pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 117 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1768. máj.

Zseleznyak parasztcsapatai az átálló kozákok segítségével beveszik Umanyt, a balparti Ukrajna városerdőjét (ahol mintegy 20 ezer, többségében zsidó lakost irtanak ki). A felkelők deklarálják a két Ukrajna egyesülését. A parasztok elől a Bari Konföderáció vezetői a Dnyeszteren át Moldvába menekülnek. Üldözésük során az orosz csapatok és a paraszthadak átlépik a török határt és felgyújtják a moldvai Balta városát (a lakosságot kiirtják).

1917. jún. 29.

Az orosz Ideiglenes Kormány elismeri Ukrajna 23-án deklarált önrendelkezését . kapcsolódó térképek: 131 138

1917. júl. 14.

/1. Kerenszkij, Cereteli és Terescsenko Kijevben megállapodást ír alá az Ukrán központi Radával, amelyben a Rada Főtitkárságát az önálló Ukrajna ideiglenes kormányának ismerik el.

1917. júl. 14.

/1. A májusba megválasztott észt kormánygyűlés deklarálja az autonómiát.

1917. júl. 16.

/3. Az Ukrán Központi Rada II. univerzáléjának értelmében az Összoroszországi Alkotmányozó Gyűlésnek önálló Ukrajnát kell létrehoznia Oroszország keretében.

1917. júl. 16. - 17.

/3-4. A Kerenszkij-offenzíva összeomlása nyomán bekövetkező kormányválság közepette, a bolsevikok vezette fegyveres felkelésbe átcsapó félmilliós petrográdi háborúellenes tüntetés, melyet levernek (400 halott és sebesült). A bolsevik pártot betiltják. A választásokat a zavargások miatt szeptemberről novemberre halasztják.

1917. nov.

Román-ukrán határbiztosítási egyezmény, amelynek értelmében román csapatok vonulhatnak be Ukrajnába.

1918. jan. 8.

W. Wilson USA-elnök kongresszusi üzenetében meghirdeti a 14 pontból álló amerikai hadicélokat (békefeltételeket). Ez tartalmazza a tengerek és a kereskedelem szabadságát, a titkos diplomácia elvetését, a gyarmati rendszer átszervezését, a béke garantálására a Nemzetek Szövetségének létrehozását; a megszállt területek kiürítését, Elzász és Lotaringia visszaadását Franciaországnak, területi kedvezményeket az etnikai Olaszország és Szerbia javára (utóbbinak tengeri kijárattal); a nemzetek önrendelkezési joga alapján biztosítani kívánja a Monarchia és az Oszmán Birodalom népeinek "szabad fejlődését", Lengyelország helyreállítását tengeri kijárattal. kapcsolódó térképek: 123 146 160

1918. jan. 8.

/1917. dec. 26. Bolsevik támadás indul az Ukrán Központi Rada ellen a jobbparti Ukrajnában. kapcsolódó térképek: 138

1918. jan. 8.

/1917. dec. 26. Lenin kormányfő a III. szovjetkongresszuson ismerteti a német békejavaslatot elfogadó, kisebbségi álláspontját.

1918. jan. 12.

A központi hatalmak elismerik az Ukrán Központi Radát, s másnaptól vele folytatják az Ukrajnát illető béketárgyalásokat. kapcsolódó térképek: 136

1918. jan. 18.

A béketárgyalásokon a németek a tárgyalóküldöttségat vezető tábornokról elnevezett ún. "Hoffmann-vonaltól" nyugatra eső mintegy 150 ezer négyzetkilométernyi területet követelik: a Kongresszusi Lengyelországot, Kurföldet, Litvániát, Lettország egy részét és a Moon-szigeteket. Ettől délre az Ukrajnával folyó tárgyalások miatt nem nyilatkoznak. kapcsolódó térképek: 136

1918. jan. 18.

Deklarálják az Oroszországi Szocialista Föderatív Szovjet Köztársaságot.

1918. jan. 18.

Megindul a Vaasa központú polgári erők Gustav Mannerheim vezette finn csapatainak támadása dél felé az oroszok ellen.

1918. jan. 18.

/jan. 5. Petrográdon összeül a novemberben megválasztott eszer és liberális többségű Összoroszországi Alkotmányozó Gyűlés. kapcsolódó térképek: 132

1918. jan. 24.

/11. Az Ukrán Központi Rada a 22-dikére antedatált negyedik univerzáléban deklarálja a független Ukrajnát. kapcsolódó térképek: 138

1918. jan. 24.

/11. A kisinyovi Néptanács, elsősorban a függetlenségét deklarált Ukrajna észak-besszarábiai annexiós igényének fenyegetése miatt, kikiáltja a független Moldáviai Demokratikus Köztársaságot. kapcsolódó térképek: 140 322

1918. febr. 9.

Románia miniszterelnöke a különbékét ellenző antantbarát Bratianu helyett Averescu lesz.

1918. febr. 9.

Kormányrendelet a föld nacionalizálásáról Oroszországban.

1918. febr. 9.

A németek ultimátumban követelik Oroszországtól a "Hoffmann-vonal" elfogadását és Ukrajna kiürítését. kapcsolódó térképek: 136


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék