pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 35 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1848. dec. 2.

Lemond V. Ferdinánd császár, akit a trónon unokaöccse, Ferenc József követ. A magyar országgyűlés trónbitorlónak nyilvánítja. Az osztrák nemzetgyűlés székhelyét Bécsből Kremsierbe teszi át.

1848. dec. 15.

Ferenc József császár megerősíti tisztségében Šupljikac vajdát és a patriarkát, s "nemzeti beligazgatást" ígér a szerbeknek. kapcsolódó térképek: 25 56 57 56 57

1849. márc. 4.

A kremsieri osztrák Birodalmi Gyűlés alkotmánya autonómiát ad a birodalom nemzeteinek, a vegyes lakosságú területeket pedig nemzetiségenként autonómiát ad abirodalom nemzeteinek, a vegyes lakosságú területeket pedig nemzetiségenkéntkisebb autonóm egységekre osztja, és parlamentáris rendszert kíván bevezetni. Felix Schwarzenberg új miniszterelnök azonban a gyűlést feloszlatja (márc. 7-ről antedatálva). Ugyanezen a napon Ferenc József kibocsájtja a Habsburg Monarchia oktrojált alkotmányát (olmützi alkotmány). Ez különösen a magyarok ellen irányul: a Szent Korona országait felosztják Magyar Királyságra - az uniót semmisnek nyilvánítva -, Erdélyi Fejedelemségre, Katonai Határőrvidékre és Dalmát-Horvát-Szlovén Királyságra ( Horvátország pedig Dalmácia mellett megkapja Rijeka/Fiume kikötőjét is). Az olmützi alkotmány soha nem lép életbe. kapcsolódó térképek: 55 57 57

1849. máj. 21.

I. Miklós és Ferenc József Varsóban szerződést köt a magyar forradalom leveréséről. kapcsolódó térképek: 56

1849. máj. 21.

A forradalmi magyar seregek - egy bécsi támadás helyett - visszafoglalják Budát. Június 5-én a kormány visszaköltözik a fővárosba.

1849. máj. 21.

Autonóm vajdaság felajánlása a szerbeknek a magyarok részéről.

1849. nov. 18.

Az osztrák császár koronatartományként, Temesvár központtal, létrehozza a Szerb Vajdaság és Temesi Bánságot, élén katonai kormányzóval. Ferenc József császár nagyvajda lesz. kapcsolódó térképek: 57 184 256 322

1851. dec. 31.

Ferenc József császár hivatalosan hatályon kívül helyezi az 1849. márciusi olmützi oktrojált alkotmányt. Alkotmány és törvényhozó hatalom nélkül kormányozva visszaállítja az abszolutizmust. A Felix Schwarzenberg miniszterelnök ihlette "szilveszteri pátens" centralizált politikai berendezkedést vezet be Magyarországon is. kapcsolódó térképek: 57

1853. szept. 14.

Angol-francia hajóraj demonstratív felvonulása Konstantinápolyhoz, a Porta védelmében.

1854. jan. 31.

A "hűtlen" Ausztria négypontos feltétele Oroszország felé a semlegesség fejében: ne sértse az Oszmán Birodalom integritását, ne lépje át a Dunát, ürítse ki Moldvát és Havasalföldet, ne törekedjen a szultán és alávetettjei viszonyának megváltoztatására. Nyomatékul Ferenc József 14 ezres haderőt vonultat fel Erdélyben.

1855. aug. 18.

I. Ferenc József császár konkordátuma a Szentszékkel.

1857. szept. 30.

II. Sándor és Ferenc József találkozója Weimarban.

1859. jún. 18.

Ferenc József személyesen veszi át a főparancsnokságot.

1860. okt. 20.

Ferenc József császár - döntően az 1859-ben elszenvedett vereségek hatására - kiadja az ún. Októberi Diplomát . kapcsolódó térképek: 57

1860. okt. 22.

II. Sándor, Ferenc József és a IV. Frigyes Vilmos porosz király varsói találkozóján Oroszország fellép az olasz egységtörekvések miatt csapatmozdulatokat végrehajtó Ausztriával szemben.

1861. febr. 26.

Ferenc József kibocsájtja az ún. Februári Pátenst, amely - a centralizáció irányába módosítva az Októberi Diplomát - deklarálja az egységes osztrák birodalom eszméjét.

1863. márc. 21.

III. Napóleon javaslatot tesz Ferenc Józsefnek egy független lengyel állam kialakítására . kapcsolódó térképek: 60

1865. szept. 20.

Ferenc József császár felfüggeszti a Februári Pátenst. Megkezdődik a bécsi udvar és a magyarok kiegyezési tárgyalása.

1865.

Ferenc József közli Şaguna metropolitával, hogy Erdély kérdésében a magyar álláspontot fogadja el.

1865.

Az első Ifjú Törökország elnevezésű polgári-liberális titkos szervezet létrehozása (Ibrahim Sinaszi, Namik Kemal Zia bej, Omár pasa).


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék