pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 86 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1788. febr. 9.

A hadüzenet átadásával és az egyidejűleg megindított támadással Ausztria hivatalosan hadba lép a Porta ellen. Ezzel kezdetét veszi az 1788-1791-es utolsó osztrák-török háború.

1807. júl. 7.

A június 25-ike óta folyó tárgyalások eredményeként Napóleon Tilsitben kér békét, valamint véd- és dacszövetséget (béke- és barátsági szerződést) köt a legyőzött I. Sándorral, aki elismeri az Európában végrehajtott francia területi és politikai változásokat (így a Rajnai Szövetséget). A két nagyhatalom érdekszféra határa a Nyugati-Bug lesz. A béke értelmében Oroszország Franciaország szövetségesévé lesz Anglia ellenében (a szerződés katonai együttműködést tartalmazó titkos záradéka szerint ha Anglia nem köt békét Franciaországgal, Oroszország december 1-jétől csatlakozik a kontinentális zárlathoz). Létrejön az 1815-ig fennálló Varsói Hercegség (az "Lengyelország" és a "lengyel" nevet I. Sándor követelésére nem engedélyezik), Danzig szabad város lesz. A Rajnai Szövetség tagjaként kialakítják a Vesztfáliai Királyságot. Oroszország a franciák javára lemond földközi-tengeri bázisairól (Cattaro, Jón-szigetek). Franciaország megígéri, hogy közreműködik Oroszország közel-keleti igényeinek kielégítésében. A tilsiti béke gyakorlatilag megteremti Franciaország európai hegemóniáját. A békekötés nagy csapás a francia támogatást ezzel elvesztő Portára, hiszen ha nem sikerül megkötni az orosz-török békét, következhet Törökország felosztása. kapcsolódó térképek: 34 36 38 39 42 44 46 48 51 107 206

1865.

Ferenc József közli Şaguna metropolitával, hogy Erdély kérdésében a magyar álláspontot fogadja el.

1865.

Az első Ifjú Törökország elnevezésű polgári-liberális titkos szervezet létrehozása (Ibrahim Sinaszi, Namik Kemal Zia bej, Omár pasa).

1871. jan.

A livlandi (majd márciusban az észtlandi) tartománygyűlés petíciója a Nagy Péter által 1710-ben és 1721-ben biztosított tartományi alkotmány helyreállítását kéri II. Sándortól, és tiltakozik az orosz nyelv bevezetése ellen.

1871.

Abdul Aszisz szultán egyeduralmi módszerekre tér át Törökországban.

1871.

Cetinjében megalakul a Szerb Felszabadítási és Egységesítési Társaság, amelynek célja a délszlávok felszabadítása és egyesítése.

1871.

Odesszában sor kerül az újkor első nagy zsidópogromjára.

1878. márc. 3.

Az Isztambul melletti San Stefanóban (Yesilköy) megkötött orosz-török előzetes békében (amelyet március 17-én ratifikálnak) a Porta elismeri Románia, valamint a kisebb mértékben megnövelt területű Szerbia függetlenségét; Montenegró megkétszerezi területét és tengeri kijárathoz jut; a Balkán legerősebb államaként (az 1877 januári budapesti titkos egyezményt megsértve) létrejön az oroszbarát és orosz csapatok által megszállt Nagy-Bulgária; Románia átengedni kényszerül Oroszországnak Délnyugat-Besszarábiát, amiért kárpótlásul (tengeri kijáratként) megkapja Dobrudzsa nagyobbik északi részét. Az Oszmán Birodalom ezzel kikerül a brit érdekszférából. A béke kiváltja Anglia és a Monarchia ellenkezését . kapcsolódó térképek: 65 66 71 100 101 102 106 107 325

1878. jún. 4.

Angol-török védelmi és szövetségi egyezményben Anglia segítséget ígér a Portának Oroszország ellen, aminek fejében a törökök átengedik Ciprust ("furcsa egyezmény").

1887. dec. 12.

(és 16.) Az orosz-osztrák ellentétet élező viszontbiztosítási szerződésre válaszul létrejön a második földközi-tengeri egyezmény ("keleti hármasszövetség" vagy "földközi-tengeri antant") Ausztria-Magyarország, Olaszország és Anglia között, az Oszmán Birodalom védelmére egy esetleges orosz támadással szemben ,továbbá a közel-keleti, benne a balkáni status quo fenntartására. Az 1896-ig fennálló szövetség gyakorlatilag lehetetlenné teszi Oroszország bármiféle katonai akcióját Bulgáriával szemben.

1899. dec. 23.

Németország koncessziót kap Potra Oszmán Birodalomtól a Konya-Bagdad-Baszra vasútvonal ("bagdadi vasút") teljes kiépítésére.

1909. ápr. 13.

A sztambuli gárdacsapatokra támaszkodó szultán reakciós hatalomátvétele az Oszmán Birodalomban. Az alkotmányt visszavonják, a parlamentet feloszlatják. kapcsolódó térképek: 95

1909. ápr. 27.

Az ifjútörökök lemondatják II. Abdul Hamid szultánt. Utódja, V. Mohamed (1909-1918) ismét életbe lépteti az alkotmányt. Ezzel az Oszmán Birodalom alkotmányos monarchia lesz. kapcsolódó térképek: 95

1911. szept. 11.

Olaszország Tripoliszt követeli Portától.

1911. nov. 27. - dec. 6.

Oroszország ajánlata a törököknek, amely szerint ha megnyitják hadihajói előtt a Tengerszorosokat, támogatja a Portát a balkáni osztrák előrenyomulással szemben, s garantálja európai határainak sérthetetlenségét ("Csarikov-misszió"). Francia-angol nyomásra a szövetség kísérlete meghiúsul.

1913. nov. 1.

A hármas szövetség tengerészeti egyezményének aláírása.

1913. nov.

A Porta visszafoglalja Olaszországtól a Dodekanészoszhoz tartozó Ikáriát.

1913. nov.

Az államközi kapcsolatok modernkori történetében első ízben önkéntes lakosság-csere egyezmény: Bulgária és a Porta ennek megfelelően 45 ezer bolgárt, illetve 48 ezer törököt telepít át.

1915. ápr. 26.

A londoni antant-olasz titkos szerződés jelentős területeket (egész Dél-Tirol a Brennerig, Gorizia, Gradisca, Trieszt, egész Isztria a körülötte fekvő szigetekkel, Dalmácia nagyrésze a dalmát szigetekkel, Vlora és környéke, Szazani szigete) ígér Olaszországnak, amennyiben 30 napon belül hadba lép. Elismerik az olasz protektorátust Albánia fölött, a Dodekanészosz fölötti olasz ellenőrzést, emellett területeket ígérnek a felosztandó Oszmán Birodalomból és a német gyarmatokból . kapcsolódó térképek: 105 107 116 116 118 130 142 172 177 191 211


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék