pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 19 találat | 0 - 19
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1917. márc. 17.

/4. Kijevben megalakul az Ukrán Központi Rada (Nemzeti Tanács), amely autonómiát igényel . Elnöke az eszer Mihajlo Hrusevszkij, helyettese Volodimir Vinnyicsenko. kapcsolódó térképek: 138

1917. márc. 17.

/4. A kronstadti, sveaborgi és helsingforsi matrózok csatlakoznak a forradalomhoz.

1917. márc. 17.

/4.A dorpat/tartui észt gyűlés az egyesített észt területek autonómiáját követeli.

1917. márc. 17.

/4. Oroszországban feloszlatják a titkosrendőrségi ügyosztályt.

1917. jún. 23.

/10. Az ukrán Központi Rada ún. első univerzáléja (rendelete) deklarálja az önrendelkezést . kapcsolódó térképek: 138

1917. júl. 16.

/3. Az Ukrán Központi Rada II. univerzáléjának értelmében az Összoroszországi Alkotmányozó Gyűlésnek önálló Ukrajnát kell létrehoznia Oroszország keretében.

1917. júl. 16. - 17.

/3-4. A Kerenszkij-offenzíva összeomlása nyomán bekövetkező kormányválság közepette, a bolsevikok vezette fegyveres felkelésbe átcsapó félmilliós petrográdi háborúellenes tüntetés, melyet levernek (400 halott és sebesült). A bolsevik pártot betiltják. A választásokat a zavargások miatt szeptemberről novemberre halasztják.

1917. nov. 20.

/7. Az Ukrán Központi Rada harmadik univerzáléja különválás nélkül deklarálja az Ukrán Népköztársaságot, etnikai határai között . kapcsolódó térképek: 138

1918. jan. 8.

W. Wilson USA-elnök kongresszusi üzenetében meghirdeti a 14 pontból álló amerikai hadicélokat (békefeltételeket). Ez tartalmazza a tengerek és a kereskedelem szabadságát, a titkos diplomácia elvetését, a gyarmati rendszer átszervezését, a béke garantálására a Nemzetek Szövetségének létrehozását; a megszállt területek kiürítését, Elzász és Lotaringia visszaadását Franciaországnak, területi kedvezményeket az etnikai Olaszország és Szerbia javára (utóbbinak tengeri kijárattal); a nemzetek önrendelkezési joga alapján biztosítani kívánja a Monarchia és az Oszmán Birodalom népeinek "szabad fejlődését", Lengyelország helyreállítását tengeri kijárattal. kapcsolódó térképek: 123 146 160

1918. jan. 8.

/1917. dec. 26. Bolsevik támadás indul az Ukrán Központi Rada ellen a jobbparti Ukrajnában. kapcsolódó térképek: 138

1918. jan. 8.

/1917. dec. 26. Lenin kormányfő a III. szovjetkongresszuson ismerteti a német békejavaslatot elfogadó, kisebbségi álláspontját.

1918. jan. 24.

/11. Az Ukrán Központi Rada a 22-dikére antedatált negyedik univerzáléban deklarálja a független Ukrajnát. kapcsolódó térképek: 138

1918. jan. 24.

/11. A kisinyovi Néptanács, elsősorban a függetlenségét deklarált Ukrajna észak-besszarábiai annexiós igényének fenyegetése miatt, kikiáltja a független Moldáviai Demokratikus Köztársaságot. kapcsolódó térképek: 140 322

1918. jan. 27.

/14. A bolsevik kormány Besszarábia megszállása miatt megszakítja kapcsolatait a román kormánnyal.

1918. jan. 27.

/14. Az Ukrán Központi Rada törvénye a fekete-tengeri flotta átvételéről.

1918. febr. 9.

Románia miniszterelnöke a különbékét ellenző antantbarát Bratianu helyett Averescu lesz.

1918. febr. 9.

Kormányrendelet a föld nacionalizálásáról Oroszországban.

1918. febr. 9.

A németek ultimátumban követelik Oroszországtól a "Hoffmann-vonal" elfogadását és Ukrajna kiürítését. kapcsolódó térképek: 136

1918. febr. 9.

/jan. 27. A Kijevből elűzött Ukrán Központi Rada aláírja a különbékét a központi hatalmakkal, amelyek - átengedve neki a megszállásuk alatt álló Kongresszusi Lengyelorzság Chelmi kormányzóságát - elismerik a szovjet megszállás alatt álló ország függetlenségét. A Monarchia ukrán gabonaszállítások fejében ígéretet tesz egy autonóm tartomány létrehozására Bukovinából és Kelet-Galíciából. kapcsolódó térképek: 119 136 138 223


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék