pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 21 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1834. ápr. 22.

Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország és Portugália szövetsége ("nyugati alkotmányos államok négyes szövetsége") a "keleti Szent Szövetség" ellen.

1919. febr. 25.

Az antant a formálódó határállamok bevonásával a "fehérekre" támaszkodó, Oroszország elleni intervenció kiszélesítéséről dönt. kapcsolódó térképek: 137

1919. febr. 25.

Nagy-Britannia elismeri Lengyelországot.

1927. máj. 27.

Nagy-Britannia megszakítja diplomáciai kapcsolatait a Szovjetunióval, miután Moszkvában angolellenes akciókra került sor. (A kapcsolatokat 1929-ben állítják helyre.)

1927. máj. 27.

Nagy-Britannia megszakítja diplomáciai kapcsolatait a Szovjetunióval, miután Moszkvában angolellenes akciókra került sor. (A kapcsolatokat 1929-ben állítják helyre.)

1938. ápr. 16.

Angol-olasz szerződésben Anglia elismeri az abesszíniai hódítást. kapcsolódó térképek: 198

1939. ápr. 13.

Anglia garantálja Románia és Görögország határait. Franciaország bejelenti, hogy csatlakozik a Nagy-Britannia által nyújtott lengyel, román és görög garanciákhoz. kapcsolódó térképek: 202

1943. máj. 28.

Brit katonai misszió érkezik a jugoszláv partizánvezetéshez. Nagy-Britannia ettől kezdve a csetnikek helyett a kommunistákat kezdi támogatni. kapcsolódó térképek: 270

1944. okt. 9.

Churchill és Sztálin október 9-17-i moszkvai találkozóján a balkáni érdekszféra elhatárolása szerint Románia és Bulgária túlnyomórészt (9:1, illetve 7,5:2,5 Arányban) szovjet, Görögország (1:9) brit, Jugoszlávia és Magyarország egyenlő arányban szovjet és nyugati befolyás alá kerül.(ez utóbbi két arányt a szakértők azután a szakértők a Szovjetunió javára módosítják). A Lengyelországról folyó tárgyalásokba 13-án bekapcsolódik a lublini kormány Boleslaw Bierut vezette küldöttsége és a Moszkvába hívott Mikolajczyk emigráns lengyel miniszterelnök is. kapcsolódó térképek: 236

1944. okt. 9.

Az augusztus 21-én megnyílt Dumbarton Oaks-i konferencián a SZU, az USA, Nagy-Britannia és Kína deklarálják, hogy Népszövetséget új nemzetközi szervezettel cserélik fel, s kidolgozzák az Egyesült Nemzetek Szervezete alapkormányának első tervezetét.

1945. nov. 17.

Nagy-Britannia elismeri Magyarországot.

1946. okt. 22.

Katonai incidens a Korfui-szorost ellenőrzése alá vonó Albán és az azt nemzetközi vízi útnak tekintő Anglia között). A kérdést a Hágai Nemzetközi Bíróság elé utalják, amely 1949. április 9-én Nagy-Britannia javára dönt.

1948. márc. 17.

Nagy-Britannia, Franciaország és a Benelux államok Brüsszelben aláírják az ötvenéves katonai védelmet és gazdasági együttműködést körvonalazó Nyugat-európai Unió szerződését (brüsszeli szerződés).

1948. márc. 17. - 18.

Jugoszláviából visszahívják az összes szovjet katonai tanácsadót és polgári szakértőt.

1949. ápr. 4.

Tizenkét ország (a Benelux államok, Nagy-Britannia, Franciaország, a háborús vesztes Olaszország, Portugália, Dánia, Norvégia, Izland, Kanada és az Egyesült Államok) részvételével megalakul a "kollektív védelmen " alapuló Észak-atlanti Szerződés Szervezete(NATO). kapcsolódó térképek: 273

1955. máj. 5.

Az USA, Nagy-Britannia és Franciaország kimondja a megszállási statútum eltörlését, amivel az NSZK elnyeri (továbbra is korlátozott) szuverenitását; életbe lép a Nyugat-európai Unió szövetségi rendszere; az NSZK a NATO tagja lesz. A megszálló erők a NATO képviseletében az országban maradnak.

1959. nov. 20. - 21.

Nagy-Britannia, Dánia, Norvégia, Ausztria, Portugália, Svédország és Svájc (a "Hetek") az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) megalakulásáról döntenek.(Stickholmi konvenció). Az 1960. január 4-én ugyancsak Stockholmban aláírt szerződés az év május 3-án lép életbe.

1973. febr. 9.

Franciaország és Nagy-Britannia elismeri az NDK-t.

1977. máj. 7. - 8.

Hét vezető tőkés ország (USA, Kanada, Japán, NSZK, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) vezetőinek csúcsértekezlete Londonban világgazdasági kérdésekről. A tanácskozás a későbbiekben rendszeressé válva intézményesül (G-7).

1997. júl. 9.

Madridban első csúcstalálkozóját tartja a 44 tagállamot tömörítő Euroatlanti Partnerségi Tanács (a NATO, az egykori Varsói Szerződés országai és az érintett semlegesek). Oroszország és Nagy-Britannia államfője nem vesz részt az ülésen.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék