pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 8 találat | 0 - 8
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1878. jún. 13.

A krími háború alatti felállás megismétlődésétől tartó Oroszország meghátrál, és San Stefano revideálására Bismarck vezetésével összeül a berlini kongresszus.

1878. jún. 13.

A konstantinápolyi Albán Bizottság szervezésében és a Porta támogatásával tanácskozást tartanak Prizrenben, ahol elhatározzák egy Központi Bizottság létrehozását. Ezzel létrejön a zömmel mohamedán nagybirtokosokat tömörítő Prizreni Liga. A küldöttek, az albán nemzeti célokat megfogalmazó Abdul Frashëri vezette kisebbséggel szemben az oszmán szuverenitás fenntartása mellett döntenek: a Bitola központú nemzeti területek megtartását a szlávokkal szemben, autonómia formájában az Oszmán Birodalmon belül. Az orosz-török békeszerződés revideálása érdekében ellenállási gócokat hoznak létre (északon Szkutari és Prizren, délen Preveza és Janina).

1878. aug.

A nagyhatalmak a berlini kongresszus döntése értelmében bizottságot hívnak életre a török-montenegrói határvonal megállapítására . A törökök támogatta Prizreni Liga vezetésével erős albán ellenállás bontakozik ki az átadandó területek megtartásáért. kapcsolódó térképek: 107

1879. febr. 7.

A törökök átadják Montenegrónak Podgoricát és Spužt, azonban Plav és Gusinje a Porta és a Monarchia által támogatott albán Prizreni Liga kezén marad.

1879. dec.

Nagylelkű angol javaslat a thesszáliai görög-török határ véglegesítésére. A Porta által támogatott Prizreni Liga janinai és prevezai gócai azonban Thesszália átadásába beleegyeznek ugyan, de Epiruszt nem engedik . kapcsolódó térképek: 71

1880. júl. 23.

Az albán Prizreni Liga gjirokastrai gyűlése elhatározza Albánia autonómiájának kikiáltását és ideiglenes kormány alakítását.

1880. okt.

A Prizreni Liga dibëri konferenciáján a mérsékelt irányzat győz. Többek között elvetik Abdul Frashëri autonómiatervét is.

1899. jan. 29. - jan. 30.

A korábban szétvert Prizreni Liga utódjaként megalakul a Peja/Pejëi Liga (új Albán Liga), amely célul tűzi az önálló Albánia megteremtését "Janina és a Shkodrai-tó között". Mérsékelt kisebbségi szárnya szerint korlátozott, a radikálisabb többségi szárny szerint teljes autonómiával. A liga elnöke a radikális Hadzsi Mulla Zeka lesz. Aszervezetet a Porta 1902-ben felszámolja, Zekát meggyilkolják.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék