pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 27 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1903. júl. 30.

/17 Az 1898-ban alakult Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt brüsszeli és londoni II. kongresszusán a "maximalisták" 24:20 arányban többségbe kerülnek, s a párt a V. Plehanov vezette kisebbségi mensevik (kisebbségi szociáldemokrata) és a Vlagyimir Uljanov ("Lenin") vezette bolsevik (többségi kommunista) frakcióra bomlik.

1912. jan. 18. - 30.

/5-18. Az orosz szociáldemokraták baloldali "maximalista" (bolsevik) szárnyának prágai kongresszusán létrejön a Vlagyimir Lenin vezette Bolsevik Párt. A vezetésbe utólag kooptálják a vologdai száműzetést töltő grúz Joszif Dzsugasvilit (mozgalmi nevén "Koba", illetve "Sztálin").

1915. szept. 5.

/aug. 23. A cár maga veszi át az orosz hadsereg irányítását.

1915. szept. 5. - 8.

A háborút ellenző szocialisták (Lenin részvételével) első nemzetközi konferenciájukat rendezik a svájci Zimmerwaldban.

1917. ápr. 17.

/4. Az előző nap svájci emigrációból hazatért Lenin a proletárforradalom lehetőségét vázoló - vezetőtársai részéről is fenntartással fogadott - Áprilisi Téziseivel bekapcsolódik a bolsevik párt vezetésébe.

1917. nov. 8.

/okt. 26. A Munkás- és Katonaszovjetek II. Összoroszországi Kongresszusa (nov. 7-9/okt. 25-27) Petrográdon feloszlatva az Előparlamentet feloszlatva szentesíti a bolsevik hatalomátvételt. kapcsolódó térképek: 131

1917. nov. 8.

/okt. 26. Megalakul az egypárti (bolsevik) orosz kormány (Népbiztosok Tanácsa), élén V.I. Leninnel. A kormány a status quo ante bellum és a népek önrendelkezése alapján álló általános békefelhívást (békedekrétumot) tesz közzé , földdekrétuma pedig szentesíti az eszer programnak megfelelő földosztást. kapcsolódó térképek: 136

1918. jan. 8.

W. Wilson USA-elnök kongresszusi üzenetében meghirdeti a 14 pontból álló amerikai hadicélokat (békefeltételeket). Ez tartalmazza a tengerek és a kereskedelem szabadságát, a titkos diplomácia elvetését, a gyarmati rendszer átszervezését, a béke garantálására a Nemzetek Szövetségének létrehozását; a megszállt területek kiürítését, Elzász és Lotaringia visszaadását Franciaországnak, területi kedvezményeket az etnikai Olaszország és Szerbia javára (utóbbinak tengeri kijárattal); a nemzetek önrendelkezési joga alapján biztosítani kívánja a Monarchia és az Oszmán Birodalom népeinek "szabad fejlődését", Lengyelország helyreállítását tengeri kijárattal. kapcsolódó térképek: 123 146 160

1918. jan. 8.

/1917. dec. 26. Bolsevik támadás indul az Ukrán Központi Rada ellen a jobbparti Ukrajnában. kapcsolódó térképek: 138

1918. jan. 8.

/1917. dec. 26. Lenin kormányfő a III. szovjetkongresszuson ismerteti a német békejavaslatot elfogadó, kisebbségi álláspontját.

1918. jan. 21.

Lenin kormányfő a békefeltételeket elfogadó álláspontjával kisebbségben marad a bolsevik párt vezetőségében is.

1918. febr. 23.

Az alakuló Vörös Hadsereg Narva és Pszkov között megütközik a németekkel ("a Vörös Hadsereg születésnapja").

1918. febr. 23.

A német fél újabb ultimátumban szigorítja békefeltéteit Oroszország számára. kapcsolódó térképek: 136

1918. febr. 23.

A bolsevik pártvezetés Lenin nyomására nagy vitában elfogadja a német békefeltételeket. Trockij külügyminiszter tiltakozásul lemond.

1918. aug. 30.

Az eszer Dora Kaplan sikertelen merénylete Lenin ellen.

1918. nov. 30.

A Szudéta-vidék Német-Csehország néven csatlakozik Német-Ausztriához. kapcsolódó térképek: 129 245

1918. nov. 30.

Oroszországban a hadi helyzet miatt létrehozzák a Lenin vezette teljhatalmú Honvédelmi Tanácsot.

1919. aug. 24.

Lenin bejelenti Kolcsak fő erőinek szétzúzását.

1920. jan. 28.

Lenin szovjetorosz kormányfő a Drissa-Polock-Boriszov-Hudnov-Bar fegyverszüneti vonalat javasolja Lengyelország keleti határának. A fegyverszüneti tárgyalásokra tett kísérletek hamarosan kudarcba fulladnak. Sikertelenek a szovjet kormány februárban és márciusban megismételt javaslatai is. kapcsolódó térképek: 160

1920. jan. 28.

A 21-31-i lushnjëi második albán nemzeti kongresszus immár olaszellenes éllel deklarálja a független és integráns Albániát, etnikai határai között . Sulejman Delvina vezetésével kormány, valamint tényleges vezetőként Legfelsőbb Tanács (Kormányzótanács) alakul. kapcsolódó térképek: 192


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék