pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 62 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1918. máj. 30.

T. G. Masaryk és az amerikai szlovák emigráció cseh-szlovák egyezménye a pennsylvániai (USA) Pittsburghban, amely szerint a Felvidék Szlovákia néven autonóm területként csatlakozik Csehországhoz. kapcsolódó térképek: 163

1918. okt. 30.

Polgári demokratikus forradalom Bécsben, amelynek eredményeként összeül az ideiglenes osztrák nemzetgyűlés. Az ideiglenes kormány miniszterelnöke a szociáldemokrata Karl Renner lesz.

1918. okt. 30.

Miután október 4-ei kérésére az USA-tól választ sem kapott, a Porta Mudrosz kikötőjében aláírja a fegyverszünetet, amely másnap lép életbe . Az antantmegszállás során Isztambul/Konstantinápoly - első ízben - nyugati (angol-francia-olasz-amerikai) megszállás alá kerül. Az arab területeket angolok és franciák, Izmir/Szmirna körzetének egy részét (olasz tiltakozás ellenére) és Trákiát a görögök szállhatják meg. A Szorosokat az oroszországi helyzet miatt megnyitják a hadihajók előtt. Az ifjútörök pártot betiltják. kapcsolódó térképek: 142

1918. okt. 30.

A bécsi birodalmi gyűlés morva és sziléziai képviselői deklarálják, hogy a Szudétavidék Ausztria része.

1918. okt. 30.

A fiumei Olasz Nemzeti Tanács - az előzőnapi horvát bevonulás elleni tiltakozásul - deklarálja a csatlakozást Olaszországhoz . A városba nov. folyamán antantcsapatok vonulnak be. kapcsolódó térképek: 177

1918. okt. 30.

A martini (Turócszentmárton) szlovák gyűlés kimondja Szlovákia elszakadását Magyarországtól és a Monarchiától, s csatlakozását a cseh államhoz.

1918. okt. 30.

Teschenben Lengyel Nemzeti Tanács alakul, amely az egyesült Lengyelország részének deklarálja a területet.

1918. okt. 30.

Megalakul a magyarországi és erdélyi Román Nemzeti Tanács.

1918. okt. 30. - 31.

Budapesten fegyveres felkelés eredményeként győz a polgári demokratikus forradalom ("őszirózsás forradalom").

1918. dec. 24.

A Ferdinand Vyx alezredes neve alatt ismert antantjegyzék rögzíti Szlovákia előzetes határait. kapcsolódó térképek: 163 167

1918. dec. 24.

A román csapatok bevonulnak Kolozsvárra.

1919. jún. 30.

Magyarország az antant nyomására megkezdi Szlovákia kiürítését, a románok azonban nem tesznek lépéseket a Tiszántúl kiürítésére.

1920. jún. 4.

Magyarország aláírja a függetlenségét kimondó és területét felosztó trianoni békét, amelynek értelmében a Felvidék Csehszlovákia, Nyugat-Magyarország Ausztria része; Horvátországot, Szlavóniát, a Bácskát, valamint a Bánát egy részét Jugoszlávia, a Bánát másik részét, Erdélyt és a Partiumot Románia kapja. A béke 2,6 milliós tömbmagyarságot szakít el. A hadsereg létszáma 35 ezer főben maximálják, s az országot jóvátételre kötelezik. kapcsolódó térképek: 128 169 250

1938. okt. 6.

Žilina/Zsolnán a szlovákiai pártok (a kommunisták kivételével) J. Tiso vezetésével deklarálják Szlovákia autonómiáját. kapcsolódó térképek: 198 246

1938. okt. 19.

Prágában szentesítik Szlovákia és Kárpát-Ukrajna autonómiáját. kapcsolódó térképek: 205

1939. febr. 12.

Hitler hajlandó garantálni egy független szlovák államot. Szlovákiában és Ruténiában/Kárpát-Ukrajnában ettől kezdve felerősödnek a szeparatista törekvések.

1939. márc. 7.

Szlovákia megtagadja a hűségesküt Csehországnak.

1939. márc. 10.

Cseh csapatok szállják meg Szlovákiát és az autonómiát felfüggesztve katonai diktatúrát vezetnek be. Nyílttá válik a cseh-szlovák konfliktus. kapcsolódó térképek: 198

1939. márc. 10. - 21.

A szovjet kommunista párt XVIII. kongresszusán a kollektív biztonság feladása értelmében vett külpolitikai fordulat körvonalazódik. J. Sztálin 10-i beszédében elítéli Hitler "keletre terelésének" brit-francia politikáját, s mint őrült tervet elutasítja, hogy "az elefántot, azaz Szovjet-Ukrajnát a szúnyoghoz, vagyis az ún. Kárpát-Ukrajnához csatolják". kapcsolódó térképek: 198 199 245 320 321

1939. márc. 23.

A Memel-vidéket megszállják a német csapatok. Hitler Memel városi színházában békítő beszédet mond.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék