pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 28 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1920. jún. 5. - júl. 22.

A Tiranával rivalizáló Durazzo/Durrës olaszok támogatta ellenállását a Vlorë mellől induló partizánfelkelés leveri ("El a kezekkel Vlorëtól!")

1920. júl. 1.

Összeül a karéliai szovjetkongresszus, amelynek döntése szerint a lakosság Szovjet-Oroszországban kíván maradni.

1920. júl. 2.

Az olasz csapatok kiürítik Valona/Vlorët.

1920. júl. 3.

Észt-lett határszerződés értelmében Valka/Valga városát Észtország, vasútállomását Lettország kapja. kapcsolódó térképek: 156

1920. júl. 4.

Megindul a szovjet hadsereg Tuhacsevszkij vezette nyugati offenzívája.

1920. júl. 5.

Végetér a lett-német hadiállapot, Németország de jure elismeri Lettországot.

1920. júl. 5. - 16.

A spai konferencia - apróbb területi kérdések mellett - elsősorban a német békével foglalkozva rögzíti a jóvátételi részesedési arányokat (Franciaország 52%, Anglia 22%, Olaszország 10%).

1920. júl. 7.

Vrangel csapatai a Krímből támadást indítanak a bolsevik hatalom ellen.

1920. júl. 8.

A Galíciai Szovjetköztársaság kikiáltása.

1920. júl. 9.

A korábbi népszavazás nyomán hozott döntés értelmében Észak-Schleswig Dániához kerül.

1920. júl. 10.

A lengyel kormány a szövetségesek segítségét kéri, kötelezve magát a visszavonulásra a Curzon-vonalig. Az antant katonai missziót küld Lengyelországba (tagja Weygand tábornok és De Gaulle százados is).

1920. júl. 11.

Népszavazás Nyugat- és Kelet-Poroszországban (Warmia és Mazóvia), amelynek két körzete Németország mellett dönt: Allenstein körzete 97,9 %-kal, Marienwerder körzete 92,4 %-al. Lengyelország mellett mindössze három falu voksol . kapcsolódó térképek: 124 125

1920. júl. 11.

A szovjet hadsereg visszafoglalja a lengyelektől Minszket. kapcsolódó térképek: 139

1920. júl. 11.

Lord Curzon brit külügyminiszter fegyverszünetet javasol Szovjet-Oroszországnak, a lengyelekkel is egyeztetett feltételek alapján. Eszerint mind a lengyel, mind az orosz erőknek meg kell állniuk az 1919. decemberében Párizsban meghúzott demarkációs vonalnál, a vitatott kérdéseket pedig a londoni béketárgyalásokon kell rendezni. Az oroszok elutasítják a brit közvetítést . kapcsolódó térképek: 77 124 129 139

1920. júl. 11.

A spai konferencia elveti a népszavazást Tescheni Sziléziában és Orava/Spišben. A nagyhatalmi döntés megosztja a területet (Csehszlovákia kihasználja a lengyelek nehéz helyzetét), valamint Árva és Szepes megyéket Lengyelország és Csehszlovákia között. Lengyelország a konferencián a szövetségesek segítségét kéri.

1920. júl. 12.

A máj. 9-én kezdődött tárgyalások eredményeként Szovjet-Oroszország Moszkvában békét köt a lengyel hadjáratban résztvevő Litvániával, elismerve függetlenségét. Vilnius körzete Litvániáé lesz, azzal a kikötéssel, hogy az orosz hadsereg a varsói előrenyomulás bázisául használhatja. Litvánia elfogadja a Curzon-vonalat. kapcsolódó térképek: 139 140 157 160 206 314

1920. júl. 14.

A vörös hadsereg beveszi Vilniust, s másnap átadja a litvánoknak. A litván kormány visszatér a városba.

1920. júl. 14.

Az osztrák parlament ratifikálja a békeszerződést.

1920. júl. 19.

A szovjet hadsereg elfoglalja Grodnót.

1920. júl. 20.

Lengyelország fegyverszüneti tárgyalásokat kér Szovjet-Oroszországtól, a tárgyalások előkészítése során azonban a szovjetek által javasolt Curzon-vonalat a lengyelek nem fogadják el.

1920. júl. 20.

A lengyel-litván demarkációs vonal rögzítése.

1920. júl. 22.

A lengyel kormány fegyverszüneti javaslata Szovjet-Oroszországnak. A folytatódó szovjet támadások miatt pár nap múlva a lengyelek megszakítják a tárgyalásokat . kapcsolódó térképek: 139

1920. júl. 23.

A szovjet csapatok megkezdik a Varsó elleni hadjáratot. Ugyanekkor Moszkvában Julian Marchlewski elnökletével és Feliks Dzierżyński részvételével Lengyelország Ideiglenes Forradalmi Bizottsága néven öttagú ellenkormány alakul.

1920. júl. 24.

A nehéz helyzetben Wincenty Witosz vezetésével nemzetvédelmi kormány alakul Lengyelországban.

1920. júl. 25.

Bécsben Jevgenyij Petrusevics vezetésével megalakul Galícia emigráns kormánya.

1920. júl. 25.

A görögök megszállják Drinápolyt.

1920. júl. 28.

A Nagykövetek Tanácsa - elvetve a nagyhatalmi döntésre, majd népszavazásra történő felajánlást csehszlovák részről - végleges döntésével megosztja Árva és Szepes megyét Csehszlovákia és Lengyelország között, egyszersmind revideálja az 1918 novemberi tescheni etnikai megosztás határát (az Olza folyó lesz az új határ). Lengyelország azonban igényli többek között a Javorinai sávot, valamint az Olzán túli lengyel többségű területet. kapcsolódó térképek: 129 165

1920. júl. 30.

A szovjet csapatok által 28-án elfoglalt első lengyel városban, Bialystokban a Moszkvából áttelepülő lengyel ellenkormány kikiáltja a Lengyel Szovjetköztársaságot. kapcsolódó térképek: 139


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék