pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 433 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1927. márc. 9.

Lett-szovjet megnemtámadási szerződés aláírása, amelyben a Szovjetunió először fogad el nemzetközi döntőbíráskodást (nem ratifikálják).

1927. máj. 27.

Nagy-Britannia megszakítja diplomáciai kapcsolatait a Szovjetunióval, miután Moszkvában angolellenes akciókra került sor. (A kapcsolatokat 1929-ben állítják helyre.)

1928. máj. 18. - jún. 5.

Az első nagy koncepciós per a Szovjetunióban ("Sahti-per"). A Donyec-medence - irreális gazdasági követelményeket ellenző - 53 vezető szakemberének perében 5 halálos ítélet születik.

1928. aug. 27.

A Briand-Kellog paktum aláírása Párizsban, amely kimondja a háború elvetését és a konfliktusok békés megoldását. A 14 aláíró ország között ott van a Szovjetunió is. kapcsolódó térképek: 105

1928. okt. 1.

Az első ötéves terv kezdete a Szovjetunióban.

1928.

Zsidó Nemzeti Körzet létrehozása Oroszország kelet-szibériai vidékén.

1928.

A Szovjetunióban (többek között) betiltják a cionista szervezeteket is. kapcsolódó térképek: 178 182

1929. febr. 9.

A Szovjetunió, Észtország, Lettország, Lengyelország és Románia még a párizsi (Briand-Kellog) paktum életbelépése előtt a moszkvai jegyzőkönyvben ("Litvinov-jegyzőkönyv" vagy "moszkvai keleti paktum") megegyezik, hogy a maguk részéről azt azonnal érvényesnek tekintik. A Szovjetunió nyugati határait biztosítani hivatott paktumhoz április 1-jén Litvánia, április 5-én Törökország csatlakozik.

1929. ápr. 8.

A Szovjetunióban szabályozzák az állam és az (istentiszteleti tevékenységre korlátozott) egyház kapcsolatát.

1929. dec. 21.

Megünneplik Sztálin 70. születésnapja személyének kritikátlan dicsőítése jegyében. Ez az ún. "személyi kultusz" első látványos megnyilvánulása.

1930. máj. 17.

Briand hivatalosan eljuttatatja a kormányhoz az európai föderatív unió megszervezéséről szóló memorandumát (Páneurópa-terv), amelyből kizárja a Szovjetuniót és mellőzi Angliát.

1930. jún. 13.

A Szovjetunióban bevezetik az egységes szovjet állampolgárságot.

1930. jún. 30.

Az utolsó szövetséges megszálló csapatok is elhagyják a Rajna-vidéket.

1930. jún. 30.

A Szovjetunióban rendeletileg felszámolják a régi faluközösségek (obscsina) maradék intézményeit, funkcióikat a helyi szovjetekre és kolhozokra ruházva.

1930. okt. 27.

A Szovjetunióban titkosítják a földrajzi térképeket.

1930. nov. 25. - dec. 7.

Újabb koncepciós per a Szovjetunióban a gazdasági-műszaki szakértők ellen ("Iparpárt" pere).

1931. jan. 12.

Sztálin deklarálja, hogy a Szovjetunióban halállal büntetik az aktív antiszemitizmust.

1932. máj.

A Szovjetunióban meghirdetik a "vallásellenes ötéves tervet".

1932. aug. 7.

Drákói törvények a Szovjetunióban az állami vagyon védelmére.

1932. dec. 27.

A lakóhelyváltoztatás engedélyhez kötése a Szovjetunióban. Falun nem adnak ki engedélyt (a parasztság teljes röghöz kötése).


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék