Ezzel kezdetét veszi a francia forradalmi háború.

1835. márc. 2.

Meghal I. Ferenc. Utódja a csökkent szellemi képességű fia lesz (1835-1848), mint I. Ferdinánd néven Ausztria császára, valamint V. Ferdinánd pedig Magyarország és Csehország királya.

1848. ápr. 14.

A karlócai szerbek különálló szerb vajdaság alakítását követelik.

1848. ápr. 14.

Prágában Franz Palackỳ vezetésével megalakul a cseh Nemzeti Bizottság, amely önkormányzatot követel Csehországnak és Morvaországnak.

1848. ápr. 14. - 26.

Két porosz kormányrendelet felosztja a Poseni Nagyhercegséget, eszerint a nyugati részt a német szövetséghez csatolják, a keleti és a középső részt pedig újjá kell szervezni. A lengyelek tiltakoznak az "újabb felosztás ellen.

1853. szept. 1.

Az ostromállapot megszüntetése Bécsben és Csehországban.

1853. szept.

Miklós cár Olmützben találkozik Ferenc Józseffel, majd Berlinben a porosz királlyal, akiktől biztosítékot kér, hogy a Duna vonalát nem lépik át.

1914. jún. 7.

A cseh Karel Kramař által Izvolszkij párizsi orosz nagykövetnek átadott - cári vezetésű nagyszláv birodalmat körvonalazó - emlékiratban először fogalmazódik meg hivatalosan a Csehországot és Szerbiát összekötő nyugat-magyarországi szláv korridor igénye.

1918. máj. 30.

T. G. Masaryk és az amerikai szlovák emigráció cseh-szlovák egyezménye a pennsylvániai (USA) Pittsburghban, amely szerint a Felvidék Szlovákia néven autonóm területként csatlakozik Csehországhoz. kapcsolódó térképek: 163

1918. okt. 14.

Az antant hivatalosan Csehszlovákia emigráns kormányaként ismeri el a Csehszlovák Nemzeti Tanácsot.

1918. okt. 14.

Általános sztrájk Csehországban, ami után a hatalom lényegében Prága kezébe kerül.

1919. jún. 15.

Helyi és tartományi választás Csehországban, Morvaországban és Sziléziában, amelyen összességében a Csehszlovák SZDP 20,4 %-kal győz, a 13,3 %-kal második Német SZDP előtt. kapcsolódó térképek: 150

1939. márc. 7.

Szlovákia megtagadja a hűségesküt Csehországnak.

1939. márc. 14.

Hitler előző napi utlimátuma után (önálló szlovák állam vagy a terület visszaadása Magyarországnak) Jozef Tiso szlovák miniszterelnök bejelenti a független Szlovákia megalakulását. kapcsolódó térképek: 246

1939. márc. 14.

A 13-i berlini német-cseh megegyezés értelmében a maradék Csehország német védnökség alá kerül. Másnap német csapatok szállják meg a cseh tartományokat. kapcsolódó térképek: 198 224 246 322

1939. márc. 14.

Avgusztin Volosin páter kikiáltja a -- 18-áig "fenálló" -- független Kárpát-Ukrajnát (és felajánlja Romániának). kapcsolódó térképek: 197 202

1939. márc. 14. - 18.

Magyarország megszállja és annektálja a maradék Kárpátalját. kapcsolódó térképek: 197


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék