pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 27 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1756. aug. 29.

A túlerőben lévő osztrák-francia-orosz-szász szövetség várható támadásának megelőzésére II. Frigyes váratlanul hadüzenet nélkül betör Szászországba (majd megszállja Drezdát). Ezzel - miután június 9-én megindult az angol-francia gyarmati háború - a kontinensen is kezdetét veszi a hétéves (vagy harmadik sziléziai) háború. kapcsolódó térképek: 33

1757. máj. 6.

A Csehországba betört, II. Frigyes vezette porosz seregek győzelme Prágánál az osztrákok fölött.

1757. jún. 18.

Nagy Frigyes első vereség az ostromlott Prága melletti Kolínnál az osztrákoktól. A porosz csapatok elhagyják Csehországot, az osztrákok azonban nem tudják kihasználni a helyzetet.

1757. nov. 5.

II. Frigyes a thüringiai Rossbachnál legyőzi a franciákat és a velük szövetséges birodalmi német csapatokat.

1757. dec. 19.

Breslau megszerzésével Frigyes ismét Szilézia ura.

1758. ápr. 11.

A különbékét tiltó porosz-angol szerződés aláírása (második westminsteri egyezmény). II. Frigyes ettől kezdve évi 4 millió tallérnyi brit támogatást kap.

1758. ápr. 11.

A különbékét tiltó porosz-angol szerződés aláírása (második westminsteri egyezmény). II. Frigyes ettől kezdve évi 4 millió tallérnyi brit támogatást kap.

1758. okt. 14.

Az osztrák sereg a felső-lausitzi Hochkirchnél csatát nyer ugyan II. Frigyes ellen, de azután visszaszorul Csehországba.

1758. okt. 14.

Az osztrák sereg a felső-lausitzi Hochkirchnél csatát nyer ugyan II. Frigyes ellen, de azután visszaszorul Csehországba.

1759. aug. 12. - 13.

A porosz sereg katasztrofális veresége a szövetséges oroszoktól és az osztrákoktól az Odera-parti Frankfurt mellett, Kunersdorfnál. Frigyes mintegy 20 ezer embert (seregének felét) elveszíti.

1760. aug. 15.

II. Frigyes győzelme a sziléziai Liegnitznél, amivel helyreállítja a júniusban megszakadt összeköttetést Szászország és Szilézia között, s ismét magához ragadja a stratégiai kezdeményezést.

1762. jún. 19.

Orosz-porosz védelmi szövetségi szerződés, melyben II. Frigyes fegyveres segítséget ígér III. Péternek Dánia ellen Holstein megszerzéséhez, a cár pedig Frigyesnek Ausztria ellen. Egyeztetik Lengyelországgal és Kurfölddel kapcsolatos politikájukat is.

1764. ápr. 11.

A hétéves háborút követő szövetségi átrendeződés keretében létrejön az osztrákellenes élű orosz-porosz védelmi szerződés: II. Frigyes a nyolc évre szóló szövetség fejében megígéri, hogy támogatja Stanislaw Poniatowski orosz jelölt igényét a lengyel trónra és garantálja a lengyel "nemesi köztársaság" alkotmányát.

1769. aug. 25. - 28.

II. Frigyes és II. József találkozójukon a sziléziai Neissében lengyelellenes lépéseiket egyeztetik.

1769. aug. 25. - 28.

II. Frigyes és II. József találkozójukon a sziléziai Neissében lengyelellenes lépéseiket egyeztetik.

1770. szept. 3. - 9.

II. Frigyes és II. József újabb egyeztető találkozója Mährisch-Neustadtban.

1770. okt. 16.

A járvány elleni védekezés (az ún. cordon sanitaire) ürügyén II. Frigyes megszállja Posent, Nagy-Lengyelországot és a "Királyi Poroszországot", Ausztria pedig a Kárpátokon átkelve újabb három galíciai határmenti területet (Podhale, Szandez, Wladimir) foglal el.

1772. aug. 12.

III. Gusztáv király (1772-1792) vértelen államcsínye, amely véget vet a svéd "nemesi köztársaságnak", és a királyi hatalom javára korlátozza az országgyűlés jogait. Reformok sorozatával megszilárdítja Svédország belső helyzetét, felszámolja az orosz befolyást (helyébe francia orientáció lép). Reformlépéseivel megelőzi Svédország - II. Katalin és II. Frigyes által tervezett - felosztását. A bevezetett új svéd alaptörvény jelentősen korlátozza Finnország autonómiáját, ami ellen oroszbarát szeparatista mozgalom indul G. M. Sprengtporten katonatiszt vezetésével, aki ezután 1786-ban Szentpétervárra emigrál. kapcsolódó térképek: 47

1778. márc. 13.

A Habsburg-hatalom növekedésére féltékeny II. Frigyes porosz király kezdeményezésére - Károly Tivadar védelmében - kitör a bajor örökösödési háború Poroszország és Ausztria között.

1778. júl. 16.

Mária Terézia a béke érdekében Lausitzot felajánlja Ansbach-Bayreuth fejében II. Frigyesnek, aki az ajánlatot elutasítja.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék