pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 20 találat | 0 - 20
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1916. nov. 21.

Meghal az 1848 óta uralkodó Ferenc József osztrák császár, magyar és cseh király. Utódja I. Károly (1916-1918) - magyar királyként IV. Károly - lesz.

1916. dec. 26.

A központi hatalmak, a konkrétumokat váró külső (amerikai) közvetítést elutasítva, feltételek nélküli békekonferenciát javasolnak.

1918. okt. 28.

I. (IV.) Károly, tekintet nélkül Németországra különbékét kínál a szövetségeseknek.

1918. okt. 28.

Prágában a Csehszlovák Nemzeti Tanács deklarálja a cseh tartományok elszakadását a Monarchiától, és a független csehszlovák állam megalakulását. kapcsolódó térképek: 163

1918. okt. 28.

Krakkóban megalakul az Ausztriától való elszakadást szorgalmazók szervezete, a Lengyel Likvidációs Bizottság.

1918. nov. 13.

Magyarországi érvénnyel lemond IV. Károly király ("második eckartsaui levél").

1918. nov. 13.

A magyar kormány a balkáni antant-haderővel (Henrys francia tábornok) és a szerb hadsereggel (Mišić vajda) megköti a paduai/padovai fegyverszünetet Magyarországra alkalmazó - és azt korrigáló - belgrádi katonai konvenciót, amely kijelöli a Besztercétől a Dráváig húzódó keleti-déli demarkációs vonalat. A szerb csapatok megszállják Zombort, Baját, Szabadkát és Óbecsét, átkelnek a Dráván, s létrehozzák a dárdai hídfőt, ahonnan egyfelől Villány, Mohács, Siklós felé nyomulnak előre, másfelől Pécs irányába. A konvenció a szlovák határral nem foglalkozik: kétoldalú tárgyalásra bízzák. A cseh haderő megkezdi Nyugat-Szlovákia megszállását (amely ellen Pozsonyban kikiáltják a rövidéletű proletárdiktatúrát). kapcsolódó térképek: 111 167 181

1918. nov. 13.

A német fegyverszünet után Szovjet-Oroszország is érvényteleníti a breszti békét. kapcsolódó térképek: 136

1918. nov. 13.

A Jevgenyij Petrusevics és Kost Levyckij vezette kelet-galíciai Ukrán Nemzeti Tanács Lembergben kikiáltja a Nyugat-ukrán Köztársaságot. kapcsolódó térképek: 77 138

1918. nov. 13.

Szkoropadszkij ukrán hetman Kijevben deklarálja a föderációt egy jövendő antibolsevista Oroszországgal.

1918. nov. 13.

Antantflotta szállja meg a Szorosokat, lezárva ezzel a Fekete-tengert. A kapitulációkat visszaállítják.

1921. márc. 21.

A Szovjet-Oroszországban a NEP legfontosabb lépéseként bevezetik a kötelező termény-beszolgáltatást felváltó terményadót, ami megengedi a parasztoknak, hogy gabonafeleslegüket szabadpiacon értékesítsék.

1921. márc. 21.

Döntőbíráskodás keretében megszületett litván-lett határmódosító szerződés, amelynek értelmében Litvánia tengeri kijáratot kap Polangen/Palanga halászkikötővel. Cserében Lettország az Autztól délre, a Nemunas és a Muhs között, valamint Oknist mellett határkiigazításokkal kap területi kárpótlásokat.

1921. márc. 21.

Német-lengyel, ill. danzigi-lengyel szerződés Pomeránia és Kelet-Poroszország összeköttetésének szabályozásáról. kapcsolódó térképek: 125

1921. okt. 20.

Tízoldalú (Franciaország, Anglia, Olaszország, Németország, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Lengyelország, Svédország) genfi konvenció a Finnország kezén maradó Åland-szigetek demilitarizálásáról és semlegesítéséről. A meg nem hívott Szovjet-Oroszország az egyezményt nov. 14-én de jure nem ismeri el, de facto azonban igen.

1921. okt. 20.

A népszavazásra támaszkodó utólagos népszövetségi határmegvonás Felső-Sziléziában, amelynek értelmében Németországnál marad 15,1 ezer négyzetkilométer Oppeln központtal, Lengyelország 3,2 ezer négyzetkilométert kap Kattowitz központtal (itt van a szénbányák 90%-a). kapcsolódó térképek: 125

1921. okt. 20.

Britellenes élű kompromisszumos francia-török egyezmény Ankarában. Olaszország és Franciaország elismeri az ankarai kormányt, és visszavonja csapatait. Ezzel a török kérdésben szakadás áll be az antanthatalmak között.

1921. okt. 20. - 24.

IV. Károly volt magyar király második sikertelen visszatérési kísérlete Magyarország élére. A Nyugat-Magyarországra érkező exuralkodót a felkelők nem támogatják, az utódállamok tiltakoznak. Rövid összecsapás után Károly 31-én elhagyja az országot. kapcsolódó térképek: 168

1921. nov. 6.

Csehszlovák-lengyel politikai szerződés.

1921. nov. 6.

A magyar parlament Károlyt megfosztja uralkodói jogaitól, a Habsburg-házat pedig az örökösödés jogától (detronizálási törvény).


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék