pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 107 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1756. jan. 16.

Angol-porosz semlegességi szerződés (whitehall-i vagy westminsteri konvenció): Poroszország részéről az Ausztriához közeledő Oroszországgal szemben, valamint a koloniális téren fő rivális Franciaország sakkban tartására a kontinensen. Válaszul Erzsébet cárnő februárban felmondja az 1755. szept. 30-ai poroszellenes orosz-angol segítségnyújtási szerződést. Megindul a század első felét jellemző szövetségek radikális átrendeződése ("szövetségek megfordítása" vagy "diplomáciai forradalom"). kapcsolódó térképek: 33

1757. jan. 17.

A regensburgi birodalmi gyűlés kiközösíti Poroszországot, amely ellen lényegében a Német-római Birodalom hivatalos hadbalépését jelenti a döntés január 31-i ratifikálása.

1757. júl. 26.

A Poroszországgal szövetséges hannoveri angol sereg veresége a franciáktól Hastenbeck mellett.

1757. aug. 30.

Orosz győzelem a poroszok fölött a kelet-poroszországi Grossjägersdorfnál. Poroszország nehéz helyzetbe kerül, azonban a támadó Oroszország nem használja ki a helyzetet.

1757. szept. 7.

Osztrák győzelem a poroszok fölött a kelet-szászországi Moysnál, aminek következtében Poroszország elveszíti Lausitzot is.

1758. jún. 23.

Francia vereség Krefeldnél a poroszoktól. Utóbbiak ezzel biztosítják Poroszország nyugati oldalát.

1760. ápr. 1.

Újabb orosz-osztrák szövetségi szerződés Szentpétervárott, amelynek értelmében Oroszország a további háborús segítség feltételéül szabja Kelet-Poroszország megszerzését. Svédország is belép a szövetségbe, fenntartva igényét Pomerániára és a francia támogatásra.

1761. okt. 5.

Id. William Pitt angol miniszterelnök bukása után az 1762. januárjában kezdődő angol-spanyol háborúra való tekintettel Anglia - mielőbbi európai békekötést javasolva - beszünteti Poroszország támogatását.

1762. márc. 16.

A poroszbarát III. Péter cár Stargardban váratlanul fegyverszünetet köt Poroszországgal.

1762. máj. 5.

A Poroszországot az összeomlástól megmentő orosz-porosz békeszerződés megkötése, amelyben a cár lemond összes hódításáról. Ratifikálására június 20-án kerül sor.

1762. júl. 9.

/jún. 28. III. Pétert felesége, az ugyancsak német (Anhalt-Zerbst) Sophie Auguste Frederike hercegnő államcsínnyel megbuktatja ("hölgyek forradalma") és meggyilkoltatja (júl. 17/6.), majd II. (Nagy) Katalin néven trónra lép (1762-1796). Koronázására szeptemberben kerül sor. Oroszország megerősíti a májusi orosz-porosz békét, és Poroszországgal együtt lép fel az 1757 óta megszállva tartott Lengyelországban. kapcsolódó térképek: 46

1762. dec. 30.

Miközben a szembenálló német államok Poroszországgal semlegességi szerződéseket kötöttek, megkezdődnek a béketárgyalások.

1763. febr. 15.

A porosz győzelemmel véget érő kontinentális hétéves háborút lezáró osztrák/porosz-szász hubertusburgi béke aláírása a Lipcse melletti Hubertusburgban, a status quo ante bellum alapján: a vitatott Szilézia - leszámítva Troppau körzetét ("Osztrák-Szilézia") - porosz kézen marad. Ausztria és Poroszország között erőegyensúly jön létre. Miután egy európai háborút az orosz állásfoglalás döntött le, Oroszország európai tekintélye megnő. kapcsolódó térképek: 42 44

1768. febr. 24.

A neki szánt bábszereppel szakító Szaniszló Ágost vezetésével életbe léptetett 1764-es reformokat likvidáló lengyel-orosz varsói szerződés aláírása, amelynek értelmében a "disszidensek" egyenjogúak a római katolikusokkal (azt ezt tartalmazó március 5-i "toleranciatörvényt" Oroszország, Poroszország, Anglia és Dánia garantálja), de Lengyelországban a katolikus marad az uralkodó vallás (a király csak katolikus lehet). A cárnő egyúttal garantálja az alkotmányt a nemesség "kardinális jogaival".

1770. okt. 16.

A járvány elleni védekezés (az ún. cordon sanitaire) ürügyén II. Frigyes megszállja Posent, Nagy-Lengyelországot és a "Királyi Poroszországot", Ausztria pedig a Kárpátokon átkelve újabb három galíciai határmenti területet (Podhale, Szandez, Wladimir) foglal el.

1773. szept. 18.

Oroszország, Poroszország és Ausztria kétoldalú varsói szerződései Lengyelországgal szentesítik annak megcsonkítását.

1778. márc. 13.

A Habsburg-hatalom növekedésére féltékeny II. Frigyes porosz király kezdeményezésére - Károly Tivadar védelmében - kitör a bajor örökösödési háború Poroszország és Ausztria között.

1779. máj. 13.

Miután az előző év decemberében osztrák-porosz megegyezés született a békekötésről, a március 14-én kezdődött béketárgyalások eredményeként Mária Terézia és II. Frigyes megbízottai, orosz és francia közvetítéssel megkötik a bajor örökösödési háborút lezáró tescheni békét. Poroszország és Wittelsbach-ház uralkodása alatt biztosítja Bajorország önállóságát Ausztria ellenében (mindössze a bajor Inniviertel jut osztrák kézre). A békét közvetítő és garantáló Oroszország ettől kezdve részt vesz Németország sorsának alakításában. kapcsolódó térképek: 44

1780. márc. 11.

/febr. 28. II. Katalin cárnő az angol-amerikai háború kapcsán proklamálja a semlegesek hajóinak védelmét előíró fegyveres semlegességet. Az ún. (első) Semlegességi Ligához (1780-1783) júliusban csatlakoznak Svédország, Dánia, Poroszország, továbbá Hollandia, Ausztria, Portugália és a Nápoly-Sziciliai Királyság.

1790. júl. 27.

A június 26 óta ülésező reichenbachi konferencián Ausztria és Poroszország a francia fenyegetés elleni együttműködés jegyében egyezmény köt az Oszmán Birodalomat illető status quo-ja alapján (reichenbachi konvenció). Ausztria kötelezi magát, hogy kiszáll a keleti háborúból, Poroszország ennek fejében segítséget nyújt az osztrák uralom helyreállításához Németalföldön. kapcsolódó térképek: 44


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék