pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 27 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1871. máj. 13.

Az olasz parlament egyoldalú ún. garanciális törvénye megfosztja a pápát világi hatalmától (szuverenitásától), hatáskörét a Vatikán területére korlátozva (a Szent Péter-templommal és a Lateránnal) és ott garantálva. IX Pius a "szerződést" - és az egységes olasz államot - 15-én elutasítja. A pápa és az olasz állam viszonya majd csak 1929-ben rendeződik.

1925. febr. 10.

Népszámlálás Lettországban: az ország 1,8 millió lakosának 73,5%-a lett; a legnagyobb kisebbség 10,5%-kal a nagyorosz.

1925. febr. 10.

Lengyelország és a Vatikán konkordátuma, amely a latinnal egyenjogúnak ismeri el a görög katolikus szertartást.

1927. szept. 27.

Konkordátum a Vatikán és Litvánia között, amely helyreállítja az 1925-ben megszakadt kapcsolatokat (amikor Róma a vilniusi egyházmegyét a lengyel katolikus egyházhoz tartozónak ismerte el). kapcsolódó térképek: 143

1929. febr. 11.

Az olasz állam és a Vatikán lateráni szerződései véget vet az 1870 óta tartó rendezetlen viszonynak, és megalakul a szuverén Vatikán Állam.

1930. márc. 19.

A Vatikán kiadja a kommunizmus elleni kereszteshadjárat jelszavát.

1945. ápr. 4.

A szovjet csapatok elfoglalják Pozsony/Bratislavát. Összeomlik a szlovák állam.

1945. ápr. 4.

Szovjet nyomásra megszakadnak Magyarország és a Vatikán nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatai. kapcsolódó térképek: 244

1945. szept. 16.

Miután áprilisban visszavitték Moszkvába Lenin szarkofágját, most újra megnyitják mauzóleumát a Vörös Téren.

1945. szept. 16.

A lengyel kormány felmondja a Vatikánnal kötött 1925-ös konkordátumot, mert az nem ismeri el az új lengyel határokat.

1949.

(Év eleje) A Szovjetunió deklarálja, hogy beleegyezne az 1937-es határok közötti Ausztria helyreállításába.

1949. jan.

A jugoszláv-szovjet konfliktus miatt nehéz helyzetbe került Markosz-kormány tűzszüneti javaslatot tesz. Válaszul Szofulisz görög miniszterelnök bejelenti, hogy a végsőkig folytatják a harcot. Erőszakos kollektivizálás kezdete Jugoszláviában, ami hamarosan válsághoz vezet a mezőgazdaságban.

1949.

(Év folyamán). A néhány ország és a Vatikán által 1945 után is elismerit lengyel emigráns kormány tovább folytatja tevékenységét, s Londonban újra összeül a lengyel Nemzeti Tanács, azaz a száműzetésben működő országgyűlés.

1971. szept. 28.

Mindszenty József 15 évi kényszerű tartózkodása után elhagyja a budapesti amerikai nagykövetséget, és a Vatikánba távozik.

1972. jún. 28.

A Vatikán és Lengyelország kapcsolatfelvétele. A Vatikán elismeri az Odera-Neisse határt (de a keleti lengyel határokat nem), s egyházmegyéket hoz létre a Lengyelországhoz került területeken.

1973. júl. 23.

Államközi megegyezés keretében a Vatikán restaurálja az NDK egyházi hierarchiáját.

1974. febr. 5.

Mindszenty Józsefet a Vatikán lemondatja a magyar római katolikus egyház vezetéséről.

1989. júl. 17.

Lengyelország és a Vatikán - a speciális helyzetű Jugoszláviától eltekintve elsőként a szovjet blokkban - felveszi a diplomáciai kapcsolatot.

1989. júl. 17.

A jún. 29-i parlamenti döntésre támszkodva Ausztria - az 1955-ös kényszersemlegesség elévülésének első hivatalos jeleként - benyújtja csatlakozási kérelmét az Európai Közösséghez.

1990. febr. 9.

Magyarország és Izrael helyreállítja a diplomáciai kapcsolatokat.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék