pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 98 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1917. jan.

A román csapatok kiürítik Dobrudzsát.

1917. jan.

vége/február eleje Az antantszövetségesek petrográdi konferenciája az Oroszország kimerülése miatt később meghiúsult tavaszi offenzívák egyeztetéséről.

1917.

Év vége. A szovjethatalom eltörli Észtország autonómiáját.

1918. febr. 24.

Szovjet-Oroszország hivatalosan elfogadja a német békefeltételeket. kapcsolódó térképek: 136

1918. febr. 24.

A szovjet csapatok visszavonulása után kikiáltják a független Észtországot (a függetlenségi deklaráció tartalmazza a kisebbségi autonómia elvét is). Azideiglenes kormány vezetője Konstantin Päts lesz. Egyidejűleg német csapatok szállnak partra területén. Az észt szovjethatalom megbukik. kapcsolódó térképek: 155 312

1918. febr. 24. - 28.

A Volga-vidéki németek warenburgi konferenciája bejelenti igényét az autonómiára, és kidolgozza a leendő köztársaság tervezetét.

1918. febr. 25.

A partra szállt németek Tallint megszállva észtellenes diktatúrát vezetnek be Észtországban.

1918. márc. 3.

Oroszország nevében Georgij Csicserin aláírja a súlyos breszt-litovszki békeszerződést, amely a döntő lépés a keleti front megszűnéséhez. Oroszországtól elcsatolnak 780 ezer négyzetkilométert 56 millió lakossal: Lengyelországot, Litvániát, Belorusszia nyugati és Lettország déli részét (Kurland, Riga Saremaa), el kell ismernie Ukrajnát(amelynek határát a békében csak nyugaton rögzítik), és ki kell vonnia onnan hadseregét, ugyancsak ki kell vonulnia Finnországból, Észtországból, Lettországból, továbbá Batumiból és Karszból. kapcsolódó térképek: 119 136 137 137 152 312

1918. aug. 28.

A breszti béke németek által kierőszakolt, kiegészítő pótszerződésében Szovjet-Oroszország lemond Lettország maradék részéről (Dél-Livónia) és Észtországról, valamint Finnországról. Emellett 6 milliárd márka hadisarcot kell fizetnie. kapcsolódó térképek: 136

1918. nov. 19.

N. Pašić, A. Korošec és A. Trumbić Genfben megerősíti a szerb-horvát-szlovén egyesülést.

1918. nov. 19.

Az amerikai ruszin emigráció scrantoni kongresszusa - egy emigráns népszavazást követően - szentesíti a cseh-ruszin megegyezést. kapcsolódó térképek: 246

1918. nov. 19.

Észtországban a németek átadják a hatalmat K. Päts polgári kormányának.

1918. nov. 27.

A német összeomlás után a szovjet hadsereg - benne a lett lövészezreddel - támadást indít Észtország ellen. Az észt kormány jóváhagyja a helyi németek szovjetellenes önkéntes fegyveres szervezkedését.

1919. jan. 7.

Megindul az észt ellentámadás a szovjet hadsereg ellen. Februárra egész Észtország felszabadul.

1919. jan. 7.

A Nyugat-ukrán Köztársaság csapatai Máramaros-Munkács irányba nyomulnak előre, de a román csapatok kiverik őket.

1919. ápr. 7.

A magyar tanácskormány elismeri a nemzetiségi nyelvek egyenjogúságát. kapcsolódó térképek: 129

1919. ápr. 7.

Bajor Szocialista Köztársaság kikiáltása Münchenben.

1919. ápr. 7. - 8.

Alkotmányozó nemzetgyűlési választáson Észtországban 66,2 %-os részvétel mellett 33,3 %-os szociáldemokrata győzelem születik. kapcsolódó térképek: 134

1919. jún. 16.

A szovjetorosz hadsereg Krasznaja Gorka erőd visszafoglalásával megállítja Jugyenyics tábornok Észtországból Petrográd ellen induló első támadását. kapcsolódó térképek: 137

1919. jún. 16.

Eperjes/Presovon kikiáltják a magyar vörös hadseregre támaszkodó Szlovák Tanácsköztársaságot (jún. 16-júl. 7). A kommunista kormány vezetője A. Janousek lesz.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék