pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 18 találat | 0 - 18
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1883.

Év ősze: Az 1881-ben alakult, Nikola Pašić vezette szerb Radikális Párt sikertelen felkelése a timoki kerületben a szeptemberi választási győzelmet el nem ismerő Milán király ellen. Vérbefojtása után a pártot felszámolják.

1883.

Év folyamán: Az orosz cárral szembekerülő I. Sándor bolgár fejedelem belső ellenzéke nyomására visszaállítja a tirnovói alkotmányt. Oroszország ettől kezdve nem támogatja, sőt akadályozza az uniót.

1903. jún. 24.

Szerbia új uralkodója I. (Karađorđević) Péter (1903-1921) lesz . Visszaállítják az 1889-es alkotmányt, s a kormány élére 1904-ben Nikola Pašić kerül. Szerbia politikája élesen nacionalista, oroszbarát és osztrákellenes fordulatot vesz. Az európai uralkodók a királygyilkosság miatt csak 1904-ben ismerik el I Pétert. kapcsolódó térképek: 97

1914. febr. 2.

N. Pašić látogatása az orosz cárnál.

1914. szept. 21.

és szept. 28. (/8 és 15.) N. Pašić táviratai Szazonov orosz külügyminiszterhez, amelyben a szerb kormány deklarálja területi követeléseit: a Bánát szerb többségű része Temesvárral, a Bácska Szabadkával és Bajával, a Drávától délre fekvő területek, valamint a szlovénlakta részek és Isztria. Olaszországnak Triesztet, Trientet és a Pula környéki isztriai területet engedi át. Magától értetődőnek tekinti, hogy Bosznia-Hercegovina és Dalmácia szerb lesz.

1916. febr. 9.

A szerb kormány Athén tiltakozása ellenére Brindisiből Korfu szigetére érkezik. Vezetője Sándor régens és Nikola Pašić miniszterelnök. A kormány a nehéz helyzetben különbéke iránt tapogatózik a központi hatalmaknál . kapcsolódó térképek: 114

1917. jan. 4.

Radović (Montenegró) és Pašić (Szerbia) egyezménye a két ország szoros szövetségéről.

1917. júl. 20.

Szerbia és a Jugoszláv Bizottság kiegyezéseként Nicola Pašić szerb miniszterelnök és Ante Trumbić Korfui Deklarációja szerint a délszláv állam Szerb-Horvát-Szlovén Királyság néven a Karađorđević-dinasztia vezetése alatt jön létre .. A centralizáció vagy föderáció kérdéséről, azaz a nemzetek viszonyáról nem határoznak. Az egyezséget nem utolsósorban az olasz irredenta igényekkel szembeni félelem motiválja. kapcsolódó térképek: 172 174

1917. júl. 20.

/7. Az orosz kormány elfogatóparancsot ad ki Lenin ellen.

1918. ápr. 10.

A Monarchia elnyomott nemzetiségeinek (Jugoszláv Bizottság, lengyelek, csehszlovákok, erdélyi románok, szerb skupstina) április 8-18-i római konferenciája határozatot hoz a függetlenségekről: a szerb Pašić, a horvát-dalmát Trumbić és a szlovén Korošec megegyezik a Szerb-Horvát-Szlovén (SZHSZ) Királyság létrehozásáról a Karađorđević-dinasztia alatt. kapcsolódó térképek: 174

1918. ápr. 10.

A kozákok semlegességüket feladva az oroszországi bolsevikellenes erők ("fehérek") mellé állnak.

1918. nov. 9.

A berlini felkeléssel torkollnak Németországban győz a polgári demokratikus forradalom. II. Vilmos lemond a trónról és 10-én Hollandiába emigrál. A kancellár a jobboldali szociáldemokrata Friedrich Ebert lesz. kapcsolódó térképek: 119

1918. nov. 9.

Nikola Pašić (Szerbia), Anton Korosec (Horvátország, Szlovénia, Dalmácia, Isztria) és Ante Trumbić (horvát és szlovén emigráció) genfi deklarációja az egyesülésről, francia támogatással.

1918. nov. 9.

Összeül a nov. 7-én a balti német tartománygyűlés által megválasztott alkotmányozó régenstanács. Érdemi tevékenységet már nem tud folytatni.

1918. nov. 19.

N. Pašić, A. Korošec és A. Trumbić Genfben megerősíti a szerb-horvát-szlovén egyesülést.

1918. nov. 19.

Az amerikai ruszin emigráció scrantoni kongresszusa - egy emigráns népszavazást követően - szentesíti a cseh-ruszin megegyezést. kapcsolódó térképek: 246

1918. nov. 19.

Észtországban a németek átadják a hatalmat K. Päts polgári kormányának.

1925. febr. 8.

Parlamenti választáson az SZHSZ Királyságban Pašić Népi Radikális Pártja 25,6%-kal győz, Radić 22,4%-kal második Horvát Köztársasági Parasztpártja előtt. kapcsolódó térképek: 182


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék