pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 18 találat | 0 - 18
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1862. szept. 24.

Vilmos király Otto von Bismarck-Schönhausen porosz nemest nevezi ki miniszterelnökké (aki október 8-án külügyminiszter is lesz).

1865. okt. 4.

(és 11.) III. Napóleon a franciaországi Biarritzban - elismerve a németországi porosz szupremáciát - semlegességet ígér Bismarcknak egy porosz-osztrák háború esetére. Egyúttal Franciaország elismeri az egységes olasz államot. Cserében Bismarck Luxemburgot ígéri a franciáknak (III. Napóleon eredetileg Belgiumot is követelte) . kapcsolódó térképek: 61

1866. ápr. 9.

Bismarck javaslata össznémet nemzetgyűlés összehívására általános választójog alapján. A német államok elvetik a javaslatot.

1866. jún. 10.

Bismarck új Német Szövetséget javasol, Ausztria kizárásával.

1867. ápr. 16.

Az északnémet államok gyűlése (1867. febr. 24-ápr. 17.) elfogadja a szövetség alkotmányát, amivel porosz vezetés alatt formálisan is megalakul az Északnémet Szövetség. Örökletes szövetségi elnöke a porosz király, szövetségi kancellárja Bismarck lesz. A szövetség keretében létrejön az új Német Kereskedelmi és Vámszövetség . kapcsolódó térképek: 61 63 63

1867. aug. 8.

Franciaország memoranduma Bismarckhoz egy Rajna-balparti ütközőállam megteremtéséről.

1870. júl. 2.

A sajtó kiszivárogtatja, hogy Bismarck ösztönzésére a spanyol trónra Hohenzollern Lipót főherceget jelölik, ami diplomáciai konfliktust robbant ki Németország és Franciaország között.

1870. júl. 19.

A Bismarck által provokált Franciaország hadat üzen az Északnémet Szövetségnek, amivel kezdetét veszi a porosz-francia háború. A francia várakozással ellentétben a délnémet államok csatlakoznak Poroszországhoz ill. az Északnémet Szövetséghez. kapcsolódó térképek: 63

1871. márc. 21.

Németország szövetségi kancellárja Bismarck lesz.

1876. máj. 13.

A május 11-14-ei berlini orosz-porosz-osztrák kancellári konferencia (Bismarck, Gorcsakov, Andrássy) memoranduma a Portához, amely a török reformok nagyhatalmi ellenőrzését követeli ("berlini emlékirat"). Ezúttal a Porta utasítja el.

1876. nov. 1.

Fegyverszünet a szerb-török háborúban. A szerbek orosz támogatását Németország megakadályozza, s a cár decemberben hozzájárul a konstantinápolyi konferencia összehívásához. kapcsolódó térképek: 65

1876. nov. 1.

Bismarck deklarálja, hogy Németországnak nem érdeke sem Oroszország, sem a Monarchia meggyengülése.

1878. máj. 6.

A Monarchia nemzetközi konferencia összehívását javasolja a San Stefanó-i béke revideálására. Az Oroszország megnövekedett hatalma miatt álláspontot változtató Bismarck közvetít a nagyhatalmak között.

1878. jún. 13.

A krími háború alatti felállás megismétlődésétől tartó Oroszország meghátrál, és San Stefano revideálására Bismarck vezetésével összeül a berlini kongresszus.

1878. jún. 13.

A konstantinápolyi Albán Bizottság szervezésében és a Porta támogatásával tanácskozást tartanak Prizrenben, ahol elhatározzák egy Központi Bizottság létrehozását. Ezzel létrejön a zömmel mohamedán nagybirtokosokat tömörítő Prizreni Liga. A küldöttek, az albán nemzeti célokat megfogalmazó Abdul Frashëri vezette kisebbséggel szemben az oszmán szuverenitás fenntartása mellett döntenek: a Bitola központú nemzeti területek megtartását a szlávokkal szemben, autonómia formájában az Oszmán Birodalmon belül. Az orosz-török békeszerződés revideálása érdekében ellenállási gócokat hoznak létre (északon Szkutari és Prizren, délen Preveza és Janina).

1879. okt. 7.

Miután a három császár informális szövetsége kevésnek bizonyul, Bismarck javaslatára Bécsben létrejön Ausztria és Németország öt évre szóló - és végül a korszak legtartósabb szövetségeként 1918-ig fennálló -, oroszellenes élű védelmi megállapodása ("kettős szövetség") . Ezzel Bécs bevonja Németországot a maga oldalán a Balkán ügyeibe. kapcsolódó térképek: 109

1881. jún. 18.

Az Oroszországgal végleg szakítani nem kívánó Bismarck Berlinben keresztülviszi a három (orosz, osztrák, német) császár egyezményének titkos megújítását három évre. Az általános semlegesség elvén túl leszögezik, hogy a két bolgár állam alkalmas időben egyesülhet, s a Monarchia hasonlóképpen alkalmas időben annektálhatja Bosznia-Hercegovinát. Szükséghelyzetben konzultációt irányoznak elő, s elfogadják a Tengerszorosok lezárásának orosz értelmezését.

1890. márc. 20.

II. Vilmos elfogadja Bismarck kancellár lemondását. Utódja Leo Caprivi lesz.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék