pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 56 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1757. márc. 21.

Egy szerződéssel Svédország is kapcsolódik a Habsburg-szövetséghez.

1760. ápr. 1.

Újabb orosz-osztrák szövetségi szerződés Szentpétervárott, amelynek értelmében Oroszország a további háborús segítség feltételéül szabja Kelet-Poroszország megszerzését. Svédország is belép a szövetségbe, fenntartva igényét Pomerániára és a francia támogatásra.

1772. febr. 12.

Adolf Frigyes halála után Svédország trónjára III. Gusztáv (1772-1792) kerül.

1772. aug. 12.

III. Gusztáv király (1772-1792) vértelen államcsínye, amely véget vet a svéd "nemesi köztársaságnak", és a királyi hatalom javára korlátozza az országgyűlés jogait. Reformok sorozatával megszilárdítja Svédország belső helyzetét, felszámolja az orosz befolyást (helyébe francia orientáció lép). Reformlépéseivel megelőzi Svédország - II. Katalin és II. Frigyes által tervezett - felosztását. A bevezetett új svéd alaptörvény jelentősen korlátozza Finnország autonómiáját, ami ellen oroszbarát szeparatista mozgalom indul G. M. Sprengtporten katonatiszt vezetésével, aki ezután 1786-ban Szentpétervárra emigrál. kapcsolódó térképek: 47

1780. márc. 11.

/febr. 28. II. Katalin cárnő az angol-amerikai háború kapcsán proklamálja a semlegesek hajóinak védelmét előíró fegyveres semlegességet. Az ún. (első) Semlegességi Ligához (1780-1783) júliusban csatlakoznak Svédország, Dánia, Poroszország, továbbá Hollandia, Ausztria, Portugália és a Nápoly-Sziciliai Királyság.

1788. jún.

Kara Mahmud pasa Scutariban lemészároltatja a megnyerésére érkező osztrák küldöttséget. Jutalmul a szultán hivatalosan kinevezi Scutari kormányzójának.

1800. dec. 18.

I. Pál felújítja a semlegesek angolellenes tengeri szövetségét (második Semlegességi Liga, 1800-1801). Csatlakozik Poroszország, Svédország, Dánia.

1806. okt. 9.

Ultimátuma elutasítása után Poroszország hadüzenetével elkezdődik a negyedik koalíció (Anglia, Oroszország, Poroszország, Svédország) háborúja Franciaország ellen (1806-1807).

1808. febr. 21.

A hadüzenettel egyidejűleg a finn határt átlépő Buxhoevden csapatainak támadásával Oroszország háborút indít Svédország ellen. kapcsolódó térképek: 37 47

1808. szept. 29.

Svédország békét kér, de Oroszország elutasítja.

1809. jún. 6.

A trónra lépő XIII. Károly szentesíti Svédország új alkotmányát.

1810. januá 6.

A Napóleon diktálta svéd-francia béke értelmében Svédország csatlakozik a kontinentális zárlathoz.

1810. nov. 17.

Svédország hadat üzen Angliának.

1812. jan. 1.

Illíriában életbe lép a Code Civil és minden francia törvény. kapcsolódó térképek: 40

1812. jan.

Francia csapatok foglalják el Svéd-Pomerániát, mire Svédország semlegességét deklarálja az angol-francia háborúban.

1812. ápr. 8.

Titkos orosz-svéd szövetségi szerződés Pétervárott, amelyben kölcsönösen szavatolják egymás birtokait: Finnország orosz kézen marad, Svédország megkapja Norvégiát (és semlegességet vállal).

1812. aug.

Titkos svéd-orosz szerződés Åbo/Turkuban, melynek értelmében a Napóleon elleni hadba lépése fejében Svédország megkapja Norvégiát.

1813. febr. 27.

Létrejön a Schanhorst és Kutazov tábornokok által megkötött porosz-orosz kalisz/kalischi véd- és dacszövetség Franciaország ellen: a felek a különbékét elutasítva Napóleon teljes legyőzéséig és Európa felszabadításáig kívánnak harcolni, és céljuk többek között az 1806-os porosz határok helyreállítása - amivel a lengyelek előtt felrémlik az újabb felosztás veszélye. Mindkét fél deklarálja, hogy a szövetségbe be kívánja vonni Ausztriát, Angliát és Svédországot. kapcsolódó térképek: 44

1813. márc. 23.

Svédország - miután szövetségi egyezményt kötött Angliával (amelyben Norvégiát neki igérik) - hadat üzen Franciaországnak.

1813. ápr. 22.

Porosz-svéd szövetségi szerződés, amely többek között porosz részről is megerősíti Norvégia Svédországnak juttatását.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék