pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 20 találat | 0 - 20
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1855. márc. 2.

/febr. 18. I. Miklós cár halála. Utódja II. Sándor (1855-1881) lesz. kapcsolódó térképek: 58

1855. márc. 15. - jún. 4.

A nagyhatalmak eredménytelen bécsi konferenciája, amelyen kudarcot vall II. Sándor kísérlete, hogy elődje katonapolitikáját folytassa ("diplomáciai Szevasztopol").

1856. márc. 19.

II. Sándor deklarálja a háború befejezését.

1857. szept. 25.

Stuttgartban találkozik II. Sándor és III. Napóleon, s szívélyes egyetértésükről biztosítják egymást.

1857. szept. 30.

II. Sándor és Ferenc József találkozója Weimarban.

1860. okt. 22.

II. Sándor, Ferenc József és a IV. Frigyes Vilmos porosz király varsói találkozóján Oroszország fellép az olasz egységtörekvések miatt csapatmozdulatokat végrehajtó Ausztriával szemben.

1862. okt. 4.

II. Sándor a lengyel területek igazgatására felújítja az 1831-1848 között egyszer már működött Nyugati Bizottságot (1865. jan. 12-ig áll fenn).

1863. aug. 25.

A cár visszahívja Konsztantin lengyelországi helytartót.

1863. szept. 26.

Anglia deklarálja, hogy nem fog háborúzni a cárral a lengyelek miatt.

1866. ápr. 16.

/4. Az első, sikertelen merénylet II. Sándor cár ellen Szentpétervárott. D. Karakozov merénylőt szept. 15-én kivégezték.

1867. jún. 13.

Az erőteljes russzifikációs hullám keretében, valamint az Északnémet Szövetség befolyásának veszélye miatt az 1850-es rendeletet megújítva, II. Sándor a balti tartományokban hivatalos nyelvvé teszi az oroszt.

1871. jan. 28.

Aláírják a francia-német fegyverszünetet. A francia kormány Párizst átengedi a győzteseknek.

1873. jún. 6.

Ferenc József és II. Sándor cár Bécsben konzultatív paktumot ír alá, megalapozva az ún. három császár szövetségét (schönbrunni egyezmény).

1876. máj. 30.

A szövetségre lépett ó- és ifjútörökök angol támogatással detronizálják (megölik) az 1871-től önkényuralmi módszerekhez folyamodott Abdul Aziszt. Az új szultán a csökkent szellemi képességű V. Murad (1876) lesz.

1876. máj. 30.

/18. A németországi Emsben tartózkodó II. Sándor orosz cár ukáza az ukrán kultúra elnyomására (ukrán nyelvű nyomdai termékek és kulturális alkotások tilalma).

1876. júl. 8.

Reichstadti titkos orosz-osztrák külügyminiszteri (ill. Ferenc József - II. Sándor) megegyezés a Balkán érdekszférákra osztásáról. Eszerint a felkelők győzelme esetén Bulgária, Rumélia és Albánia autonómiát kap, Görögország megkapja Thesszáliát és Krétát, Bosznia és Hercegovina nagy része a Monarchiához, kisebb része Szerbiához és Montenegróhoz kerül, Oroszország visszakapja Délnyugat-Besszarábiát, Konstantinápoly pedig szabad város lesz. Formális egyezményt nem kötnek. A későbbi vita során a Monarchia értelmezése szerint Reichstadtban egész Bosznia-Hercegovinát neki ígérték, Oroszország szerint csak a Dalmáciával szomszédos kisebb területet Északnyugat-Boszniában ("Török Horvátország") .

1876. nov. 2.

II. Sándor Anglia megnyugtatására deklarálja, hogy nem tervezi Nagy Péter "végrendeletének" és II. Katalin "görög tervének" végrehajtását.

1879. ápr. 14.

/2. A II. Sándor elleni sikertelen merénylettel Oroszországban kezdetét veszi a narodnyik mozgalom szakadásából létrejött terrorista narodovolecek (Narodnaja Volja) cárvadászata.

1880. febr. 17.

/5. Oroszországban a II. Sándor elleni sikertelen merénylet nyomán a politikai elnyomás eszközeként létrehozzák a titkosrendőrségi ügyosztályt.

1881. márc. 13.

/márc. 1. A narodovolecek merénylőcsoportja több éves cárvadászat végén megöli II. Sándort. Utódja III. Sándor lesz (1881-1894) lesz. A merénylőket április 27/15-én kivégzik.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék