pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 121 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1776. aug. 9.

Mária Terézia a Horvátoszágon (és ezen keresztül Magyarországon) belülre helyezett Fiuménak trieszti mintára biztosítja a szabad kikötői státust.

1808. febr. 29.

A zágrábi horvát szábor határozaat szerint Fiume Horvátországhoz tartozik.

1848. jún. 5. - 9.

A választott horvát szábor ülésen jóváhagyja a birodalom nemzeti és föderalista alapú átszervezését, benne a "Háromegy Királyság" (Horvátország, Szlavónia, Dalmácia) helyreállítását. Jelačić jún. 6-án a száborban egységes szerbhorvát nemzetről beszél.

1848. aug. 31.

A bécsi kormány Magyarországot osztrák tartománnyá nyilvánítja.

1848. aug. 31.

Jelačić bevonul Fiuméba, amelyet Horvátországhoz csatolnak.

1849. márc. 4.

A kremsieri osztrák Birodalmi Gyűlés alkotmánya autonómiát ad a birodalom nemzeteinek, a vegyes lakosságú területeket pedig nemzetiségenként autonómiát ad abirodalom nemzeteinek, a vegyes lakosságú területeket pedig nemzetiségenkéntkisebb autonóm egységekre osztja, és parlamentáris rendszert kíván bevezetni. Felix Schwarzenberg új miniszterelnök azonban a gyűlést feloszlatja (márc. 7-ről antedatálva). Ugyanezen a napon Ferenc József kibocsájtja a Habsburg Monarchia oktrojált alkotmányát (olmützi alkotmány). Ez különösen a magyarok ellen irányul: a Szent Korona országait felosztják Magyar Királyságra - az uniót semmisnek nyilvánítva -, Erdélyi Fejedelemségre, Katonai Határőrvidékre és Dalmát-Horvát-Szlovén Királyságra ( Horvátország pedig Dalmácia mellett megkapja Rijeka/Fiume kikötőjét is). Az olmützi alkotmány soha nem lép életbe. kapcsolódó térképek: 55 57 57

1849. okt. 24.

Haynau bevezeti Magyarországon az "Ideiglenes Közigazgatási Szervezetet": Erdélyt a Partiummal, Horvátországot a Muraközzel és Fiuméval leválasztják; a maradék országot öt katonai kerületre osztják (Sopron, Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Pest-Buda), mindegyiket az osztrák belügyminiszter alá rendelve.

1850. ápr. 7.

A horvát báni tanács február 26-i feloszlatása után császári pátens kibocsátása Horvátország és Szlavónia államjogi helyzetének szabályozásáról. Eszerint országgyűlés nélküli osztrák típusú tartományi közigazgatást léptetnek életbe.

1868. nov. 17.

A király szentesíti a magyar-horvát kiegyezési törvényt, amelynek értelmében Horvátország korlátozott autonómiát kap Magyarország keretében . kapcsolódó térképek: 83 327

1878. okt. 15.

A krétai görögök, három évig tartó felkelésük eredményeként a halepa/aleppói görög-török paktummal önkormányzatot nyernek: a Porta a sziget közigazgatását a kertesztény többségnek engedi át (a Porta az egyezséget a későbbiekben nem tartja be) . kapcsolódó térképek: 104

1878. okt. 15.

Miközben a horvát-szlavón határőrvidék felszámolása keretében átszervezik a határőrezredeket, a horvát szábor feliratban követeli Bosznia-Hercegovina, Dalmácia és Fiume egyesítését Horvátországgal.

1881. júl. 15.

Királyi rendelettel felszámolják az eddig közvetlenül Bécsből igazgatott horvát-szlavón Határőrvidéket, s a terület Horvátországhoz kerül . kapcsolódó térképek: 43

1906. febr. 19.

A horvát-szerb koalíció megalakítása Horvátországban . kapcsolódó térképek: 127

1908. okt. 6.

A Monarchia annektálja Bosznia-Hercegovinát, amibe a magyar kormány csak úgy egyezik bele, ha az soha nem lesz Horvátország része. A Novipazari szandzsák visszakerül a Portához. kapcsolódó térképek: 73 74 75 76 95 96 127 258 327

1910. febr. 5.

A magyar kormány és a horvát-szerb koalíció kompromisszumának eredményeként Nikola Tomačić lesz az új horvát bán. Horvátországban visszaáll az alkotmányos rend , a magyarországinál szélesebb körű választójogot fogadnak el. kapcsolódó térképek: 83

1910. máj. 28.

Az életbe léptetett új választási törvény kiszélesíti a választójogot Horvátországban (a lakosság 10,5 %-ára), ugyanakkor egybefogja a "Háromegy Királyságot" (Horvátország, Szlavónia, Dalmácia) . kapcsolódó térképek: 83

1915. aug. 18.

Az antant Szerbiának ígéri Boszniát, Hercegovinát, Horvátországot, Fiumét, Dalmácia egy részét, Szlavóniát, a Bácskát és a Bánátot . kapcsolódó térképek: 116 172

1918. okt. 29.

Reichenberg/Liberecben a csehországi németek deklarálják a csatlakozást Német-Ausztriához, és megalakítják "Német-Csehország" kormányát. A cseh csapatok hamarosan elfoglalják a területet.

1918. okt. 29.

A Piavén létesített hídfőből induló olasz-angol támadás végleg összeroppantja a Monarchia frontját. kapcsolódó térképek: 118

1918. okt. 29.

A Zágrábban összehívott nemzetgyűlés proklamálja Horvátország (Horvátország, Szlavónia, Dalmácia) független államiságát, egyúttal csatlakozását a szlovének, horvátok és szerbek közös államához. A Monarchia kormányszervei az elszakadást elismerik, és az osztrák flottát átadják a horvát államnak. kapcsolódó térképek: 174


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék