pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 35 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1815. jún. 8.

Bécsben elfogadják (majd 10-én hivatalosan aláírják) a Német Szövetség néven újjászervezett német területek alapokmányát. kapcsolódó térképek: 61 85

1815. jún. 9.

Aláírják a Bécsi Kongresszus záróokmányát. Európában helyreáll az öt nagyhatalom egyensúlya, megszilárdulnak a konzervatív monarchiák. Elvben helyreállítják az 1795-ös határokat: Ausztria megkapja Lombardiát, Dalmáciát (amelyet majd 1849-ig egységesen kormányoz), Galíciát, de lemond Belgiumról (amelyet Hollandiával Németalföld néven egyesítenek) és Baden-Württembergről; Oroszország megtartja Lengyelország nagyobbik felét, Finnországot és Besszarábiát; Poroszország elveszíti lengyel területeinek egyrészét, ugyanakkor területeket nyer a német tartományokban; létrejön a 38 államot lazán összekapcsoló Német Szövetség; Svájc semleges lesz. kapcsolódó térképek: 39 42 44 46 47 48 107 199 206 317

1818.

Galícia németek által is lakott nyugati körzetét (Biala) a Német Szövetséghez csatolják. kapcsolódó térképek: 77 198 198

1819. szept. 20.

A Német Szövetség államai egyhangúlag elfogadják az augusztus 6-31-i karlsbadi értekezlet közös határozatát hoz az 1817-től felerősödő radikális és liberális német mozgalmak megfékezésére ("karlsbadi határozat"). Ezután a szervezkedés súlypontja az emigrációra helyeződik át.

1820. máj. 15.

A német államok 1819. nov. 25 -1820. máj. 24-i bécsi konferenciáján a karlsbadi dekrétumot minden államra kötelezővé téve és továbbfejlesztve deklarálják a "monarchista elvet". A Német Szövetséget meglapító 1815-os okmányt záródokumentummal kiegészítve a Szövetség hatáskorét a külpolitikára és közös védelmi politikára korlátozzák.

1820. júl. 8.

A Frankfurt am Mainban ülésező német szövetségi gyűlés átveszi a Bécsi Kongresszus záróokmányát és a Német Szövetség alaptörvényét.

1832. jún. 25. - júl. 5.

A Német Szövetség a Majna menti Frankfurtban Ausztria és Poroszország kezdeményezésére rendszabályokat fogad el a német nemzeti mozgalmak letörésére.

1848. márc. 21.

IV. Frigyes Vilmos porosz király proklamálja a német egységet és összehívja a porosz alkotmányozó nemzetgyűlést. kapcsolódó térképek: 55

1848. márc. 21.

Az utcai tüntetések után hatalomba bekerülő liberálisok Dániában megszüntetve a tartományok autonómiáját annektálják Schleswiget és Holsteint, mire ott dánellenes felkelés robban ki, amelyet a Német Szövetség, elsősorban Poroszország - meglehetősen gyengén - támogat. A kieli ideiglenes kormány deklarálja a két hercegség elszakadását Dániától.

1848. márc. 24.

Piemont az egységes Habsburg-ellenes front élén hadbalép Ausztria ellen (osztrák-piemonti háború, 1848. márc. 24-aug. 9). Csatlakozik Toscana, Róma és Nápoly.

1848. márc. 24.

A dán király rendeletben tiltja meg Schleswignek és Holsteinnek a csatlakozást a Német Szövetséghez.

1848. márc. 24.

A poznani lengyel ideiglenes kormány egyezményt köt a porosz hatóságokkal, amelynek értelmében jelentős önkormányzatot kapnak: Poznant egy német és egy lengyel részre osztják fel, utóbbi lesz a lengyel "nemzeti reorganizáció" területe. kapcsolódó térképek: 54

1848. ápr. 14.

A karlócai szerbek különálló szerb vajdaság alakítását követelik.

1848. ápr. 14.

Prágában Franz Palackỳ vezetésével megalakul a cseh Nemzeti Bizottság, amely önkormányzatot követel Csehországnak és Morvaországnak.

1848. ápr. 14. - 26.

Két porosz kormányrendelet felosztja a Poseni Nagyhercegséget, eszerint a nyugati részt a német szövetséghez csatolják, a keleti és a középső részt pedig újjá kell szervezni. A lengyelek tiltakoznak az "újabb felosztás ellen.

1848. ápr. 22. - máj. 2.

A Birodalmi Tanács elfogadja a porosz döntést Posen felosztásáról egy német és egy lengyel részre, azzal, hogy a nagyobb nyugati német részt csatolják a Német Szövetséghez. kapcsolódó térképek: 54

1848. máj. 18.

Frankfurt am Mainban megnyílik a Német Szövetség - zömmel liberálisokból álló - össznémet alkotmányozó nemzetgyűlése. kapcsolódó térképek: 55

1848. aug. 26.

Miután a Dánia elleni támadás során Jütlandig jutó porosz csapatokat Anglia és Oroszország együttes ultimátuma megállította, Malmőben dán-porosz fegyverszünetet kötnek. A Német Szövetség és Dánia egyaránt elismeri a schleswig-holsteini kormányt.

1848. nov. 27.

A 21-én kormányt alakított Felix Schwarzenberg osztrák miniszterelnök a Birodalmi Tanács előtt Kremsierben - elutasítva a frankfurti parlament igényét a Német Szövetséghez tartozó német és nem német birodalmi tartományok szétválasztására (és az utóbbiakkal pusztán perszonálunió létrehozására) - bejelenti egy összbirodalom létrehozását.

1849. márc. 9.

Schwarzenberg deklarálja, hogy az Osztrák Birodalmat belépteti a Német Szövetségbe, amelyben túlsúlyt követel Ausztriának.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék