pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 154 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1992. jan. - 3.

Az előző napi szarajevói megállapodás értelmében létrejön a sokadik tűzszünet a horvát frontokon, s az ENSZ-beavatkozás feltételeként megkezdődik a szövetségi hadsereg kivonulása. Ugyanakkor Slobodan Milošević rendeletével a hadsereg bosznia-hercegovinai születésű szerb tagjai (a 90 ezres hadsereg mintegy 85%-a). helyben maradnak.

1992. jan. 3.

A jugoszláviai szerb pártok és a kommunista utódpártok aláírják a harmadik Jugoszlávia létrehozásáról szóló konvenciót, amely szerint az új állam az előző jogutódja és szövetségi alapon működik.

1992. jan. 4.

Az orosz kormány úgy dönt, hogy egy éven belül fel kell számolni a mezőgazdaságban a termelőszövetkezeteket (kolhoz) és az állami gazdaságokat (szovhoz). Ezzel az orosz mezőgazdaság magántulajdonon fog alapulni.

1992. jan. 7.

Finnország visszavonja Oroszországgal kapcsolatos területi igényét Karéliára. kapcsolódó térképek: 313

1992. jan. 7.

Népszámlálás Romániában, amely szerint a 22,8 millió lakos 89,4%-a román. A legnagyobb kisebbség 7,1%-kal a magyar.

1992. jan. 9.

A bosznia-hercegovinai szerb képviselők parlamentje a korábban kikiáltott rész-autonómiák egyesítésével Szarajevóban deklarálja a "Jugoszlávia alkotórészének" minősített saját köztársaságát. A boszniai vezetés "illegális aktusnak" nevezi a döntést

1992. jan. 9.

Az ENSZ BT 50 fős katonai kontingens azonnali Jugoszláviába küldéséről határoz (amely 14-én érkezik meg).

1992. jan. 11. - 12.

Macedóniában az albán kisebbség népszavazáson deklarálja Nyugat-Macedónia autonómiáját. A lépést az államvezetés törvénytelennek minősíti. kapcsolódó térképek: 289

1992. jan. 12.

A politikai rendszerváltás zárópontjaként megrendezett bulgáriai elnökválasztás első fordulójában a DESZ jelöltje, a hivatalban lévő Zselju Zselev győz 44%-kal Velko Valkanov BSZP-jelölt (31%) előtt.

1992. jan. 13.

A nézeteltérések (1991 nyarán Litvánia feloszlatja a vilniusi lengyel kisebbség intézményeit, a Vilnius lengyel annexióját eredményező 1920-as Želigowski-akció megítélése) miatt alapszerződés helyett csak lengyel-litván barátsági és jószomszédsági nyilatkozat születik. Az alapszerződés-jellegű megállapodást majd csak 1994 febr.-ban írják alá.

1992. jan. 13.

A Vatikán elismeri Horvátországot és Szlovéniát.

1992. jan. 15.

Az Európai Közösség - szentesítve Jugoszlávia széthullását - automatikusan önálló független államokként ismeri el Horvátországot és Szlovéniát. A decemberi döntés életbelépésével nemzetközi jogi értelemben is felbomlik Jugoszlávia, s megkezdődik a köztársaságok nemzetközi elismerése. kapcsolódó térképek: 289

1992. jan. 15.

Bulgária elsőként elismeri Bosznia-Hercegovina és Macedónia függetlenségét is (a macedón nyelvet, azaz nemzetet elismerő bolgár-macedón egyezményt azonban majd csak 1999. febr. 22-én írják alá Szófiában.

1992. jan. 19.

A bulgáriai elnökválasztás második fordulójában 75% fölötti részvétel mellett Zselju Zselev 53,6%-kal győz, a 46,4%-ot elérő Velko Valkanov előtt.

1992. jan. 20.

Az 1948-ast felváltó, tíz évre kötött új finn-orosz barátsági stb. egyezményben már nem szerepel az 1948-as klauzula, amely kötelezte Finnországot, hogy külső támadás esetén katonai segítséget kérjen Moszkvától. A szerződésben Finnország lemond területi követeléseiről. A határok elismeréséhez finn részről hozzájárul az ország EK-csatlakozási kérelmének benyújtása is. kapcsolódó térképek: 313

1992. jan. 24.

Az 1991 végén megalakult romániai Egyesülés Nemzeti Tanácsának programja célul tűzi ki Románia és Moldova egyesülését.

1992. jan. 26.

A szövetségi parlament ellenállásán végleg megbukik Václav Havel köztársasági elnök népszavazási kezdeményezése a csehszlovák föderáció jövőjéről.

1992. febr. 1.

A lengyel szejm - a baloldali képviselők kivonulása közepette - 220 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 16 tartózkodás mellett törvénytelennek nyilvánítja az 1981. dec. 13-i szükségállapotot.

1992. febr. 3.

A Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés regionális gazdasági egyezményének aláírása a kezdeményező Törökország mellett Bulgária, Románia, Oroszország, Azerbajdzsán, Ukrajna, Moldova. Grúzia és Örményország részéről.

1992. febr. 3.

Az EK feloldja a négy jugoszláv köztársaság esetében a gazdasági szankciókat, amelyek így Szerbia és Montenegró ellen maradnak érvényben.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék