pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 23 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1764. márc. 27.

József főherceget Frankfurt am Mainban német királlyá választják.

1765. aug. 18.

Meghal Mária Terézia férje, I. (Lotaringiai) Ferenc német-római császár (1745-1765). Halála után utódja II. József (1765-1790) lesz.

1765. dec. 8.

Az özvegy császárnő, Mária Terézia ausztriai társuralkodónak (1765-1780) maga mellé veszi fiát, II. Józsefet.

1769. aug. 25. - 28.

II. Frigyes és II. József találkozójukon a sziléziai Neissében lengyelellenes lépéseiket egyeztetik.

1770. szept. 3. - 9.

II. Frigyes és II. József újabb egyeztető találkozója Mährisch-Neustadtban.

1777. dec. 30.

Közvetlen örökös nélkül meghal III. (Wittelsbach) József Miksa bajor választófejedelem (1745-1777). II. József a bajor trónra kerülő Károly Tivadar pfalzi választófejedelemnél igényt jelent be Alsó-Bajorországra (így akarván kárpótlást szerezni Szilézia elvesztéséért). Ezzel kezdetét veszi a bajor-osztrák örökösödési viszály.

1778. jan. 3.

Károly Tivadar pfalzi uralkodó és II. József bécsi konvenciója értelmében Ausztria megkapja Alsó-Bajorországot és Felső-Pfalz egyrészét. A hónap közepéig az osztrák csapatok 16-án e területeket elfoglalják.

1780. jún. 5.

II. József mint társuralkodó Mogiljovban török- és poroszellenes osztrák-orosz szövetséget köt, amelynek kapcsán II. Katalin körvonalazza "görög tervét" az Oszmán Birodalom felosztására. Ez tartalmazza a Bizánci Birodalom restaurálását orosz dinasztia alatt, a cár hűbéreseként. Oroszország emellett megkapná Kis-Ázsiát és a Közép-Keletet Indiáig; Ausztria Szerbiát, Boszniát, Hercegovinát és Dalmáciát; Velence Moreát (Peloponnészosz), Krétát és Ciprust; Franciaország Egyiptomot és Szíriát. A tervben szerepel egy Dák államalakulat létrehozása is, Besszarábia, Moldva és Havasalföld egyesítésével.

1780. nov. 29.

Meghal Mária Terézia (1740-1780). Utódja II. József lesz (1780-1790).

1781. máj. 13.

II. József rendeletben szabályozza a mintegy 83 ezer magyarországi zsidó helyzetét.

1781. okt. 25.

II. József kiadja Türelmi Rendeletét a protestánsok és a görögkeletiek szabad vallásgyakorlásáról.

1782. szept. 21.

II. Katalin - törökellenes szövetséget eredményező - levele II. Józsefhez, amelyben javasolja egy Moldvából, Havasalföldből és Besszarábiából álló független királyság létrehozását, pravoszláv uralkodó alatt. Ausztria elutasítja a cárnő "görög tervét".

1784. jan. 20.

II. József konkordátuma Rómában a pápával.

1784. máj. 1.

II. József népszámlálási rendelete. AZ 1784-1786 között végrehajtott népszámlálás szerint Magyarország mintegy 8 millió lakosának- a 18. századi nagy betelepítések következményeként- az 1720-as 45% helyett mindössze 29% a magyar.

1785. márc. 18.

II. József az örökös tartományok mintájára átszervezi a magyarországi közigazgatást: rendelete az országot 10 kerületre osztja, élükön királyi biztosokkal.

1785. nov. 8.

A Schelde torkolatvidékét megszerezni kívánó Ausztria és a franciák által ösztönzött Hollandia háborúját lezáró Fontainebleau-i béke értelmében II. József kénytelen felhagyni az 1648 óta vitatott terület elfoglalásának kísérletével.

1786. jan. 16.

II. József Erdélyt három kerületre osztja, élükön királyi biztosokkal.

1787. máj. 23.

II. József és II. Katalin cárnő megbízottai Herszonban szövetséget kötnek a török ellen, "görög terv" szellemében megegyezve a Balkán felosztásáról.

1787. dec. 2.

II. József úgy dönt, hogy a májusi szövetség értelmében Oroszország oldalán hadbalép a szultán ellen. kapcsolódó térképek: 51

1788. okt.

Belga rendi felkelés kezdődik az osztrák uralom ellen, elsősorban II. Józsefnek a németalföldi közigazgatás átszervezésére irányuló 1787-es kísérlete miatt.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék