pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 15 találat | 0 - 15
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1915. ápr. 15.

Tomáš Masaryk, a bécsi birodalmi gyűlés 1914 őszén emigrált képviselője emlékiratban foglalja össze a cseh hadicélokat, azaz a csehszlovákok államának megalakítását. A tervezetben szerepel a nyugat-magyarországi korridor terve is. A Monarchia felbomlását feltételező tervet a nagyhatalmak nem támogatják.

1915. nov. 14.

A Tomáš Masaryk és Eduard Beneš vezette Cseh Külföldi Bizottság megalakulása. Alapokmánya először említi Csehszlovákiát.

1916. febr. 13.

A Cseh Országok Nemzeti Tanácsának (Cseh Nemzeti Tanács) megalakítása Párizsban Tomáš Masaryk és Eduard Beneš vezetésével. A Tanács a későbbiekben igen eredményes propagandát folytat céljai elfogadtatásáért.

1918. máj. 30.

T. G. Masaryk és az amerikai szlovák emigráció cseh-szlovák egyezménye a pennsylvániai (USA) Pittsburghban, amely szerint a Felvidék Szlovákia néven autonóm területként csatlakozik Csehországhoz. kapcsolódó térképek: 163

1918. okt. 17.

Tomáš Masaryknak a császári kiáltvány ellenében megfogalmazott memoranduma a Monarchia felosztását követeli.

1918. okt. 18.

Az Egyesült Államok a Monarchia fegyverszüneti kérelmére válaszolva kijelenti, hogy a 14 pont Ausztria-Magyarország vonatkozásában túlhaladott - azaz lényegében deklarálja a Monarchia felosztásának elvét. kapcsolódó térképek: 123

1918. okt. 18.

Washingtonban Tomáš Masaryk deklarálja Csehszlovákia függetlenségét. Következményekéntmajd az oroszországi Direktórium bázisát adó csehszlovák légió folyamatosan megkezdi a kivonulást az oroszországi háborúból. kapcsolódó térképek: 163

1918. okt. 26.

A német Reichstag Wilson igényére válaszolva alkotmánymódosítással korlátozza a császár hatalmát, parlamentáris monarchiát hozva létre.

1918. okt. 26.

T. Masaryk és G. Zsatkovics cseh-rutén szerződése Philadelphiában (USA). A philadelphiai jegyzőkönyv előirányozza Podkarpatska Rus/Kárpátalja autonómiáját. A városban Herbert A. Miller szociológus vezetésével szervezet alakul az egész Köztes-Európára kiterjedő Mid-European Union tervének kidolgozására. kapcsolódó térképek: 163 246

1918. okt. 26.

A Monarchia felmondja a német-osztrák/magyar kettősszövetséget.

1918. nov. 14.

Belaja Cerkovban megalakul a Volodimir Vinnyicsenko vezette Ukrán Direktórium, amely a németek kivonulása után át kívánja venni a hatalmat Ukrajnában, s deklarálja a hetmanátus elleni felkelést. A Direktórium katonai főparancsnoka Szemen Petljura.

1918. nov. 14.

A pártküldöttekből összeálló csehszlovák ideiglenes nemzetgyűlés kikiáltja a Csehszlovák Köztársaságot, és ideiglenes alkotmányt fogad el. Csehszlovákia ideiglenes köztársasági elnökének T. G. Masarykot választják.

1920. máj. 27.

T. G. Masarykot a parlament Csehszlovákia köztársasági elnökének választja.

1934. máj. 24.

Csehszlovákiában T. G. Masarykot negyedszer választják köztársasági elnökké.

1935. dec. 14.

Lemond az idős T. G. Masaryk. A parlament 18-án E. Benešt választja Csehszlovákia új köztársasági elnökének.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék