pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997     
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 33 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 

1780. jún. 5.

II. József mint társuralkodó Mogiljovban török- és poroszellenes osztrák-orosz szövetséget köt, amelynek kapcsán II. Katalin körvonalazza "görög tervét" az Oszmán Birodalom felosztására. Ez tartalmazza a Bizánci Birodalom restaurálását orosz dinasztia alatt, a cár hűbéreseként. Oroszország emellett megkapná Kis-Ázsiát és a Közép-Keletet Indiáig; Ausztria Szerbiát, Boszniát, Hercegovinát és Dalmáciát; Velence Moreát (Peloponnészosz), Krétát és Ciprust; Franciaország Egyiptomot és Szíriát. A tervben szerepel egy Dák államalakulat létrehozása is, Besszarábia, Moldva és Havasalföld egyesítésével.

1798. jún. 11.

Bonaparte Egyiptom felé tartva elfoglalja az I. Pál protektorátusa alatt álló lovagrendtől Máltát. Ezzel megszűnik a kereszteslovagok utolsó önálló állama.

1798. aug. 1.

A Nelson vezette angol flotta a Nílus deltájában Abukirnál megsemmisíti a francia hajóhadat. Ezzel a francia expedíciós hadsereget Egyiptomban reked.

1799. nov. 9.

Az Egyiptomból serege nélkül hazatért Bonaparte Napóleon tábornok Párizsban az Ötszázak Tanácsát és a Direktóriumot felszámolva a hatalmat három konzul (Napóleon, Sieyès, Ducos) kezébe teszi le ("Brumaire 18-dika"). A konzulátus formájában lényegében katonai diktatúra jön létre. I. Pál értelmezésében Napóleon deklarálta, hogy vége a forradalomnak, következésképpen Franciaország többé nem ellenség.

1801. márc. 21.

A britek az abukiri győzelemmel megvetik lábukat Egyiptomban.

1801. aug. 30.

Az egyiptomi francia sereg leteszi a fegyvert az angol csapatok előtt. A partraszállt angolok mellett helyi felkelésektől is szorongatott francia csapatok szeptember 2-án elhagyják Egyiptomot.

1802. márc. 27.

A lunévillei békeszerződés után magára maradt Anglia megköti Franciaországgal az amiens-i békét. Ebben de facto elismeri a Francia Köztársaságot, visszaszolgáltatja az elfoglalt francia gyarmati területek túlyomó részét, lemond Máltáról, kiüríti a Napóleon után megszállt Egyiptomot (a brit csapatok 1803-ra távoznak), míg a franciák elhagyják Nápolyt. Egy évtized után rövid béke köszönt Európára. kapcsolódó térképek: 52

1802. jún. 25.

Francia-török békekötés, amelyben Napóleon visszadja a Portának a ténylegesen már amúgysem birtokolt Egyiptomot. A békében Napóleon megújítja az 1740-es kapitulációkat is, amelyek értelmében Franciaország az Oszmán Birodalom római katolikusainak protektora.

1805. szept. 23.

Mivel Franciaország ismét fenyegeti Egyiptomot, a Porta Konstantinápolyban szövetségre lép Oroszországgal. Az 1799-est megerősítő szerződés értelmében az orosz hadihajók szabadon átjárhatnak a Szorosokon, amely más országok előtt zárva marad.

1805.

A külföldi uralom elleni kairói felkelés hatására az albán származású Mehmet (Mohamed) Ali pasa alkirályként megbízást kap Egyiptom pacifikálására (1805-1849). Megalakul a Napóleonnal szemben Itália egységéért harcoló Karbonári Társaság (Carboneria). kapcsolódó térképek: 53

1807.

Mohamed Ali visszaveri az Egyiptom elleni brit támadást. kapcsolódó térképek: 53

1811. márc. 1.

Mohammed Ali helytartó a kairói fellegvárban lemészároltatott 479 mameluk vezetőt és a mameluk hadsereget feloszlatja, megtörve ezzel hatalmukat Egyiptomban. kapcsolódó térképek: 53

1833. máj. 3.

Mohamed Ali a kutahyai egyiptomi-török békeszerződésben a szultán fennhatóságát és adókötelezettséget elismerve megtartja ill. megkapja Egyiptom, Szíria, Palesztína és Kilikia kormányzását. Ezzel a francia diplomácia által támogatott Egyiptom potenciális nagyhatalom lesz, egy nagy arab birodalom megteremtésének esélyével. kapcsolódó térképek: 53

1840. júl. 15.

Az európai hatalmak (Ausztria, Poroszország, Oroszország, Anglia) londoni egyezménye (Levante-szerződés; első londoni egyezmény) kollektív védelem alá helyezi az Oszmán Birodalmat, Egyiptomra korlátozva Mohamed Ali - örökletes - uralmát. Az angol-osztrák-török haderő Akkonnál legyőzi az egyiptomiakat. kapcsolódó térképek: 53 64 104 64 104

1841. febr. 13.

Mohamed Ali örökletes megbízást kap a szultántól Egyiptom igazgatására.

1848. nov. 10.

Meghal Ibrahim, 1847 óta a beteg Mohamed Ali helyett Egyiptom kormányzója.

1882. szept. 13.

Az Ahmed Arabi vezette nemzeti hadsereg veresége At Tall el-Kabirnál, s 15-ére az angolok megszállják Kairót. Egyiptom angol fennhatóság alá kerül (bár 1914-ig fennmarad a névleges török uralom). Ettől kezdve Konstantinápoly és a Szorosok helyett Egyiptom és Szuez lesz a brit keleti politika bázisa.

1904. ápr. 8.

Angol-francia gyarmati egyezmény ("entente cordiale"), amelynek értelmében a franciák elismerik Egyiptom angol, az angolok Marokkó francia fennhatóságát. A francia-angol gyarmati ellentétek rendezése Európában megteremti a Németország elleni közös fellépés alapjait (bár Angliának továbbra sincs szövetségi szerződése Franciaországgal) . kapcsolódó térképek: 109

1904. ápr. 8.

Török-bolgár szerződés, amelyben Bulgária vállalja, hogy saját területén megakadályozza a birodalomban tevékenykedő fegyveres csoportok (cseták) működését, valamint a törökellenes agitációt. Enne fejében a Porta garantálja mürzstegi megegyezés betartását Macedóniában, valamint a birodalom bolgár alattvalóinak polgárjogait.

1914. dec. 17.

Anglia, semmisnek nyilvánítva a Porta névleges fennhatóságát Egyiptom fölött, és az országot brit protektorátus alá vonja.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék