pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 39 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1764. jan. 7.

Több száz áldozatot okozva katonaság veri le a határőrsorozás ellen tiltakozó székelyeket Madéfalván ("madéfalvi veszedelem"). Megindul a székelyek kivándorlása Moldvába és Bukovinába (csángók).

1775. máj. 7.

A konstantinápolyi (isztambuli) konvencióval az orosz-török háborúban semleges Ausztria - egyezséget kötve Grigore Ghica, a törökvazallus Moldva fejedelmével - megkapja a számára a nemrég megszerzett Galícia és Erdély összekötetése biztosítása miatt stratégiai fontosságú és 1774 őszén már megszállt Bukovinát (amelyet később Galíciához csatolnak). kapcsolódó térképek: 41 100 223 323

1777. febr. 25.

A Porta jóváhagyja Bukovina elcsatolását.

1821. máj. 13.

A felkelés leverésére (az érvényes orosz-török szerződések ellenében) három török sereg lépi át Havasalföld határát. Vladimirescu is elhagyja Bukarestet, a havasalföldi kormány Brassóba menekül, a nagybojárok egy része Erdélybe, Bukovinába és Besszarábiába. Május 15-én a törökök bevonulnak Bukarestbe. kapcsolódó térképek: 52

1849. jan. 29.

A magyar seregek főparancsnoka a lengyel Henryk Dembinski lesz.

1849. jan. 29.

A Rutén Központi Tanács eperjesi petíciója egy Kelet-Galíciából, Bukovinából és Kárpátaljából álló ukrán tartomány létrehozását kéri a császártól. kapcsolódó térképek: 77

1914. szept. 8. - 12.

Az újabb lembergi csata során az orosz csapatok ellentámadásba mennek át. A Monarchia kénytelen kiüríteni Galícia és Bukovina nagy részét, s seregei a Kárpátokig, ill. a Dunajecig vonulnak vissza.

1914. okt. 1.

A petrográdi titkos román-orosz szerződés (Szazonov-Diamandi egyezmény) szerint a Szerbiának szánt utánpótlás áthaladhat az országon, az Oszmán Birodalomnak szánt német utánpótlást viszont nem engedik át. Oroszország semlegesség fejében garantálja Románia területi épségét, s neki ígéri a Monarchia románlakta területeit. Románia az orosz fél részéről Szerbiának fenntartott Bánátot és egész Bukovinát igényli. kapcsolódó térképek: 116

1914. okt. - nov.

Görögország elfoglalja Dél-Albánia (Észak-Epirusz) nagy részét Korçával és Gjirokastrával.

1915. jan. 23.

Az orosz hadvezetés tavaszi támadási tervét keresztezve a központi hatalmak támadást indítanak a galíciai fronton. Sikerül visszaszerezniük Bukovinát.

1916. jún. 4.

Az olasz front tehermentesítésére a keleti fronton, a Pripjatytól délre Lucknál megindul az ún. Bruszilov-offenzíva. Az orosz csapatok a volhínaiai Lucknál áttörik az osztrák-magyar frontot, elfoglalják Bukovinát, Galícia egy részét, s szeptemberben elérik a Kárpátokat. A támadás az orosz hadsereg legnagyobb háború alatti sikerét eredményezi. kapcsolódó térképek: 115 120

1916. aug. 17.

Az antant megköti Romániával a bukaresti titkos szövetségi szerződést, amely szerint 10 napon belüli hadba lépés fejében neki ígérik a Monarchia románlakta területeit: Erdélyt, Dobrudzsát, Bukovinát, az egész Bánátot, valamint a magyar Tiszántúlt a Vásárosnamény-Debrecen-Szeged vonalig. A szerződés tiltja a különbékét. kapcsolódó térképek: 116 119 120 172 183

1917. júl. 1.

/jún. 18. A május eleji ígéretnek megfelelően megindul a Bruszilov főparancsnok vezette vezette ún. Kerenszkij-offenzíva az orosz nyugati fronton Lemberg irányában . Ugyanezen a napon több százezres háborúellenes munkástüntetésre kerül sor Petrográdon. kapcsolódó térképek: 131

1917. júl. 19.

A német-osztrák/magyar csapatok ellentámadása Tarnopolnál áttöri az orosz frontot, visszafoglalják Bukovinát és Kelet-Galíciát. Ezzel az orosz front többé nem veszélyes a központi hatalmak számára.

1917. júl. 19.

A német Birodalmi Gyűlés határozata a megegyezéses békéről.

1917. júl.

vége Orosz-román támadás Moldvában, amely hamar összeomlik. Az ellencsapás során Bukovinában a központi hatalmak elfoglalják Czernowitzot.

1918. febr. 9.

Románia miniszterelnöke a különbékét ellenző antantbarát Bratianu helyett Averescu lesz.

1918. febr. 9.

Kormányrendelet a föld nacionalizálásáról Oroszországban.

1918. febr. 9.

A németek ultimátumban követelik Oroszországtól a "Hoffmann-vonal" elfogadását és Ukrajna kiürítését. kapcsolódó térképek: 136

1918. febr. 9.

/jan. 27. A Kijevből elűzött Ukrán Központi Rada aláírja a különbékét a központi hatalmakkal, amelyek - átengedve neki a megszállásuk alatt álló Kongresszusi Lengyelorzság Chelmi kormányzóságát - elismerik a szovjet megszállás alatt álló ország függetlenségét. A Monarchia ukrán gabonaszállítások fejében ígéretet tesz egy autonóm tartomány létrehozására Bukovinából és Kelet-Galíciából. kapcsolódó térképek: 119 136 138 223


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék