pándi lajos
Köztes-Európa kronológia 1756-1997
 

 
 
 
  kronológiák    » köztes-európa
1756-1815   1815-1878   1878-1914   1914-1925   1926-1945   1945-1989   1989-1997   
1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925
 
intézménymutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
névmutató

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

 
 
 
   keresés
szûkítés 
-
      találatszám: 97 találat | 0 - 20 |>> 
 
  kapcsolódik  
 
» a kronológia fejezetei

» az adatbázisról

 
 
» A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1955

» Helységnévváltozások Köztes-Európában (1763-1995)

» Általános történelmi kronológia
 

| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzõzöm


 
I   II   III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   

1915. jan. 9. - 10.

Poseni egyezmény a német és osztrák-magyar megszállási zónák elhatárolásáról a lengyel területeken.

1915. jan. 11.

Olaszország hivatalosan bejelenti igényét osztrák területekre, mindenekelőtt Dél-Tirolra.

1915. jan. 23.

Az orosz hadvezetés tavaszi támadási tervét keresztezve a központi hatalmak támadást indítanak a galíciai fronton. Sikerül visszaszerezniük Bukovinát.

1915. febr. 3.

Szarajevóban a perben meghozott ítélet nyomán kivégzik Ferenc Ferdinánd három merénylőjét (a tulajdonképpeni merénylő Gavrilo Principet nem ítélik halálra, mert tette elkövetésekor még nem volt nagykorú).

1915. febr. 4.

Németország az Anglia körüli tengereket hadi területté nyilvánítja.

1915. febr. 7.

Német támadás kezdete Kelet-Poroszországban is, ami azután az oroszokat kiszorítja a tartományból).

1915. febr. 18.

Németország megindítja az Anglia körüli korlátozott tengeralattjáró-háborút, amelyet részben a semleges kereskedelmi hajókra is kiterjeszt.

1915. febr. 19.

Mitán Oroszország januárban a távolsági kereskedelme szempontjából létfontosságú Tengerszorosok megnyitását kérte szövetségeseitől, tüzérségi előkészítéssel megkezdődik az angol-francia támadás a Dardanellák ellen ("Gallipoli-hadművelet") . kapcsolódó térképek: 114 117

1915. márc.

eleje Németország dán közvetítéssel különbéke után puhatolózik Oroszországnál.

1915. márc. 3. - 6.

Az antant megpróbálja összekapcsolni a görög és a bolgár hadba lépést: javaslata szerint ha Görögország átengedi a Dráma-Kavala térséget Bulgáriának, cserében esetleg megkapja az igényelt kis-ázsiai Szmirna/Izmir körzetét. Miután a koronatanács Görögország hadba lépését elutasítja, lemond Venizelosz miniszterelnök.

1915. márc. 4.

Az angol és francia szövetségeseknek átnyújtott jegyzékben Oroszország az Oszmán Birodalomból követeli a Tengerszorosok körzetét (az európai oldalon az Enosz-Midia vonalig) Isztambullal.

1915. márc. 5.

A brit flotta bombázza a kis-ázsiai Szmirnát.

1915. márc. 9.

A Monarchia a semlegesség megtartása fejében felajánlja Olaszországnak Trentót. Az olasz fél válaszában egész Dél-Tirolt, az olasz határtól Triesztig húzódó Adria-vidéket és több dalmáciai szigetet igényel. A Monarchia az igényt elutasítja.

1915. márc. 12.

Anglia elfogadja a március 4-i orosz memorandumot ("Konstantinápoly-egyezmény") . Osztrák-Lengyelországot is átengedve Oroszországnak jóváhagyja a három lengyel terület egyesítésének perspektíváját Romanov-uralom alatt.. Cserében az orosz fél elfogadja egy rajnai ütközőállam tervét, érdektelenségét nyilvánítja a vele nem határos török területek iránt, valamint brit érdekszférának fogadja el az 1907-es szerződésben semlegesnek tekintett közép-perzsiai zónát. Az antant-szövetségesek jegyzékváltásai ez ügyben április 10-én zárulnak. kapcsolódó térképek: 116 117

1915. márc. 16.

Románia elutasítja az orosz csapatok átvonulását területén.

1915. márc. 18.

Megkezdődik az antant nagy flottatámadása a Dardanellák ellen . kapcsolódó térképek: 114

1915. márc. 22.

Az orosz csapatok ellentámadásba átmenve féléves ostrom után elfoglalják Przemyslt. kapcsolódó térképek: 115

1915. márc. 27.

A Monarchia hivatalosan közli, hogy csak a dél-tiroli Trient/Trento körzetét hajlandó átengedni Olaszországnak.

1915. márc. 31.

Tíz évre szóló török-német-osztrák/magyar kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírása, amely a Szorosokban német befolyást biztosít . kapcsolódó térképek: 136

1915. ápr. 3.

Az orosz cár homályos megfogalmazású ukáza a Lengyel Királyság önkormányzatának helyreállításáról a háború után. Eszerint a többi lengyel terület (Porosz-Lengyelország, Kelet-Galícia) közvetlenül Oroszországhoz kerülne . kapcsolódó térképek: 116


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék