pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 11 találat | 0 - 11
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1918. okt. 19.

Lembergben megalakul az Ukrán Nemzeti Tanács, amely célul tűzi ki Monarchia területeiből (ukrán Kelet-Galícia, Kárpát-Ukrajna/Kárpátalja, Észak-Bukovina) alakítandó önálló ukrán állam létrehozását.

1918. okt. 19.

A szovjet föderáció első tagjaként Marxstadt (Jekatyerinenstadt) központtal létrejön az autonóm Volga-vidéki Német Munkakommuna.

1918. okt. 19.

Zágrábban a Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti Tanácsa (Délszláv Tanács) magát kiáltja ki a délszláv területek hatalmi szervének, és ideiglenes alkotmányt fogad el.

1938. okt. 24.

Hitler célként deklarálja Danzig csatolását. Ribbentrop átnyújtja a lengyeleknek az első változatot a danzigi kérdés megoldására. Eszerint Danzigot visszakapja Németország, a korridoron keresztül pedig egy területenkívüliséget élvező vasutat és műutat vezetnek keresztül. Lengyelország Kárpát-Ukrajna Magyarországhoz csatolását javasolja, mivel egy közös lengyel-magyar határ védőgátat képezhetne a Kelet ellen. A német fél ezt egyelőre nem hagyja jóvá. kapcsolódó térképek: 198 200 224 246 321 322

1938. nov. 2.

A német-olasz, ún. első bécsi döntéssel Magyarország annektálja a Felvidék déli és Kárpátalja délnyugati részét. Magyarország elégedetlen a döntéssel. A magyar-lengyel-csehszlovák megegyezés elismeri Kárpát-Ukrajna önállóságát. kapcsolódó térképek: 219

1938. nov. 20. - 21.

A független Kárpát-Ukrajna revíziós államalakulatának tervét ápoló Hitler letiltja a terület közösen tervezett lengyel-magyar elfoglalását.

1939. márc. 10.

Cseh csapatok szállják meg Szlovákiát és az autonómiát felfüggesztve katonai diktatúrát vezetnek be. Nyílttá válik a cseh-szlovák konfliktus. kapcsolódó térképek: 198

1939. márc. 10. - 21.

A szovjet kommunista párt XVIII. kongresszusán a kollektív biztonság feladása értelmében vett külpolitikai fordulat körvonalazódik. J. Sztálin 10-i beszédében elítéli Hitler "keletre terelésének" brit-francia politikáját, s mint őrült tervet elutasítja, hogy "az elefántot, azaz Szovjet-Ukrajnát a szúnyoghoz, vagyis az ún. Kárpát-Ukrajnához csatolják". kapcsolódó térképek: 198 199 245 320 321

1945. jún. 29.

Saint-Germain-t hatálytalanító csehszlovák-szovjet szerződés Kárpát-Ukrajna szovjet annektálásáról. Székhelye Uzsgorod/Ungvár lesz. Franciaország elismeri a lengyel kormányt.

1947. febr. 10.

Párizsban megkötik a békéket Németország európai szövetségeseivel: Olaszországgal, Romániával, Finnországgal, Magyarországgal és Bulgáriával. Általában az 1937-es határokhoz térnek vissza, jelentős kivételként a Szovjetunió határait az 1940-es állapotnak megfelelően hagyják jóvá, s Kárpát-Ukrajna a Szovjetunió részévé válik. Trieszt szabad terület lesz. A Finnországgal kötött békeszerződésnek nem kell tartalmaznia a megszálló csapatok kivonulását, mert nem foglalta el a Vörös Hadsereg. Viszont a fegyverszüneti szerződéssel szemben a Szovjetunió annektálja a Petsamói körzetet.

1947. febr. 10.

Bár a román békeszerződést a Duna-deltával szembeni Kígyó-szigetet (amelyet Románia 1878 óta birtokol) Romániának ítélik, azonban egy 1948-az román-szovjet egyezmény értelmében a Szovjetunióhoz (Ukrajnához) kerül, amit az 1961-es speciális határkijelölés megerősít. kapcsolódó térképek: 101 105 209 233 236 240 244 249 252 263 268 313 322 325 333


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék