pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 209 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1832.

eleje Ismét forradalom tör ki Itáliában, amelynek hírére Radetzky csapatai megszállják Bolognát. Giuseppe Mazzini vezetésével létrejön az Ifjú Itália mozgalom, amely célul tűzi az egységes köztársasági Olaszország létrehozását.

1832. jan.

Közzéteszik Moldva Szervezeti Szabályzatát is. Ezzel a két román fejedelemségben párhuzamos intézményeket hívtak életre, ami fontos lépést jelent egyesülésük felé. Egyúttal mindkét statútum szentesíti Szentpétervár jogát a beavatkozásra. kapcsolódó térképek: 59

1832.

Újabb sikertelen montenegrói kisérlet Podgorica elfoglalására.

1832.

A szultáni haderő Szarajevónál végleg legyőzi Husszein Gradascevicet. Hercegovinát leválasztják Boszniáról, s a Husszein ellen korábban fellázadt Ali Rizvanbegovic uralma alá helyezik.

1832.

(-1835) Nagy ukrajnai paraszt megmozdulások Usztyin Karmeljuk vezetésével.

1859. júl. 11.

Az osztrák-francia előzetes béke Villafrancában az itáliai népmozgalmaktól és az egységes Olaszország mint rivális perspektívájától megrettent III. Napóleon és Ferenc József között. A hír hallatán Cavour piemonti kormányfő 12-én lemond (1860 márciusában lesz ismét kormányfő) . kapcsolódó térképek: 62

1861. márc. 17.

A torinói parlament megválasztja a Róma és Velence kivételével egész Itáliát átfogó Olasz Királyság uralkodójának(II.) Viktor Emánuel piemonti-szárd királyt. Az idegen kézen lévő Rómát Olaszország fővárosává nyilvánítják. Az ideiglenes főváros Torinó lesz. kapcsolódó térképek: 62

1866. ápr. 8.

Miután Ausztria az olasz féltől még egy utolsó ajánlatot kapott Velence és a dunai fejedelemségek cseréjére, titkos porosz-olasz szövetségi szerződés (véd- és dacszövetség) jön létre Ausztria ellen, amely kötelezi Poroszországot a háború három hónapon belül megindítására Olaszországot pedig egy porosz-osztrák háború esetén hadüzenetre kötelezi . A szerződés tiltja a különbékét, kapcsolódó térképek: 61

1866. jún. 12.

A bécsi titkos francia-osztrák szerződésben Franciaország semlegességet fogad, s ígéretet tesz, hogy rábírja Olaszországot is a semlegességre, aminek fejében az megkapja Velencét, továbbá létrehoznak egy rajnai államot francia gyámság alatt.

1866. jún. 16.

Olaszország hadat üzen Ausztriának. Megkezdődik a porosz/olasz-osztrák háború. Porosz oldalon 17 kis német állam, osztrák oldalon 4 kis állam mellett a nagyobb államok (Bajorország, Szászország, Württemberg, Baden, Hannover Kurhessen, Hessen-Darmstadt, Nassau) harcolnak.

1866. júl. 4.

Velence bejelenti csatlakozását Olaszországhoz.

1866. júl. 26.

II. Viktor Emánuel számára váratlanul, francia közvetítéssel megszületik a porosz-osztrák háborút lezáró előzetes béke Nikolsburgban (Mikulovo). Jóváhagyják a Német Szövetség feloszlatását, Ausztria lemond Velencéről és Holsteinről, valamint 40 millió tallér hadikárpótlást fizet. Olaszország igényét Triesztre és Trentóra elutasítják, azzal, hogy ha akar, harcolhat értük . kapcsolódó térképek: 61

1866. okt. 3.

A bécsi olasz-osztrák béke értelmében Ausztria elveszíti Velencét, amelyet Olaszország részeként ismer el. Dél-Tirolt (továbbá Triesztet, Isztriát és Dalmáciát) hiába követeli az olasz fél . kapcsolódó térképek: 61 62 122

1870. okt. 2.

Rómát csatolják Olaszországhoz, s az Olasz Királyság fővárosa lesz. Annektálásával befejeződik az olasz egység megteremtése. Ezzel az egyházi állam mint világi hatalom megszűnik.

1875. dec. 30.

Ausztria, Anglia, Franciaország és Olaszország megegyezése értelmében felosztás helyett reformokat követelnek Boszniában és Hercegovinában a Portától (Andrássy-jegyzék).

1881. márc.

Újabb, engedékenyebb török javaslat a thesszáliai határra vonatkozóan a februárban megnyílt nagyhatalmi (Anglia, Németország, Ausztria, Franciaország, Oroszország, Olaszország, Oszmán Birodalom) konstantinápolyi konferencián . kapcsolódó térképek: 71

1882. máj. 20.

Szövetség szerződés aláírása Bécsben Ausztria, Németország és Olaszország között . Utóbbi franciaellenes célzatú belépésével az eddigi kettős szövetség oroszellenes élű hármas szövetséggé alakul, bár védelmi jellege miatt közvetlenül nem áll ellentétben a három császár szövetségével. kapcsolódó térképek: 109

1882. máj. 20.

Angol-francia flotta érkezik Kairóba. A február 2-án alakult kormány lemondásra kényszerül, de júniusban felkelés robban ki az idegenek ellen.

1883. okt. 30.

Románia oroszellenes élű titkos védelmi szerződést köt a Monarchiával, amelyhez azonnal csatlakozik Németország, 1888-ban pedig Olaszország. Szerződésével Románia csatlakozott a hármas szövetséghez . kapcsolódó térképek: 109 120

1887. dec. 12.

(és 16.) Az orosz-osztrák ellentétet élező viszontbiztosítási szerződésre válaszul létrejön a második földközi-tengeri egyezmény ("keleti hármasszövetség" vagy "földközi-tengeri antant") Ausztria-Magyarország, Olaszország és Anglia között, az Oszmán Birodalom védelmére egy esetleges orosz támadással szemben ,továbbá a közel-keleti, benne a balkáni status quo fenntartására. Az 1896-ig fennálló szövetség gyakorlatilag lehetetlenné teszi Oroszország bármiféle katonai akcióját Bulgáriával szemben.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék