pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 7 találat | 0 - 7
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1867. júl. 28.

Királyi szentesítéssel Ausztria és Magyarország kiegyezésével magyar részről létrejön az Osztrák-Magyar Monarchia. Magyarországhoz tartozik Fiume is . kapcsolódó térképek: 74

1871. ápr. 11.

Galíciai lengyel kinevezése tárca nélküli miniszterré az Osztrák-Magyar Monarchiában.

1878. júl. 13.

A nagyhatalmak berlini kongresszusa, revideálva a San Stefanó-i békét a berlini békeszerződésben (ratifikálására augusztus 3-án kerül sor) felosztja Nagy-Bulgáriát, és a maradék Bolgár fejedelemséget kivonja Oroszország befolyása alól (orosz megszállását csak 9 hónapra engedélyezi); jóváhagyja a Nišsel, Vranjával és Pirottal gyarapodó Szerbia, az Észak-Dobrudzsával (valamint a Kígyó-szigettel) Raszovótól Mangaliáig gyarapodó Románia, valamint a területét ugyancsak megnövelő és adriai kijárathoz jutó Montenegró teljes függetlenségét (bár Spizza/Sutomore körzete a Monarchiához kerül, s a montenegrói tengerpartot az osztrák-magyar hadiflotta ellenőrizheti); Görögország megkapja Thesszáliát; a Monarchiának engedélyezik Bosznia és Hercegovina okkupálását; a Novipazari szandzsákot az Osztrák-Magyar Monarchia ugyancsak okkupálhatja. A török fennhatóság alatt maradó Ciprus brit megszállás és közigazgatás alá kerül. A római katolikus albánok francia támogatással Mirditë területére vonatkozó szűk autonómiát kapnak. A berlini kongresszus után - mivel a kongresszuson Németország nem támogatta Oroszországot - kiéleződnek az orosz-német ellentétek, melyeket Németország védővám-politikája 1879-től még jobban elmérgesít. Bár az eddig birodalmi területnek számító Balkán olyan nemzetállami területté válik, amelyen jelen van az Oszmán Birodalom, a balkáni kisállamok számára a rendezés kiábrándító. kapcsolódó térképek: 65 66 67 70 71 72 72 74 95 98 99 100 101 104 106 107 108 117 173 257 258 323 324 327 329 330 333

1910. dec. 31.

Az utolsó népszámlálás az Osztrák-Magyar Monarchiában. Eszerint az 54,1 millió lakos 23,7%-a német és 19,8%-a magyar. Az izraeliták száma 2,3 millió (4,4%) . kapcsolódó térképek: 2 9 10 10 11 12 13 15 17 21 25 26 28 28 74 74 74 75 76 77 78 79 80 85 170 175 181 184 186 211 222 223 246 250

1916. nov. 15. - 16.

Az antantszövetségesek újabb chantilly-i konferenciája a hadműveletek összehangolásáról.

1916. nov. 15. - 16.

Az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország sikertelen berlini egyeztetése az általános békejavaslatról.

1916. nov. 15. - 17.

A román hadsereg veresége a Târgu Jiu-i csatában.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék