pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 11 találat | 0 - 11
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1920. aug. 7.

A Komintern júl. 19-aug. 7-i petrográd-moszkvai II. kongresszusa Moszkvában, Lenin kormányfő ajánlása szerint, 21 pontban rögzíti a bolsevik (kommunista) párt jegyeit mint a tagság feltételét. Ezzel Szovjet-Oroszország lényegében átveszi a Komintern vezetését, amely ettől kezdve érdemben működő szervezet lesz.

1921. márc. 8.

Az antant dönt a Rajna jobbparti Duisburg, Ruhrort és Düsseldorf szövetséges megszállásáról, a jóvátételi összeg német visszautasítása miatt (Németország ajánlata 50 milliárd márka).

1921. márc. 8. - 16.

A X. bolsevik pártkongresszus 15-én elfogadja a hadikommunizmust felváltó "új gazdaságpolitikát" (NEP). A zsidó Bund a Komintern feltételei alapján csatlakozik a bolsevik párthoz. A kongresszus szünetében a küldöttek fegyvert fogva harcolnak a fellázadt kronstadti matrózok ellen.

1924. jún. 17. - júl. 13.

A Komintern V. kongresszusa - a térség kommunista pártjaira nagy csapást mérve - radikális határozatában önrendelkezést sürget Macedónia, Trákia, Horvátország, Szlovénia, Erdély, Dobrudzsa, Besszarábia és Bukovina "elnyomott népeinek". Eszerint Besszarábiát és Bukovinát a Szovjetunió kapná meg, a többi régió pedig szovjet vezetéssel független államok föderációját alkotná.

1928. júl. 17. - szept. 1.

A Komintern VI. kongresszusa Moszkvában elfogadja a kommunista mozgalom - az 1924-es V. kongresszus óta hevesen vitatott --ultraradikális programját.

1935. júl. 25. - aug. 20.

A Komintern VII., utolsó kongresszusa Moszkvában elfogadja az új szovjet külpolitikának megfelelő antifasiszta népfrontpolitikát.

1936. nov. 25.

A Komintern elleni harc összehangolását célzó német-japán egyezmény ("antikomintern paktum") aláírása, amely gyakorlatilag a Szovjetunió ellen irányul.

1939. nov. 6.

A Komintern nevében G. Dimitrov, a szovjet állásfoglalásnak megfelelően minősítve a világháborút, visszatér az 1935-ös népfrontpolitika előtti irányvonalhoz.

1943. máj. 15.

A Komintern Elnökségének határozata a szervezet feloszlatásáról. kapcsolódó térképek: 207

1943. jún. 10.

A szervezet Elnökségének májusi előterjesztése alapján a Komintern kimondja feloszlását. kapcsolódó térképek: 214

1995. nov. 7.

A Bolgár Kommunista Párt kezdeményezésére Szófiában 29 kommunista párt konspiratív ülése új Kommunista Internacionálét (Komintern) alakításáról határoz. Elnöke Vladimír Szpaszov, a BKP vezetője lesz.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék