pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 4 találat | 0 - 4
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1775. jún. 15.

Mária Terézia a Habsburg Monarchia osztrák-cseh tartományait - Tirol, Vorarlberg és a Tengermellék, valamint Galícia kivételével - egységes vámterületnek nyilvánítja. Magyarország vámkülföld marad.

1848. jún. 2. - jún. 12.

A cseh nemzetgyűlés ideje alatt a Habsburg Birodalom szláv népeit képviselő F. Palackỳ kezdeményezte kongresszus Prágában ("első szláv kongresszus"), amely elfogadja a szláv népek egyenjogúságon alapuló demokratikus szövetségének programját, a Habsburg Monarchia ilyen értelmű föderatív átalakítását (ausztroszlávizmus). A frankfurti parlament -amelynek munkájában Prága elveti a részvételt - a javaslatot visszautasítja: okt. 27-i döntése szerint a német és nem német területek csak perszonálunióban egyesülhetnek (Bécs ezt elutasítja). kapcsolódó térképek: 55

1849. márc. 4.

A kremsieri osztrák Birodalmi Gyűlés alkotmánya autonómiát ad a birodalom nemzeteinek, a vegyes lakosságú területeket pedig nemzetiségenként autonómiát ad abirodalom nemzeteinek, a vegyes lakosságú területeket pedig nemzetiségenkéntkisebb autonóm egységekre osztja, és parlamentáris rendszert kíván bevezetni. Felix Schwarzenberg új miniszterelnök azonban a gyűlést feloszlatja (márc. 7-ről antedatálva). Ugyanezen a napon Ferenc József kibocsájtja a Habsburg Monarchia oktrojált alkotmányát (olmützi alkotmány). Ez különösen a magyarok ellen irányul: a Szent Korona országait felosztják Magyar Királyságra - az uniót semmisnek nyilvánítva -, Erdélyi Fejedelemségre, Katonai Határőrvidékre és Dalmát-Horvát-Szlovén Királyságra ( Horvátország pedig Dalmácia mellett megkapja Rijeka/Fiume kikötőjét is). Az olmützi alkotmány soha nem lép életbe. kapcsolódó térképek: 55 57 57

1871. szept. 20.

A horvát nemzeti párt kiáltványa önálló horvát államot követel a föderatív alapon átszervezendő Habsburg Monarchia keretében.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék