pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 49 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1918. jan. 28.

/15. Dekrétum a Vörös Hadsereg létrehozásáról, toborzással önkéntes alapon (osztályhadsereg), rangok és címek nélkül, a parancsnokok választásával (a nehéz katonai helyzet miatt majd márciusban visszatérnek a hagyományos szervezeti felépítéshez.

1918. jan. 28.

/15. Helsinkiben munkásfelkelés robban ki, és Otto Kuusinen vezetésével tanácskormány jut hatalomra, amellyel Szovjet-Oroszország barátsági szerződést köt . kapcsolódó térképek: 152

1918. jan. 28.

/15. A varsói lengyel kormány a régensek jelenlétében Habsburg Károly császárt lengyel királynak választja.

1918. jan. 28. - febr. 3.

Véres összecsapásokba torkolló általános sztrájk Berlinben.

1918. febr. 23.

Az alakuló Vörös Hadsereg Narva és Pszkov között megütközik a németekkel ("a Vörös Hadsereg születésnapja").

1918. febr. 23.

A német fél újabb ultimátumban szigorítja békefeltéteit Oroszország számára. kapcsolódó térképek: 136

1918. febr. 23.

A bolsevik pártvezetés Lenin nyomására nagy vitában elfogadja a német békefeltételeket. Trockij külügyminiszter tiltakozásul lemond.

1918. dec. 10.

/nov. 27. A chişinăui Néptanács a román csapatok jelenlétében visszavonja az unióval kapcsolatos korábbi feltételeit (az autonómiát), s így proklamálja Besszarábia csatlakozását Romániához.

1918. dec. 10.

A szovjetorosz hadsereg elfoglalja németektől Minszket.

1919. jan. 3. - 4.

A szovjet vörös hadsereg - hátán az ukrán szovjetkormánnyal - elfoglalja Harkovot.

1919. febr. 5.

E. Beneš csehszlovák külüygminisztera Tízek Tanácsa elé terjeszti a nyugat-magyarországi szláv korridor tervét. kapcsolódó térképek: 168

1919. febr. 5.

A szovjet Vörös Hadsereg elfoglalja Kijevet. A dél felé vonuló sereg bekerítéssel fenyegeti az Odessza környéki intervenciós bázist.

1919. márc. 25.

Az antant a Vörös Hadsereg által fenyegetett odesszai intervenciós bázis felszámolásáról dönt.

1919. jún. 1.

Moszkvában a szovjet köztársaságok katonai-politikai-gazdasági szövetségi szerződést kötnek.

1919. jún.

A Dnyeszterig nyomuló ukrán Vörös Hadsereget hátba támadja Gyenyikin, miközben a III. Ukrán Hadsereg fellázad. Ezzel megromlanak a magyar tanácskormánnyal való kapcsolatteremtés lehetőségei. Gyenyikin hamarosan elfoglalja az egész balparti Ukrajnát, a jobbpartiban pedig Petljura támad a helyi szovjethatalom ellen. kapcsolódó térképek: 167

1919. jún.

Szovjet ellenoffenzíva a kelet-karéliai Tuulosjoki folyónál.

1919. okt. 26.

A Vörös Hadsereg visszafoglalja Krasznoje Szelót.

1919. okt. 26.

A fiumei népszavazáson, 705-os részvétel mellett, a 7,2 ezer szavazóból 7 ezer a d'Annunzio vezette Nemzeti Egység Listája mellett áll ki.

1919. dec. 12.

A Gyenyikin elleni harc során a Vörös Hadsereg beveszi Harkovot.

1919. dec. 16.

A Vörös Hadsereg beveszi Kijevet.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék