pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 88 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1948. márc. 23.

Németország szovjet megszállási zónájában törvény születik a szorb kisebbség - amely a prágai puccs nyomán visszavonja Csehszlovákiához való csatlakozási kérelmét - jogainak védelméről. Kulturális autonómiájuk már az NDK-ban teljesedik ki 1952-re. kapcsolódó térképek: 85

1949. szept. 16.

A szovjet kommunista párt és a SED végső döntése Moszkvában az NDK létrehozásáról. kapcsolódó térképek: 275

1949. okt. 7.

Kelet-Berlin fővárossal kikiáltják az NDK-t. A szovjet katonai parancsnokság 10-én a lépést hivatalosan jóváhagyja, a főhatalmat fenntartva magának. A két külön német állam megalakulásával a békeszerződés lekerül a napirendről. kapcsolódó térképek: 275

1949. okt. 15.

A Szovjetunió felveszi a diplomáciai kapcsolatot az NDK-val. Szovjet-NDK. barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá.

1950. febr. 8.

Az NDK-ban szovjet mintára létrehozzák a kommunista pártvezetés alá rendelt állambiztonsági minisztériumot ("Stasi").

1950. júl. 6.

A görlitz/zgorzeleci lengyel-keletnémet szerződéssel az NDK az Odera-Neisse vonalat elismeri Lengyelország új nyugati határának. kapcsolódó térképek: 240

1950. szept. 29.

Az NDK-t felveszik a KGST-be.

1950. okt. 15.

Az NDK első szocialista típusú választásán 98,5 %-os részvétel mellett a Nemzeti Front 99,7 %-kal győz. A 0,3 % ellenszavazat 35,5 ezer főt jelent. kapcsolódó térképek: 234

1951. jan. 25.

Az NDK visszavonja a "német személyi igazolványt". kapcsolódó térképek: 235

1951. aug. 1.

Az USA felfüggeszti a kommunista országok kereskedelmi egyezményeit. A lépés a Szovjetunió, Albánia, Bulgária, Magyarország, Lengyelország, az NDK és Románia mellett érinti a "balti államokat" is.

1952. máj. 26.

A megszállási statútumot felváltó ún. bonni keretszerződésben Anglia, Franciaország és a Benelux államok elismerik az NSZK egyenjogúságát és NATO-integrációját, az egyesítés perspektívájával.

1952. máj. 26.

A bonni és párizsi szerződések nyugatnémet aláírására hivatkozva lezárják a szovjet zónahatárt az NDK-ban. kapcsolódó térképek: 235

1952. máj. 26. - 27.

Az RMP KB ülésén a már érzékelhető szovjet antiszemita hullámot meglovagolva háttérbe szorítják a párt "moszkovita", döntően nemzetiségi politikusok vezette szárnyát (Vasile Luca, Anna Pauker, stb.). Ezzel Gheorghiu-Dej "nemzeti vonala" győz.

1952. júl. 9. - 12.

A SED II. pártkonferenciája a szovjet egyesítési tervet keresztezve célul tűzi a "szocializmus alapjainak felépítését" az NDK-ban.

1953. máj. 13. - 14.

A SED vezetése az elsősorban a Berija szovjet belügyminiszter szorgalmazta német egyesítéssel szemben deklarálja, hogy az NDK "a proletárdiktatúra állama". Egyúttal felemelik a termelési normákat.

1953. jún. 17.

A normaemelés elleni munkásmegmozdulásokból kibontakozó kommunista- és szovjetellenes felkelés Kelet-Berlinben és az NDK számos városában, amelyet szovjet segítséggel fojtanak el. Hivatalos adatok szerint 21 fő meghal, 187 megsebesül. kapcsolódó térképek: 273

1954. márc. 25.

A Szovjetunió a kudarcot vallott négyhatalmi konferencia után szuverén államként elismeri az NDK-t.

1955. szept. 20.

Az NDK kormánydelegációjának 17-én kezdődött moszkvai látogatása során megkezdődött NDK-szovjet államszerződés - felszámolva a megszállási rendszer fontos maradványait - elismeri az NDK (továbbra is korlátozott) szuverenitását, s az csatlakozik a varsói Szerződéshez. Berlin státusa függőben marad.

1955. szept. 22.

K. Adenauer nyugatnémet kancellár kinyilvánítja a W. Hallstein külügyi államtitkárról elnevezett Hallstein-doktrínát, miszerint az NDK-t elismerő országokkal megszakítja diplomáciai kapcsolatait (a Szovjetunióra eleve nem vonatkozik).

1956. jan. 18.

Felállítják az NDK hadseregét.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék