pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 15 találat | 0 - 15
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1812. jún. 28.

Napóleon bevonul Vilnába, ahol július elsején életrehívja a Litván Nagyfejedelemség Ideiglenes Kormányát. Litván petíció a varsói Szejmben Litvánia csatlakozásáról. A Szejm deklarálja a Lengyel Királyságot.

1815. máj. 3.

Orosz-porosz-osztrák szerződés felosztja a Varsói Nagyhercegséget (a szakirodalom egy részében "Lengyelország negyedik felosztása"): Poznan tartományt Poroszországnak adja, a többin pedig létrehozza az Oroszországgal perszonálunióban álló Lengyel Királyságot ("Kongresszusi Lengyelország"). A három nagyhatalom protektorátusa alatt létrehozzák Krakkó Szabad Várost, amelynek elfogadják Adam Czartoryski kidolgozta alkotmányát. kapcsolódó térképek: 48

1815. máj. 22.

Kibocsájtják a Lengyel Királyság alkotmányos alapelveit. Ennek értelmében I. Sándor "lengyel király" lesz.

1815. jún. 20.

Varsóban deklarálják a Lengyel Királyság létrejöttét.

1815. nov. 27.

I. Sándor Varsóban aláírja a Lengyel Királyság alkotmányát, amely szerint az autonómiával, parlamenti rendszerrel, 50 ezres hadsereggel, hivatalos lengyel nyelvvel rendelkező ország perszonálunióban áll Oroszországgal. Érvényben marad a Code Civil és a vallásszabadság. A cár képviselője Konsztantin nagyherceg lesz. kapcsolódó térképek: 48

1861. márc. 27.

Cári rendelettel lengyel vezetés alatt megalakul a lázongó Lengyel Királyság közoktatási és vallásügyi bizottsága. Az élére kerülő Aleksander Wielopolski gyakorlatilag a királyság kormányzati vezetője lesz. Az önálló Lengyelországot igénylő lengyeleket ez nem elégíti ki.

1861. ápr. 2.

Parasztmegmozdulások és lázadások kezdete a Lengyel Királyságban.

1874. jan. 1.

Oroszországban bevezetik az általános hadkötelezettséget.

1874.

Eltörlik a Lengyel Királyság elnevezést, helyébe a Visztulai főkormányzóság (ill. Visztulai kormányzóságok) titulust állítva, élén a korábbi helytartó helyett főkormányzóval.

1900.

Év folyamán: A Lengyel Királyság és Litvánia Szociáldemokrata Pártja nevet veszi fel a Lengyel Szociáldemokrata Párt . kapcsolódó térképek: 91

1914. szept. 14.

Szergej Szazonov orosz külügyminiszter - mindenekelőtt a lengyel területekre vonatkozó - előzetes békefeltételei Anglia és Franciaország tájékoztatására. Eszerint (többek között) a Monarchiát osztrák-cseh-magyar királysággá kell átalakítani, Kelet-Galíciát és Kelet-Poroszország egy részét az Orosz Birodalomhoz, Nyugat-Galíciát, Sziléziát, Poznant a cár által irányított Lengyel Királysághoz csatolják; Oroszország szabad átjárást kap a Tengerszorosokon . kapcsolódó térképek: 116

1915. ápr. 3.

Az orosz cár homályos megfogalmazású ukáza a Lengyel Királyság önkormányzatának helyreállításáról a háború után. Eszerint a többi lengyel terület (Porosz-Lengyelország, Kelet-Galícia) közvetlenül Oroszországhoz kerülne . kapcsolódó térképek: 116

1916. aug. 11. - 12.

Osztrák-magyar-német megegyezés Bécsben egy háború utáni Lengyel Királyság létrehozásáról.

1916. nov. 5.

A központi hatalmak deklarálják az alkotmányos Lengyel Királyság felállítását a háború után az orosz-lengyel területekből. Porosz-Lengyelországból áttelepítenék ide a lengyeleket. A deklaráció elzárja a nyár óta folyó orosz különbéke-tárgyalások útját (az orosz kormány protestál a deklaráció miatt). Bécsben kinyilvánítják Galícia autonómiáját. kapcsolódó térképek: 116 119 160

1917. jan. 14.

/1. Varsóban megnyílik a Lengyel Királyság Államtanácsa.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék