pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 52 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1928. nov. 6.

Zágrábban megkezdődik a jugoszláv kommunisták pere. A fővádlott Josip Broz Titót ötévi kényszermunkára ítélik.

1941. júl. 4.

Német támadás az ún. Sztálin-vonal (Narva-Pszkov-Vityebszk-Orsa-Mogiljov) ellen.

1941. júl. 4.

Bulgária annektálja a timoki sávot, Kelet-Moraviát és Vardari Macedóniát.

1941. júl. 4.

A kommunista Joszip Broz (illegális fedőnevén "Walter", majd "Tito") vezetésével megkezdődik a fegyveres ellenállás Szerbiában.

1941. okt. 26.

Tito és Mihajlović sikertelen tárgyalása a partizánok és a csetnik ellenállás egyesítéséről.

1941. nov. 8.

Tito patronálásával Tiranában megalakul az Enver Hodzsa vezette kommunista Albán Munkapárt, s meghirdeti a megszálló olaszok elleni harcot. kapcsolódó térképek: 207

1943. szept. 14.

A Szovjetunió elismeri Tito kormányát.

1943. nov. 28. - dec. 1.

A szövetségesek első csúcstalálkozója (teheráni konferencia) Ez az első olyan tanácskozás, amelyen Sztálin is részt vesz. Döntenek a második front megnyitásáról 1944. máj. 1-jéig Az amerikai delegáció felveti Németország felosztásának lehetőségét (Morgenthau-terv). Lengyelország keleti határaként a Curzon-vonalat rögzítik. A Szovjetunió kompenzációként igényt tart Kelet-Poroszország északi részére Königsberggel. Felmerül Lengyelország nyugati kárpótlása az Odera és a Nyugati-Neisse folyókig. A nyugati hatalmak kiállnak Finnország önállósága mellett, de a Baltikumban hiába próbálnak népszavazást kicsikarni. A konferencia elismeri Tito Népfelszabadító Hadseregét. kapcsolódó térképek: 207

1943. nov. 29.

Az AVNOJ jajcei (Bosznia) II. konferenciáján Joszip Broz Tito irányításával megalakul az Ivan Ribar vezette jugoszláv kommunista kormány Tito hadseregfőparancsnok marad. Az emigráns kormánytól megvonják a bizalmat. A nemzetiségi ellentétek áthidalását célzó tervezett föderáció keretében meghúzzák a leendő jugoszláv tagköztársaságok határait (ekkor még a tervezett föderáció önálló egysége a Novipazari szandzsák is).

1943. dec. 15.

A Szovjetunió elismeri az új Tito-kormányt, és megszakítja a kapcsolatait a kairoi görög emigráns kormánnyal. Az USA és Anglia elismerik Titót mint egyenrangú szövetségest. kapcsolódó térképek: 212

1944. febr. 23.

Tito főhadiszállására szovjet katonai misszió érkezik. kapcsolódó térképek: 238 314 315 316

1944. máj. 25.

A németek Tito születésnapján szétverik a jugoszláv partizánok dvari főhadiszállását, maga Tito is alig menekül meg. Az új főhadiszállást június 4-én Olaszországban szervezik meg, majd áthelyezik Vis szigetére.

1944. jún. 16.

A szövetségesek nyomására - és a jugoszláv partizánvezetés és a 1944 londoni emigráns kormány miniszterelnökei, Joszip Broz Tito és Ivan Subasic és együttműködési megállapodást kötnek Vis szigetén, amelyben a közös kormányalakítás feltételeként a londoni kormány elismeri az AVNOJ és a partizánhadsereget az ellenállás fő erejének.

1944. aug. 8.

Tito-Subasic megegyezés Vis szigetén brit nyomásra a kommunisták és a londoni emigráns kormány együttműködéséről.

1944. aug. 12. - 13.

Tito-Subasic-Churchill találkozó Nápolyban, amelynek fő témája a jugoszláviai politikai erők megegyezése.

1944. aug. 29.

Besztercebánya központtal kommunista dominanciájú németellenes felkelés kezdődik Szlovákiában.

1944. aug. 29.

II. Péter jugoszláv király Titót a katonai ellenállás egyetlen főparancsnokának ismeri el. kapcsolódó térképek: 229 260

1944. szept. 28.

A Tito szeptember 21-29-i Sztálinnál tett látogatása alatt kiadott jugoszláv-szovjet moszkvai nyilatkozat értelmében a szovjet hadsereg ideiglenesen jugoszláv területre léphet. Aznap megindul a Belgrád irányú szovjet-jugoszláv-román-bolgár támadás.

1944. nov. 1.

Újabb Tito-Subasic megállapodás a koalíciós kormányról, az AVNOJ ideiglenes parlamenti funkciójáról és a népszavazásról az államforma kérdésében. kapcsolódó térképek: 272

1944. nov. 29.

A kommunista partizánhadsereg Shkodra elfoglalásával teljesen felszabadítja Albániát. kapcsolódó térképek: 272


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék