pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 239 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1799. ápr. 50.

A második lengyel légió veresége Magnanónál a Szuvorov vezette oroszoktól.

1799. ápr. 50.

A második lengyel légió veresége Magnanónál a Szuvorov vezette oroszoktól.

1905. ok. 25. - 31.

/12.-18.) A liberális Alkotmányos Demokrata (kadet) Párt alakuló kongresszusa Oroszországban.

1905. ok. 25. - 31.

/12.-18.) A liberális Alkotmányos Demokrata (kadet) Párt alakuló kongresszusa Oroszországban.

1915. ápr. 30.

A horvát emigráció Ante Trumbić vezetésével létrehozza a londoni Jugoszláv Bizottságot. A szervezet célja - szerb kormány Nagy-Szerbiájával szemben - egy délszláv állam ("Jugoszlávia") létrehozása . kapcsolódó térképek: 172

1919. szept. 10.

Megkötik a saint-germaini osztrák békét. Ausztriát független államként ismerik el (megtiltva a "Német-Ausztria név használatát). Bukovina (a Lengyelországhoz csatolt négy község kivételével) formálisan is Romániához kerül, Dél-Tirol a Brenner-hágóig, Görz, Trieszt és Isztria Olaszországhoz; határkiigazításokhoz jut Karintiában az SZHSZ Királyság. Klagenfurt térségében népszavazást rendelnek el. Ausztria megkapja Nyugat-Magyarországot. A békeszerződés tiltja az Anschlusst. Ausztria 30 ezres hadsereget tarthat fenn, jóvátétel fizetésére köteles . kapcsolódó térképek: 129 223

1919. szept. 10.

Csehszlovákia, valamint a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság kisebbségvédelmi szerződést köt Versailles-ban, amely egyúttal elismeri őket. kapcsolódó térképek: 150

1919. szept. 10.

Pleskau/Pszkovba - a magyar Kun Béla közvetítése nyomán - tervezett észt-szovjet béketárgyalásokat elhalasztják (majd csak dec. 4-én kezdődnek meg Tartuban).

1919. nov. 27.

Neuilly-ben megkötik a békét Bulgáriával. A békeszerződés megerősíti Macedónia 1913-as felosztását. Többek között az SZHSZ Királysághoz csatolják a timoki sávot, Caribrod és Bosilegrad körzetét, valamint a strumicai kiszögellést Bolgár-Macedóniából. Az égei-tengeri bolgár korridor Görögország kezére jut (azzal, hogy Görögországnak tengeri kijáratot biztosít a bolgár félnek). Megerősítik, hogy a dél-dobrudzsai négyszög Romániáé. A hadsereg létszámát 25 ezer főre korlátozzák, s Bulgáriát 450 millió dollárnyi jóvátételre kötelezik . kapcsolódó térképek: 100 101 189 194 265 323 331

1919. nov. 27.

Nyugat-Trákiát érintő bolgár-görög lakosságcsere-egyezmény, amelynek értelmében 25 ezer görög települ át Görögországba, ill. 52-72 ezer szláv Bulgáriába.

1920. jún. 4.

Magyarország aláírja a függetlenségét kimondó és területét felosztó trianoni békét, amelynek értelmében a Felvidék Csehszlovákia, Nyugat-Magyarország Ausztria része; Horvátországot, Szlavóniát, a Bácskát, valamint a Bánát egy részét Jugoszlávia, a Bánát másik részét, Erdélyt és a Partiumot Románia kapja. A béke 2,6 milliós tömbmagyarságot szakít el. A hadsereg létszáma 35 ezer főben maximálják, s az országot jóvátételre kötelezik. kapcsolódó térképek: 128 169 250

1920. aug. 14.

A Kisantant megalapozásaként Csehszlovákia és Jugoszlávia védelmi szövetségi szerződést köt Belgrádban.

1920. aug. 14.

Lengyel ellentámadás kezdete Varsó alatt.

1920. nov. 12.

A San Remó-i egyeztető tárgyalások (ápr. 24-28.) után megszülető - több ponton az 1915-ös londoni titkos egyezményt ismétlő - jugoszláv-olasz rapollói szerződés Zára/Zadar kivételével az SZHSZ Királyságnak juttatja Dalmáciát, Creş, Losinj, Lastovo és kisebb szigetek olasz kézre kerülnek, Abbázia/Opatija és Zára szabad kikötők lesznek, olasz fennhatóság alatt. Fiume független szabad város lesz. Az SZHSZ Királyság cserében elismeri az olasz uralmat Isztriában. kapcsolódó térképek: 174 177

1920. nov. 16.

A szovjet hadsereg bevonul a Vrangel által 14-én feladott Szevasztopolba. A fekete-tengeri olasz flottát is elveszítő fehéreket brit és francia hajók szállítják Konstantinápolyba (a flotta francia kézre kerül). Ezzel Szovjet-Oroszország európai részén véget ér a polgárháború. kapcsolódó térképek: 137

1920. nov. 16. - dec. 7.

A Népszövetség Közgyűlésének első ülésszaka Genfben (Franciaország, Olaszország és Jugoszlávia ellenkezése közepette) felveszi Albániát, valamint a vesztesek közül Bulgáriát és Ausztriát, továbbá Finnországot. A többi orosz utódállam felvételi kérelmét elutasítják.

1921. ápr. 23.

Csehszlovákia Bukarestben védelmi szövetségi szerződést köt Romániával, kiegészítve így a Jugoszláviával már fennálló szerződését.

1921. jún. 7.

Jugoszlávia és Románia Belgrádban védelmi szövetségre lép. Ezzel kialakul a Franciaország támogatta ún. Kisantant: Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia magyar- ill. Habsburg-restaurációellenes, francia védnökséget élvező szövetsége.

1921. aug. 17.

Jugoszlávia beleegyezik a baranyai terület kiürítésébe.

1921. aug. 17.

Péter halálával az SZHSZ Királyság uralkodója I. Sándor lesz (1921-1934).


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék