pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 20 találat | 0 - 20
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1760. aug. 10.

Az 1759 őszén felkelt erdélyi román parasztok zalatnai gyűlésükön emlékiratot intéznek Mária Teréziához. A felkelést 1761 tavaszán a katonaság leveri.

1762. nov. 8.

Több korábbi rendelkezés után Mária Terézia elrendeli a székelyföldi katonai határőrség felállítását.

1763. okt. 8.

Mária Terézia újabb rendeletben erősíti meg az erdélyi határőrség felállítását.

1765. aug. 18.

Meghal Mária Terézia férje, I. (Lotaringiai) Ferenc német-római császár (1745-1765). Halála után utódja II. József (1765-1790) lesz.

1765. nov. 2.

Mária Terézia nagyfejedelemséggé nyilvánítja Erdélyt. kapcsolódó térképek: 74

1765. dec. 8.

Az özvegy császárnő, Mária Terézia ausztriai társuralkodónak (1765-1780) maga mellé veszi fiát, II. Józsefet.

1769. ápr.

A lengyelországi belső zavarokat kihasználva Mária Terézia csapatai - Szaniszláv király felhívására - megszállják az 1412-ben Lengyelországnak elzálogosított 16 szepesi várost, a Bari Konföderáció bázisterületét. A lengyel-török határon végig katonai őrvonalat (cordon) rendelnek el.

1771. júl. 20.

Mária Terézia kibocsájtja a magyarországi szerb telepesek jogállását rendező Illír reglamentumot, amellyel megszünteti a karlócai patriárka világi hatalmát.

1772. nov. 5.

Mária Terézia hivatalosan visszacsatolja a lengyelektől a szepességi zálogterületet. kapcsolódó térképek: 165

1773. febr. 12.

Mária Terézia elrendeli a cigányügy rendezését.

1775. jún. 15.

Mária Terézia a Habsburg Monarchia osztrák-cseh tartományait - Tirol, Vorarlberg és a Tengermellék, valamint Galícia kivételével - egységes vámterületnek nyilvánítja. Magyarország vámkülföld marad.

1776. aug. 9.

Mária Terézia a Horvátoszágon (és ezen keresztül Magyarországon) belülre helyezett Fiuménak trieszti mintára biztosítja a szabad kikötői státust.

1777. jan. 2.

Mária Terézia az 1776-os karlócai kongresszus után új Illir reglamentumot bocsájt ki.

1778. jún. 6.

Mária Terézia az 1718 óta közvetlenül igazgatott Temesi Bánságot (Bánát, Bánság) visszacsatolja Magyarországhoz. Területén kialakítják Torontál, Temes és Krassó vármegyéket. A határőrvidéket külön igazgatják. kapcsolódó térképek: 44 184 256 322

1778. júl. 16.

Mária Terézia a béke érdekében Lausitzot felajánlja Ansbach-Bayreuth fejében II. Frigyesnek, aki az ajánlatot elutasítja.

1779. ápr. 23.

Mária Terézia Fiumét kerületével együtt különleges jogállással közvetlenül Magyarországhoz csatolja. kapcsolódó térképek: 74

1779. máj. 13.

Miután az előző év decemberében osztrák-porosz megegyezés született a békekötésről, a március 14-én kezdődött béketárgyalások eredményeként Mária Terézia és II. Frigyes megbízottai, orosz és francia közvetítéssel megkötik a bajor örökösödési háborút lezáró tescheni békét. Poroszország és Wittelsbach-ház uralkodása alatt biztosítja Bajorország önállóságát Ausztria ellenében (mindössze a bajor Inniviertel jut osztrák kézre). A békét közvetítő és garantáló Oroszország ettől kezdve részt vesz Németország sorsának alakításában. kapcsolódó térképek: 44

1779. júl. 16.

Mária Terézia az 1776-os karlócai kongresszus határozatai alapján szabályozza a magyarországi szerbek kiváltságokon alapuló önrendelkezését (Rescriptum Declaratorium Illyricum).

1780. nov. 29.

Meghal Mária Terézia (1740-1780). Utódja II. József lesz (1780-1790).

1793. okt. 16.

Marie Antoinette királynő pere és kivégzése Franciaországban. A wattignies-i csatában a francia hadsereg győz az osztrák csapatok ellen. Oroszország szövetségi szerződése a maradék Lengyelországgal.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék