pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 14 találat | 0 - 14
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1824.

A Porta Mohamed Ali egyiptomi alkirályhoz fordul segítségért a görög felkelők ellen, cserében felajánlva neki Krétát, hadvezérének, Ibrahimnak pedig Morea kormányzói posztját. A helyi bolgár csorbadzsik Dimitraki Hadzsitosev vezetésével elűzk a vracai görög püspököt, helyébe a bolgár Gavril Bisztricsanint ültetik. A vezetők börtönbe kerülnek.

1828. aug.

Mohamed Ali brit nyomásra kivonja Moreáról az egyiptomi csapatokat.

1832. máj. 27.

Délnémet demokraták 25 ezres gyűlése Hambachban lengyel emigránsok részvételével. A gyűlés Németország egyesítését és demokratikus átalakítását követeli.

1832. máj. 27.

Az egyiptomi csapatok beveszik a palesztinai Akkont, miután a drinápolyi békével elégedetlen Mohamed Ali szembefordult a szultánnal.

1832. dec. 21.

Mohamed Ali hadvezére, Ibrahim - Szíria és Libanon elfoglalása után - Konyánál legyőzi a szultán utolsó seregét. Megnyílik előtte az út Anatólia és Isztambul felé.

1833. febr. 2.

Miután II. Mahmud segítségkérő tapogatózását Anglia és Franciaország elutasította, a szultán Oroszországtól kér segítséget Mohamed Alival szemben, elismerve vazallusi státuszát vele szemben.

1833. márc. 20.

Orosz flottademonstráció Mohamed Alival szemben a Boszporuszban, majd az orosz csapatok április 5-én Unkiar Iszkelesznél partraszállnak, hogy megállítsák az egyiptomi sereget. kapcsolódó térképek: 53 117 117

1833. máj. 3.

Mohamed Ali a kutahyai egyiptomi-török békeszerződésben a szultán fennhatóságát és adókötelezettséget elismerve megtartja ill. megkapja Egyiptom, Szíria, Palesztína és Kilikia kormányzását. Ezzel a francia diplomácia által támogatott Egyiptom potenciális nagyhatalom lesz, egy nagy arab birodalom megteremtésének esélyével. kapcsolódó térképek: 53

1839. jún. 24.

Miután a szultán májusban hadat üzen Egyiptomnak - amiért Mohamed Ali fellép a szerinte az előnytelen 1838-as balta-limani angol - török kereskedelmi szerződés ellen -, a büntetőhadjárat során a Franciaországgal szövetségben álló Mohamed Ali seregei Nizipnél legyőzik a szultáni sereget (a török hajóhad is átáll). Az egyiptomi seregek Konstantinápolyhoz közelednek. kapcsolódó térképek: 53 53

1839. júl. 1.

Meghal II. Mahmud szultán. Utódja a 16 éves I. Abdul Medzsid (1839-1861) lesz. Mohamed Ali igényt jelent be a régens szerepkörére. kapcsolódó térképek: 64

1840. júl. 15.

Az európai hatalmak (Ausztria, Poroszország, Oroszország, Anglia) londoni egyezménye (Levante-szerződés; első londoni egyezmény) kollektív védelem alá helyezi az Oszmán Birodalmat, Egyiptomra korlátozva Mohamed Ali - örökletes - uralmát. Az angol-osztrák-török haderő Akkonnál legyőzi az egyiptomiakat. kapcsolódó térképek: 53 64 104 64 104

1840. nov. 27.

Miután a szövetségesek bombázták Bejrutot, Mohamed Ali kiüríti Szíriát (amelyet azután1841. jan. 11-én visszaad a Portának), a török flottát pedig visszaszolgáltatja a szultánnak. Feladni kényszerül az 1824 óta birtokolt Krétát is, ahol 1841-ben felkelés robban ki.

1841. febr. 13.

Mohamed Ali örökletes megbízást kap a szultántól Egyiptom igazgatására.

1848. nov. 10.

Meghal Ibrahim, 1847 óta a beteg Mohamed Ali helyett Egyiptom kormányzója.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék