pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 38 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1935. jan. 7.

Római francia-olasz egyezmények a gyarmati kérdésről és Ausztria függetlenségéről (határainak garantálásáról). Utóbbi esetben az egyezmény az osztrák függetlenséget a vele szomszédos kisállamok részvételével (Dunai paktum) kívánja megtámogatni, az elképzelést azonban azok elutasítják.

1935. jan. 13.

Népszavazás a Saar-vidéken, amelyen a szavazók 91%-a Németország, 0,4 %-a Franciaország mellett, 8,6 %-a pedig a népszövetségi mandátum fenntartására szavaz. A területet hivatalosan márc. 1. -- Hitler jelenlétében --csatolják vissza Németországhoz.

1935. jan. 22.

Borisz bolgár cár lemondatja a nyugatbarát Georgiev miniszterelnököt. kapcsolódó térképek: 197

1935. márc. 1.

Sikertelen preventív köztársaságpárti tiszti puccskísérlet Görögországban, amely után Venizeloszt (akit távolétében halálra ítélnek) és híveit eltávolítják a politikai életből. Az ország élére katonai vezetés kerül.

1935. márc. 16.

Németország a versailles-i békeszerződést első ízben megsértve semmisnek nyilvánítja annak katonai korlátozásait és visszaállítja az általános hadkötelezettséget. Egyúttal félmillióra növelik a hadsereg békelétszámát.

1935. márc. 31. - ápr. 7.

A magyarországi parlamenti választáson az Egyesült Párt győz (170/245 mandátum). kapcsolódó térképek: 197

1935. ápr. 7.

A danzigi választáson a nácik 43 mandátumot szereznek a 78-ból.

1935. ápr. 14.

A stresai konferenciának (ápr. 11-14.) a status quo fenntartását célzó németellenes angol-francia-olasz nyilatkozata elveti a szerződések egyoldalú felmondását ("stresai front").

1935. ápr. 21.

Borisz cár feloszlatja a Katonai Ligát, és királyi diktatúrát vezet be Bulgáriában ("ellenpuccs").

1935. ápr. 23.

Az elfogadott új lengyel alkotmány az elnöki hatalmat megerősítve felszámolja a parlamentarizmus maradványait is ("Áprilisi Alkotmány").

1935. máj. 2.

A "keleti Locarno" bukása után öt évre szóló németellenes élű francia-szovjet barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírása. Katonai szerződést azonban nem kötnek.

1935. máj. 5.

A jugoszláviai választáson a Jugoszláv Nacionalista Párt 60,6 %-al győz az Egyesült Ellenzék (37,4 %) előtt.

1935. máj. 12.

Meghal Pilsudski lengyel államfő. kapcsolódó térképek: 150 198

1935. máj. 16.

Feltételes szovjet-csehszlovák kölcsönös segítségnyújtási szerződés Prágában, amely csak akkor lép életbe, ha Franciaország is segítséget nyújt.

1935. máj. 19.

A II. világháború előtti utolsó parlamenti választás Csehszlovákiában. A szétaprózott politikai színkép közepette a Szudétanémet párt 15,2 %-al győz (a szudétanémetek 2/3-a rá szavaz), és 23 helyet szerez a 150-ből.

1935. máj. 25.

Hitler deklarálja, hogy -- a Memel-vidék miatt Litvánia kivételével -- valamennyi európai állammal kész megnemtámadási egyezményt kötni.

1935. jún.

A venizelisták távollétében a monarchista Néppárt közel 85 %-al győz a görögországi választáson.

1935. jún. 18.

A Franciaország megkerülésével kötött angol-német flottaegyezmény értelmében 100:35 lesz a két hadiflotta aránya. Az egyezmény szétrobbantja a "stresai frontot".

1935. jún.

vége. A külföldi németek találkozója Königsbergben, amelyen részt vesz a lettországi és litvániai német követ is.

1935. júl. 25. - aug. 20.

A Komintern VII., utolsó kongresszusa Moszkvában elfogadja az új szovjet külpolitikának megfelelő antifasiszta népfrontpolitikát.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék