pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 11 találat | 0 - 11
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1917. júl. 20.

Szerbia és a Jugoszláv Bizottság kiegyezéseként Nicola Pašić szerb miniszterelnök és Ante Trumbić Korfui Deklarációja szerint a délszláv állam Szerb-Horvát-Szlovén Királyság néven a Karađorđević-dinasztia vezetése alatt jön létre .. A centralizáció vagy föderáció kérdéséről, azaz a nemzetek viszonyáról nem határoznak. Az egyezséget nem utolsósorban az olasz irredenta igényekkel szembeni félelem motiválja. kapcsolódó térképek: 172 174

1917. júl. 20.

/7. Az orosz kormány elfogatóparancsot ad ki Lenin ellen.

1918. ápr. 10.

A Monarchia elnyomott nemzetiségeinek (Jugoszláv Bizottság, lengyelek, csehszlovákok, erdélyi románok, szerb skupstina) április 8-18-i római konferenciája határozatot hoz a függetlenségekről: a szerb Pašić, a horvát-dalmát Trumbić és a szlovén Korošec megegyezik a Szerb-Horvát-Szlovén (SZHSZ) Királyság létrehozásáról a Karađorđević-dinasztia alatt. kapcsolódó térképek: 174

1918. ápr. 10.

A kozákok semlegességüket feladva az oroszországi bolsevikellenes erők ("fehérek") mellé állnak.

1918. dec.

eleje A német csapatok kivonulnak Litvániából, nyomukban a szovjet hadsereggel.

1918. dec. 1.

Az erdélyi Román Nemzeti Bizottság által Alba Iuliára (Gyulafehérvár) összehívott Nagy Nemzetgyűlés kimondja az autonóm Erdély és a Bánát csatlakozását Romániához. A tartomány igazgatására kormányzótanács alakul.

1918. dec. 1.

Az Ukrán Népköztársaság és a Nyugat-ukrán Köztársaság előzetes szerződése Fasztovban az állami egységről.

1918. dec. 1.

Sándor régensherceg Párizsban proklamálja a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot. Megalakulását ugyanaznap alkotmányozó szkupstina erősíti meg Belgrádban. Ezzel Szerbia hivatalosan annektálja a megszállt dél-magyarországi területeket is. kapcsolódó térképek: 174

1919. szept. 10.

Megkötik a saint-germaini osztrák békét. Ausztriát független államként ismerik el (megtiltva a "Német-Ausztria név használatát). Bukovina (a Lengyelországhoz csatolt négy község kivételével) formálisan is Romániához kerül, Dél-Tirol a Brenner-hágóig, Görz, Trieszt és Isztria Olaszországhoz; határkiigazításokhoz jut Karintiában az SZHSZ Királyság. Klagenfurt térségében népszavazást rendelnek el. Ausztria megkapja Nyugat-Magyarországot. A békeszerződés tiltja az Anschlusst. Ausztria 30 ezres hadsereget tarthat fenn, jóvátétel fizetésére köteles . kapcsolódó térképek: 129 223

1919. szept. 10.

Csehszlovákia, valamint a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kisebbségvédelmi szerződést köt Versailles-ban, amely egyúttal elismeri őket. kapcsolódó térképek: 150

1919. szept. 10.

Pleskau/Pszkovba - a magyar Kun Béla közvetítése nyomán - tervezett észt-szovjet béketárgyalásokat elhalasztják (majd csak dec. 4-én kezdődnek meg Tartuban).


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék