pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 22 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1894. nov. 1.

/okt. 20. Meghal III. Sándor orosz cár. Utódja s egyben az utolsó uralkodó II. Miklós (1894-1917) lesz.

1896. okt. 9.

II. Miklós párizsi látogatásán a francia-olasz fegyverbarátságról nyilatkozik.

1899. febr. 14.

/2. Az 1898 augusztusában hivatalba lépett Nyikolaj Bobrikov főkormányzó vezette russzifikálás csúcsaként II. Miklós cár uralkodói levele ("államcsínye") felszámolja a finn alkotmányosságot ("februári manifesztum"). A lépés elleni petíciót márciusra 523 ezren írják alá. kapcsolódó térképek: 93

1899. máj. 18. - júl. 29.

A II. Miklós cár (illetve Szergej Witte pénzügyminiszter) által kezdeményezett és 26 állam részvételével megrendezett első hágai konferencia kimondja bizonyos hadianyagok (robbanó töltény, mérges gáz) alkalmazásának tilalmát, a vitás kérdések eldöntésére pedig nemzetközi Állandó Választott Bíróságot kíván létrehozni.

1903. szept. 29.

Ferenc József és II. Miklós megállapodása a balkáni status quo megőrzéséről . Anglia javaslata keresztény általános kormányzó kinevezésére és reformok bevezetésére az Oszmán Birodalom európai területein. kapcsolódó térképek: 97

1903. okt. 3.

Ferenc József császár és II. Miklós cár szeptember 30-okt 3-I találkozóján az ausztriai Mürzstegben, reagálásként az Ilindeni-felkelés vérbefojtására - és az általános reformokat szorgalmazó szeptemberi brit javaslatra -, titkos megegyezés a Macedóniára korlátozott reformok szükségességéről. A két nagyhatalom nyomást gyakorol a Portára, hogy Macedónia (illetve Bitolai, Szaloniki és Koszovói vilajet, a reformtervezet osztrák-magyar kérésre nem érinti a Szandzsákot és Albániát, orosz kérésre pedig az Edirnei vilajetet, azaz a nagyhatalmak érdekszférájába tartozó területeket) főkormányzósági státust kapjon, külföldi tanácsadókkal és rendfenntartókkal. Eszerint a területet etnikai alapon körzetekre osztják, s a nemzetközi (francia, olasz, angol, osztrák, orosz) csendőrség a felosztásnak megfelelően szállja meg. A macedóniai albánokat a felosztástól való félelem önvédelmi egységek létre hozására készteti. A reformtervezetet (amely ellen Anglia berzenkedik) okt. 9-én a Porta elé terjesztik.

1905. júl. 5.

/jún. 22. II. Miklós elfogadja, hogy a finnek pénzzel válthassák meg katonai szolgálatukat.

1905. júl. 5. - júl. 7.

/jún. 22/ jún. 24. Munkásfelkelés Lódzban . kapcsolódó térképek: 91

1905. júl. 23.

Vilmos és II. Miklós július 23-24-I találkozójukon katonai szerződést kötnek a finnországi Björkö szigeténél. A lépés összeegyeztethetetlen a korábbi francia-orosz szövetséggel.

1905. okt. 30.

/17. II. Miklós manifesztumot ad ki az ország alkotmányos monarchia-irányába történő átalakításáról: engedélyezi a pártok működését és törvényhozó jogkörű választott Állami Duma létrehozását irányozza elő ("Október 17-i kiáltvány") . kapcsolódó térképek: 90 92 109

1906. aug. 2.

/júl. 20. II. Miklós kénytelen új választójogi törvényt ad Finnországnak (amely a legdemokratikusabb a korabeli Európában). Eszerint a négykamarás rendi gyűlés helyébe (az utolsó 1904 dec.-1906 szept. között ülésezik)- a 24 éven felüli férfiakra és nőkre egyaránt vonatkozó - általános választójogon alapuló egykamarás parlamentet hoznak létre. A reformot a cár nov. 6/okt. 24-én hagyja jóvá . kapcsolódó térképek: 93

1908. jún. 9. - jún. 10.

VII. Edward és II. Miklós revali/tallini találkozójukon megállapodnak, hogy közösen lépnek fel a Balkánon a német igényekkel szemben. Ezzel megszilárdul a hármas antant.

1908. aug. 27. - 28.

Falliéres francia elnök és II. Miklós találkozója Revalban.

1908. dec. 30.

II. Miklós tiltakozik a Monarchiánál az annexió miatt. Anglia is a lépés ellen foglal állást. Szerbiában tüntetések zajlanak (és Oroszországhoz fordulnak segítségért), a Monarchia osztrákellenes háborúra készül.

1910. jún. 23.

/10. Törvény Finnország autonómiájának felszámolásáról (a riksdagot a döntő kérdésekben megfosztják az önálló törvényalkotás jogáról). II. Miklós 30/17-én jóváhagyja.

1910. nov. 4. - 5.

II. Miklós és II. Vilmos találkozója Potsdamban, amelyen megegyeznek gyarmati érdekszféráik elhatárolásáról: Észak-Perzsiában Oroszország, a Közel-Keleten (beleértve a bagdadi vasút tervét) Németország szabad kezet kap.)

1914. jún. 14.

II. Miklós orosz cár egynapos látogatása a romániai Constanţában.

1917. aug. 14.

/1. II. Miklós családjának száműzése Tobolszkba.

1918. júl. 16. - 17.

A bolsevikok Jekatyerinburgban (Szverdlovszk) a fehércsapatok és a cseh légionáriusok közeledte miatt - a monarchista restauráció végleges megakadályozására - lemészárolják a fogságban tartott II. Miklós ex-cárt és családját. A város júl. 25-én elesik. kapcsolódó térképek: 137

1997. dec. 2.

Az ötpárti szlovák demokratikus koalíció és a magyar választási megállapodása keretében a három magyar párt feladja "az etnikai elven szerveződő területi autonómia2 követelését (1998. ápr. 7-én azután választási megfontolásból elhatározzák a három párt egyesülését, aminek értelmében jún. 21-én létrejön a Magyar Koalíció Pártja, amely a Mečiart leváltó 1998. szept. 25-26-i parlamenti választás után a kormánykoalíció tagja lesz).


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék